Kručay, Milan

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 10.12.1935
 Miesto narodenia: Prešov
 Športové odvetvie: plávanie

Image

 

 

 

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

I.štátne gymnázium v Prešove, 1945 - 1953

Vysoká škola pedagogická v Bratislave, kombinácia telesná výchova-slovenský jazyk, 1954 - 1958

Zisk titulu PhDr., 1971

Zisk titulu PhD., 1994

Pedagogický inštitút, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešov, odborný asistent od r. 1961

 

Aktívna športová činnosť:

Dlhoročný reprezentant ČSR, ČSSR v plávaní a dlhoročný pretekár za Sláviu UK Bratislava vo vodnom póle v rokoch 1954 -1960

 

Trénerská činnosť:

Tréner vodných pólistov Prešova (17 rokov)

Tréner čs. akademického družstva vodných pólistov na svetových Univerziádach v Moskve, 1970 a v Záhrebe, 1987.

Tréner reprezentácie Vodnej záchrannej služby ČSČK a SČK

 

Funkcionárske pôsobenie:

Zakladajúci člen Vodnej záchrannej služby ČSČK, 1967

Prvý prezident Vodnej záchrannej služby, 1989 - 1993

2.viceprezident Československého červeného kríža, Slovenský výbor, 1991 - 1993

1.viceprezident Československého červeného kríža, 1993 - 1997

Prezident Slovenského červeného kríža, 1997 - 2005

Predseda akademického fóra Prešovskej univerzity, 1989 - 1992

Člen akademického senátu Prešovskej univerzity, 1989 - 1995

Člen rady VŠ za Prešovskú univerzitu, 1990 - 1993

Podpredseda fakultnej organizácie odborov, 1996 - 2001

Člen predsedníctva Československej olympijskej akadémie

Zakladajúci člen Slovenského olympijského výboru (SOV)

Predseda Rady seniorov, poradného orgánu primátora mesta Prešov

Riaditeľ súkromnej Akadémie plaveckých športov a užitkového plávania v Prešove

 

Najvyššie ocenenia:

Čestný odznak ÚV ČSTV, 1978

Čestné uznanie „Za dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj plaveckých športov“, ÚV ČSTV, 1979

Čestný titul „Vzorný tréner“, 1980

Diplom „Za rozvoj ukrajinskej kultúry v ČSSR“, 1983

„Čestné uznanie za rozvoj športu“ k životnému jubileu, ČSZTV, 1985

Pamätná plaketa „Za zásluhy o rozvoj mesta Prešov“, 1985

Verejné uznanie III.stupňa „Za zásluhy o rozvoj českoslivenskej telesnej výchovy“, 1985

Plaketa „Za zásluhy o rozvoj okresu Michalovce“, 1986

Medaila ČSČK „Za obetavú a záslužnú prácu“, 1989

Medaila ÚV ČSČK „Vzorný člen Vodnej záchrannej služby ČSČK“, 1991

Strieborná plaketa H. Dunanta „Za mimoriadne zásluhy o rozvoj organizácie“, najvyššie ocenenie Červeného kríža, 1995

Medaila „Za záchranu života“, ČSČK, 1995

Pamätná medaila mesta Prešov k „750. výročie prvej písomnej zmienky o Prešove“, 1997

„Laureát Fair play“, SOV, 1997

Ďakovný list Okresného úradu mesta Michalovce „Za budovanie a rozvoj vodnej záchrannej služby na Zemplínskej šírave“ , 2000

Štátne vyznamenanie „Pribinov kríž II.triedy“, prezident Slovenska, 2001

Držiteľ „Janského plakety“ za dobrovoľné darcovstvo krvi, 2001

Pamätný diplom MOV „Šport pre všetkých“, 2004

Pamätné diplomy k 50. a 60. výročiu vzniku Katedry telesnej výchovy na východnom Slovensku, 2001, 2011

"Zlatá pamätná medaila Slovenského Červeného kríža“ pri príležitosti 80 rokov ČK na Slovensku, 1999

"Sieň slávy Prešovského športu", 3.12.2019

 

Zaujímavosti:

Ako prvý v období ČSR (presnejšie v roku 1956) zaplával 100 m voľným spôsobom pod 1 minútu, keď zaznamenal čas 59,9 sek.

 

M. Kručay (vľavo) s L. Šestákom, 2019

Image

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.9 (48 votes)