Turek, Milan

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 4.2.1942
 Miesto narodenia: Prešov

Image

Vzdelanie a odborná kariéra:

Osemročná základná škola v Prešove 1948 – 1956

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove 1956 - 1960

Fakulta telesnej výchovy a športu FTVŠ) UK Bratislava – špecializácia telesná výchova a šport – plávanie 1964 - 1970

Doktor filozofie (PhDr.) Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK Bratislava 1977

Kandidát pedagogických vied (CSc.) Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK Bratislava 1987

Docentská habilitácia – teória vyučovania telesnej výchovy Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK Bratislava 1992

Profesorská inaugurácia – športová edukológia – Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 2000

Katedra odbornej telesnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove, UPJŠ v Košiciach – asistent 1970 - 1973

Katedra odbornej telesnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove, UPJŠ v Košiciach – odborný asistent 1974 – 1990

Katedra telesnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove, UPJŠ v Košiciach – odborný asistent – 1990 – 1992

Katedra telesnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove, UPJŠ v Košiciach – docent 1993 – 1996

Katedra telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove – docent 1997 – 2000

Katedra telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove – profesor 2000 – 2004

Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove – profesor 2004 – doteraz

 

Ďalšie vzdelávanie:

Trenér II. triedy – plávanie 1974

Rozhodca II. triedy – plávanie 1975 – 2000

Rozhodca I. triedy – vodné pólo 1970 – 2007

Komisár – vodné pólo 2007 – 2009

 

Funkcie:

Člen univerzitných a fakultných senátov, 1990 – 2011

Dekan Pedagogickej Fakulty PU 1997 – 2003

Člen univerzitných a fakultných Vedeckých rád 1997 – doteraz

podpredseda komisie FTVŠ UK Bratislava pre obhajobu dizertačných prác 1997– 2010

Člen komisie FTVŠ UK Bratislava pre obhajobu dizertačných prác 2010 – doteraz

Predseda a člen prijímacích komisií, člen habilitačných a inauguračných komisii 1993 – doteraz

Predseda a člen komisii pre štátne skúšky v I. a II. stupni štúdia 1980 – doteraz

Zakladajúci člen Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport

Zakladajúci člen České společnosti kinantropologické 1994 – doteraz

Člen medzinárodnej spoločnosti Sportkinetics 1994 –doteraz – čestné uznanie za príspevok pri rozvoji vedného odboru

Školiteľ interných doktorandov

Predseda a člen edičných komisii

Zodpovedný editor vedeckých zborníkov (8)

 

Publikačná činnosť:

Domáce publikačné výstupy: 129

Zahraničné publikačné výstupy: 71 ( Španielsko, Nórsko, Fínsko, Taliansko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Kazachstan, Česko, Nemecko )

Odborné práce: 20

Kompletný zoznam publikačnej činnosti nájdete v prílohe

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 1.3 (875 votes)