Kampmiller, Tomáš

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

  Dátum narodenia: 4.10.1951
  Miesto narodenia:
Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky)
  Športové odvetvie:
atletika

Image

 

Vzdelanie:

ZDŠ Nové Zámky, 1958 – 1967

SVŠ Nové Zámky, 1967 – 1970

FTVŠ UK v Bratislave, 1970 – 1975

Zisk titulu CSc., 1981

Zisk titulu PaedDr., 1982

Zisk titulu docent v odbore Teória vyučovania telesnej výchovy a športu, 1985

Inaugurácia na profesora, 2000

 

Odborná kariéra a funkcie:

ASVŠ Banská Bystrica – vojenská prezenčná služba, 1975 – 1976

FTVŠ UK, Katedra atletiky, 1976 – 1979 – interný ašpirant

FTVŠ UK, Katedra atletiky, 1979 – 1985 – odborný asistent

FTVŠ UK, Katedra atletiky, 1985 – 1999 – docent

FTVŠ UK, 1987 – 1991 – pôsobil ako prodekan pre rozvoj fakulty

FTVŠ UK, Katedra atletiky, od r. 1991

FTVŠ UK, Katedra atletiky, od r. 2000 – pôsobil na mieste funkčného profesor, garant študijných programov trénerstva a doktorandského štúdia v odbore športová edukológia

Odborné zameranie: športová edukológia, metodológia výskumu v športe

Prednáša predmety: teória športu, športový tréning, teória atletiky, štruktúra športového výkonu, rozvoj kondičných schopností

Bol školiteľom 20 úspešných doktorandov (dvaja z nich boli inaugurovaní za profesorov)

V športovom hnutí sa venuje trénersko-metodickej činnosti, v roku 1998 zaviedol študijný program kondičného trénerstva

Komisia pre štátne skúšky v jednoodborovom štúdiu so zameraním na individuálne športy – predseda komisie

Rigorózna komisia v študijnom odbore telesná výchova a šport – predseda

Komisia pre obhajoby dizertačných prác v odbore športová edukológia – predseda

Prijímacia komisia postgraduálneho doktorandského štúdia v odbore športová edukológia – predseda

Grantová komisia VEGA, 1983 – 1989  – predseda

Trénersko-metodická komisia VAZ ČSZTV, 1983 – 1989 – predseda

Vedecká rada FTVŠ UK – člen

Vedecká rada UK – člen

Vedecká rada Fakulty športu Prešovskej univerzity - člen

Vedecká rada Fakulty tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci – člen

Odborné komisie pri MŠVVaŠ SR – člen

 

Športová kariéra:

Atletický oddiel TJ Elektrosvit Nové Zámky, 1965 - atletike sa začal venovať v 14-ich rokoch

TJ Slávia UK Bratislava, 1971

Bol dorastenecký a juniorský reprezentant Československa (hod diskom a atletické viacboje)

Československá atletická reprezentácia, 1968 – 1970 – 4 štarty v reprezentačnom drese, 1969 – slovenský dorastenecký rekord v hode diskom (1,75 kg) - výkon 47,12 m

Športová činnosť, 1965 – 1976 – držiteľ majstrovskej triedy v desaťboji

Dvojnásobný majster Slovenska v hode diskom

Akademický majster Slovenska a vicemajster ČSSR

 

Trénerská činnosť:

Viedol 10 reprezentantov ČSSR a SR, 1971 – 2005 – medzi nimi bolo aj 6 olympionikov – bežec na 110 m prekážky - Július Ivan, účastník LOH, ZOH a Svetového pohára v družstve Európy, súčasný dekan FTVŠ UK - Marián Vanderka, účastník Letných olympijských hier, Zimných olympijských hier a Letnej Svetovej univerziády - Marcel Lopuchovský.

Bol kondičným trénerom úspešných tenistiek - Henriety Nagyovej, Martiny Suchej a Janette Husárovej, ktoré v roku 2002 získali Pohár Federácie – FED Cup.

Spolupracoval na športovej príprave olympijskej víťazky v tenisovej dvojhre žien v Tokiu 2020 Belindy Benčičovej.

 

Publikačná činnosť:

Publikačná činnosť T. Kampmillera je mimoriadne bohatá, o čom svedčí autorstvo resp. spoluautorstvo v cca 250 vedeckých a odborných publikáciách na domácej pôde i v zahraničí a 1500 citácií, je riešiteľom viacerých grantových výskumných programov.

Na konferenciách a seminároch prednášal na tému z oblasti riadenia športovej prípravy, bol aktívny na odborných podujatiach. V roku 1995 v Budapešti (Maďarsko) mal hlavný referát na Európskom kongrese trénerov v atletike na tému „Rozvoj rýchlosti supermaximálnymi prostriedkami".

