Víťazka, Ján

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 15.6.1922    † 11.11.2021
 Miesto narodenia: Pitelová (okres Kremnica)
 Športové odvetvie: úpoly

  Image

Vzdelanie a odborná kariéra:

Ľudová škola - absolvent, 1933

II. štátne slovenské gymnázium v Bratislave - maturita, 1942

Slovenská univerzita v Bratislave (súčasná Univerzita Komenského),  Filozofická fakulta, učiteľské štúdium - Telesná výchova a zemepis, absolvent v r. 1946

I. štátne slovenské gymnázium - zamestnanec - pedagóg, 1946-1949

Povereníctvo školstva, vied a umení - zamestnanec

Slovenský úrad pre telesnú výchovu a šport - Prednosta pedagogického oddelenia

Vyššia priemyselná škola elektrotechnická v Bratislave - stredoškolský profesor, 1950 - 1952

Telovýchovný ústav Slovenskej univerzity - pedagóg od 1.9.1952

Vysoká škola pedagogická - vedúci Katedry telesnej výchovy, 1953-1959

Inštitút telesnej výchovy a športu (ITVŠ), Bratislava - pedagóg, od 1.9.1960

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (FTVŠ UK) - vysokoškolský učiteľ, od r. 1965 - 1994

Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity, Bratislava, 1953 - zisk titulu PhDr., 1968 - zisk titulu CSc., 1973 - zisk titulu doc. (Docent)

Jednotná telovýchovná organizácia Sokol - predseda telovýchovného zboru Slovenského ústredného výboru

DŠO Slávia - aktívny člen

Slovesnká telovýchovná organizácia - aktívny člen

Zväzaram - aktívny člen

FTVŠ UK, Katedra brannej výchovy - vedúci oddelenia úpolov

Organizátor vysokoškolských hier (v rámci Katedry brannej výchovy)

FTVŠ UK, Katedra gymnastiky - problematika úpolov

 

Publikačná činnosť:

Odborné práce zamerané na oblasť úpolov (rozvoj sily športovcov, teórie a metodiky úpolových športov) a zdravého spôsobu života.

 

Najvyššie ocenenia:

Čestné uznanie za organizačnú prácu v prípravách na spartakiádu, 1958

Uznanie za zásluhy o rozvoj ITVŠ, 1965

Bronzová medaila FTVŠ UK, 1970

Strieborná medaila FTVŠ UK za prínos v oblasti pedagogiky a vedy, 1982

Pamätná plaketa J. A. Komenského za dlhoročné pedagogické pôsobenie na FTVŠ UK (cenu odovzdal dekan FTVŠ UK - M. Vanderka)

 

Zaujímavosti:

Je nestorom úpolov na území Slovenska.

Je zakladateľom vyúčby úpolov na FTVŠ UK a významný teoretik športového tréningu v džude.

 

Zdroj:

Seman, F. (2017). K životnému jubileu doc. Jána Víťazku. In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 40-41

Seman, F. a kol. (2010). Pätdesiat rokov Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Vyd.: FTVŠ UK (2010), s. 67

Fotografia a podpis: Osobný archív J. Víťazku

 

Ján Víťazka (vľavo) a Anton Gajdoš

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.9 (60 votes)