Rovná - Čierna, Xénia

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 20.9.1929   † 1.12.2014
 Miesto narodenia: Slovenské Pravno
 Športové odvetvie: športová gymnastika, volejbal

Image

 

Klubová príslušnosť:

TJ Sokol Kremnica

Slávia Pedagóg Bratislava

 

Najväčšie úspechy

Športová gymnastika:

Zisk I. výkonnostnej triedy

Majstrovstvá štátu:

1953 -2.miesto

 

Volejbal:

Majsterka ČSSR so Sláviou UK Bratislava, 1966 a 1967

 

Svetová letná univerziáda:

Budapešť 1954 - účasť

 

Iné funkcie:

Rozhodkyňa v športovej gymnastike, 1953 - 1975

Medzinárodná rozhodkyňa v športovej gymnastike, 1975 - 1980

 

Trénerka:

Žiačky a dorastenky v oddiele Slávia VŠ, 1956 - 1959

Ženy Slávia VŠ, 1968 - 1970

 

Cvičiteľská činnosť:

Ženy v oddiele všestrannej prípravy Slávia pedagóg, 1952 - 1955

Žiačky v oddiele všestrannej prípravy Slávia pedagóg, 1955 - 1957

Ženy ZRTV Slávia UK, 1986 - 1996

Ženy pri MNV Badan, 1990 - 1994

 

Pedagogická činnosť:

1952 - 1956 pôsobila na Ústave telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave ako asistentka

1956 - 1957 na KTV Vysokej školy pedagogickej v Bratislave ako odborná asistentka

1959 - 1989 na ITVš a neskôr na FTVŠ UK ako docentka

1981 - 1989 bola vedúcou Katedry teórie a didaktiky gymnastiky

V roku 1969 získala titul kandidátky pedagogických vied - CSc.

V roku 1970 získala titul doktorky filozofie - PhDr.

V roku 1978 bola menovaná docentkou pre odbor Teória a metodika telesesnej výchovy

Od roku 1977 členka Pedagogickej komisie FTVš UK pre štúdia popri zamestnani

1980 - 1988 členka Vedeckej rady FTVŠ UK

Od roku 1979 členka Skúšobnej komisie FTVŠ UK pre štátne záverečné skúšky

Predsedníčka poroty pre Pohybpové skladby Spartakiádnej komisie

1975 - 1982 členka Odbornej komisie Ministerstva školstva pre tvorbu učebných osnov telesnej výchovy pre stredné školy

Xénia Rovná mala bohatú publikačnú činnosť. Napísala množstvo odborných a vedeckých prác, ktoré slúžili rozvoju telesnej výchovy a športu v celej ČSSR.

Vychovala mnoho študentiek, učiteliek telesnej výchovy, ktoré pokračujú v jej diele.

 

Najvyššie ocenenia:

Majster športu, 1968

Vzorná učiteľka, 1975

Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj čs. tel. výchovy III. stupňa, 1970

Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj čs. tel. výchovy II. stupňa, 1979

Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj čs. tel. výchovy I. stupňa, 1984

Čestné uznanie Za zásluhy o rozvoj ŠG, 1962 - 1982

Pamätná medaila za zásluhy o ČSS´85 (Večery družby), 1985

Zaslúžilý pracovník rezortu školstva, 1986

Vzorný cvičiteľ, 1987

 

 

Xénia Rovná

 Zdroj: Anton Lednický

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (46 votes)