Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Spoločnosť Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie (SSOŠF) vznikla 28.decembra 1994 v Bratislave.Bola jednou zo 14 národných asociácií - zakladateľov transformovanej Medzinárodnej federácie olympijskej a športovej filatelie. Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie vznikla na pôde SOV ako jeho súčasť a v roku 2001 sa transformovala na občianske združenie .Túto spoločnosť v SOV zastupuje predseda Peter Osuský, ktorý túto spoločnosť vedie už od roku 1995. Významným funkcionárom, tajomníkom, podpredsedom tejto spoločnosti je Ervin Smažák.

 

Peter Osuský

Image

 

Ervin Smažák

Image

 

 

Spoločnosť SSOŠF organizuje od roku 1996 vynikajúce filatelistické výstavy pod názvom SLOVOLYMPFILA. V spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Spoločnosť vydáva vynikajúce poštové známky so športovou tématikou a pamätné nálepné listy, príležitostné poštové pečiatky a iné poštové materiály.