Hamar, Dušan

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 6.1.1952
 Miesto narodenia: Považská Bystrica

 

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
- atestácia z vnútorného lekárstva, 1980
- atestácia z telovýchovného lekárstva, 1985 (zisk titulu Csc.)
- zisk titulu docent, 1992
- zisk titulu profesor, 2000

Študijné pobyty – Rakúsky inštitút telovýchovného lekárstva (Prof. Prokop), Ústav respiračnej fyziológie UCLA Harbor Hospital (Prof. Whipp a Wasermann), Inštitút vied o športe CONI Talianskeho olympijského výboru v Ríme (Prof. Dal Monte).

 

Športová kariéra:

Atletický oddiel v Považskej Bystrici, 1966 – 1970

Slávia SVŠT Bratislava, 1970 – 1976

Dukla Praha, 1976 - 1977

Dorastenecký a juniorský atletický reprezentant Československa (vrh guľou a hod diskom)

Československá atletická reprezentácia (vrh guľou a hod diskom)

Majstrom ČSSR vo vrhu guľou bol celkovo 4-krát, majstrom Slovenska 3-krát a 1-krát sa stal majstrom Čiech.

 

Vedecké zameranie:

Funkčná diagnostika vývoj počítačom riadených systémov na hodnotenie funkčného stavu a trénovanosti k športovcov i pacientov (napr. izokinetický ergometer, veslárský a pádlovací izokinetický ergometer, bežiaci pás s monitorovaním vertikálnych reakčných síl, gravitačný dynamometer, stabilografický systém na posudzovanie rovnováhy a iné).

Zaoberá sa i problematikou silového tréningu pre výkon a zdravie a kinetike kardiorespiračných parametrov pri rôznych formách zaťaženia.

Dlhodobo sa venuje i problematike dopingu v športe.

 

Funkcie:

Vedecká komisia Medzinárodnej federácie telovýchovného lekárstva (FIMMS), 2002 – 2010 – predseda

Výkonný výbor Medzinárodnej federácie telovýchovného lekárstva, 1994 – 2002 – člen

Lekárska komisia Medzinárodnej federácie univerzitného športu (FISU), 1987-2007 člen, 2007-2015 podpredseda, 2015 - predseda. Medzi ciele FISU patrí dodržiavanie technických pravidiel MOV, svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a medzinárodných športových federácií a v spolupráci s CESU podporovať vedecký výskum univerzitného športu a podporovať športové aktivity študentov.

Diagnostické centrum prof. Hamara pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave – riaditeľ

Katedra biologických a lekárskych vied  na Fakulte telesnej výchovy a športu  UK v Bratislave – funkcia profesora (na FTVŠ UK pôsobí od roku 1978)

 

Publikačná činnosť:

Publikoval viac ako 180 vedecko-odborných článkov co viacerých jazykoch.

Zoznam publikačnej činnosti

 

Najvyššie ocenenia:

Cena za najlepší príspevok na 9. Európskom kongrese telovýchovného lekárstva v Barcelone, 1988

Medaila Ludwiga Prokopa za prínos pre funkčnú diagnostiku v telovýchovnom lekárstve, 1995

Zlatá medaila prof. Mudr. FTVŠ UK Dušanovi Hamarovi, Csc., za dlhoročnú prínosnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu na FTVŠ UK, 19.9.2022

Veľká medaila  sv. Gorazda z MŠVVaŠ SR, 2023

 

Zaujímavosti:

Počas vysokoškolského štúdia býval v Bratislave na školskom  internáte na Lafranconi, kde trénoval aj so svojím kamarátom a kolegom z reprezentácie ČSSR Tomášom Kampillerom (vrhačské disciplíny a viacboj).

Po ukončení aktívnej pretekárskej kariéry potvrdil svoju všestrannosťi v bežeckých disciplínach, opakovane absolvoval dokonca i maratónsky beh.

Pôsobil ako lekár slovenskej lekárskej akademickej reprezentácie na Svetovej zdravotníckej univerziáde v bulharskej Sofii v roku 1983.

Vo vlnách Pacifiku sa zaúčal do tajov potápačského športu.

Dodnes sa pravidelne venuje športovým aktivitám. Obľúbenými športami sú tenis, cyklistika, lyžovanie a golf.

Ako vedecký pracovník prednášal na významných vedeckých medzinárodných konferenciách vo viac ako 40 krajinách kontinentov Európy, Ameriky, Ázie a Austrálie. 

Zdroje: fsport.uniba.sk, Encyklopédia Beliana

 

 

Dušan Hamar na cyklistickom výlete v Alpách

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dvanásťročný Dušan Hamar na lyžiarskych pretekoch

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar a jeho príprava na skok o žrdi

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Československý reprezentant Dušan Hamar vo svojej obľúbenej disciplíne - vrh guľou

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar ako vytrvalostný bežec na pretekoch

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar pri vrhu guľou na halovom podujatí

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar (č. 22) ako hokejový hráč na Lekárskej Univerziáde v Sofii

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar a jeho príprava na potápanie sa vo vodách Pacifiku

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar (v stoji) v strede s profesorom Prokopom (vľavo) a profesorom Bachom z Viedne

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar (vpravo) s prezidentom FIS Claudom Galienom z Francúzska

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Výkonný výbor Európskej federácie telovýchovného lekárstva, D. Hamar druhý zľava v stoji

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar (vpravo) s vynikajúcim odborníkom silového tréningu profesorom Viliamom Kracmerom z USA

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar (vpravo) so sirom Craigom Reddiem, prezidentom WADA v Pekingu, 2020

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Dušan Hamar s princeznou Raggiou z Malajzie na kongrese v Malake

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Prevzatie Zlatej medaily FTVŠ UK, D. Hamar (3. sprava), Tomáš Kampmiller (2. sprava)

    Zdroj: FTVŠ UK

 

Certifikát hosťujúceho profesora v Číne

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Certifikát hosťujúceho profesora v Číne

    Zdroj: Dušan Hamar

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (41 votes)