Štruktúra a rozvoj rýchlostných schopností v atletických šprintoch mládeže (VS 008), 1980

Vývoj a prognóza motorickej výkonnosti mládeže v tréningovom procese so zameraním na atletické šprinty (MD 001)

Kritériá výberu talentovanej mládeže v prekážkových šprintoch v etape špecializovanej prípravy (CD 015)

Stanovenie výberových kritérií do stredísk vrcholového portu v atletickom šprinte (CD 005)

Optimalizácia diagnostikovania motorických a funkčných predpokladov a ich rozvoja v atletických disciplínach (VS 0014)

Vplyv tréningového zaťaženia na kinematické parametre behu (VS 016)

Teória a didaktika atletiky I., Tomáš Kampmiller a kol.

Teória didaktiky atletiky II., Tomáš Kampmiller a kol.

Teória športu a didaktiky športového tréningu

Možnosti rozvoja vytrvalostných schopností v tenise bežeckými prostriedkami

Športový pohyb z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu

Teórie a didaktika výkonnostného a vrcholového športu, 2007 - Tomáš Kampiller a kol.

Eurofit: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku, 2002, Tomáš Kampmiller a kol.

Základy metodológie výskumu v telesnej výchove a športe, 2010 - Tomáš Kampiller a kol.

 

Najvyššie ocenenia:

Ocenenie od Československého atletického zväzu – Bronzová medaila za rozvoj atletiky

Ocenenie od Slovenského atletického zväzu

Ocenenie Univerzity Komenského – pamätná medaila k 100. výročiu založeniu UK za rozvoj vied o športe

Čestný občan mesta Nové Zámky (Za dlhoročnú vedeckú prácu a prínos pre rozvoj športu v meste Nové Zámky, hlavne atletiky na Slovensku i v Čechách a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov), 2011

Bronzový odznak SOV (Za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu), 2018

Strieborný odznak SOV (Za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu), 2021

Zlatá medaila FTVŠ UK za dlhoročnú prínosnú pedagogickú a vedecko-výskumnú prácu na FTVŠ UK Bratislava, 19. september 2022

 

Zaujímavosti:

Predkovia Tomáša Kampmillera sú remeselníckym rodom pochádzajúcim z nemeckého Schwarzwaldu. Viedenský jezuita Ignác Kampmiller bol vychovávateľom cisárovnej Márie Terézie počas jej mladosti.

Trénerstvo atletiky skončil s vyznamenaním u profesora Kuchena, ktorý bol prvým vedúcim katedry atletiky na FTVŠ UK a je po ňom pomenovaný atletický štadión v areáli FTVŠ UK.

Dobrým priateľom Tomáša Kampmillera je atletická legenda Alberto Juantorena z Kuby, kde bol s ním v častom kontakte najmä počas svojho mesačného pobytu na Kube.

Jeho rodina je skutočne športová, jeho prvá manželka Adriana (zomrela v roku 1990) športovala rekreačne, súčasná manželka Lena je absolventkou FTVŠ UK, syn Tomáš a dcéra Lenka hrávali súťažne volejbal, Lenka bola navyše úspešnou bežkyňou na 400 m a druhý syn Peter športuje rekreačne.

Osobné krédo Tomáša Kampmillera: „Som tu pre rodinu a profesijne som tu pre svojich študentov".

 

 

Tomáš Kampmiller pri hode diskom

 

 

Tomáš Kampmiller s medailovými oceneniami

 

 

Mládežnícky reprezentant v atletike – Tomáš Kampmiller (v drepe v strede)

 

 

Tomáš Kampmiller na stupni víťazov (1.miesto) na medzinárodných pretekoch vo Warszave (Poľsko)

 

 

Tomáš Kampmiller (v predklone v druhom rade vpravo) so spolužiakmi z FTVŠ UK na Opalisku

 

 

 

Tréner Tomáš Kampmiller (vľavo) so svojim bývalým zverencom Mariánom Vanderkom na Letnej univerziáde v Japonsku

 

  

Sprava: Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka, Richard Nemec (bývalý reprezentačný volejbalista) a Karol Kučera (slovenská tenisová legenda)

 

  

Zlatá medailistka v tenise z LOH v Tokiu - Belinda Bencic, vedľa nej (vpravo) s medailou v ruke T. Kampmiller

 

  

Zľava: Tomáš Kampmiller, M. Vanderka, Alberto Juantorena (legendárny kubánsky atlét, 2-násobný olympijský víťaz) a Lenka Kampmillerová

 

  

Tomáš Kampmiller (vpravo) s kamarátom Dušanom Hamarom (bývalý reprezentačný kolega v atletike, telovýchovný lekár a pedagóg na FTVŠ UK)

  

 

Zlatá medaila FTVŠ UK udelená 19.9.2022. T. Kampmiller, druhý sprava

 Zdroj: FTVŠ UK

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (92 votes)