Feč, Karol

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 4.1.1943
 Miesto narodenia: Prešov

 Image

 

Vzdelanie:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, absolvent - Mgr., 1962 - 1967

Získané tituly:

PhDr., 1974 (Teória vyučovania telesnej výchovy)

CSc., 1980 (Teória vyučovania telesnej výchovy)

Doc., 1983 (Teória vyučovania telesnej výchovy)

Doc., 2000 (nová habilitácia)

Prof., 2001 (Športová edukológia)

 

Odborná kariéra:

Pedagogická činnosť:

Katedra telesnej výchovy PF v Prešove UPJŠ, pedagóg

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, pedagóg od r. 1997

Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice, profesor

Výučba predmetov:

Teória a didaktika gymnastických športov

Biomechanika

Antropomotorika

 

Funkcie:

Splnomocnenec vlády SR a štatutárneho orgánu PU, 1. január 1997

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove, 1997 - 2003

Člen medzinárodnej organizácie Sportkinetics

Člen Komisie pre obhajoby dizertačných a habilitačných prác

 

Výskumná činnosť:

Grantový projekt VEGA 1/1343/12, Vybrané faktory obezity a pohybová prevencia, spoluriešiteľ

 

Publikačná činnosť:

3 vedecké monografie

Vyše 70 vedeckých prác

 

Športová činnosť:

Juniorský reprezentant ČSSR v šport. gymnastike

Člen gymnastického B družstva ČSSR

 

Zaujímavosti:

S gymnastikou  začal v Prešove pod vedením trénera Jozefa Nagya.

V športovej gymnastike vynikal najmä v kruhoch, čo svedčilo o jeho kvalitnej silovej príprave pod vedením trénera A.Gajdoša.

 

 

Karol Feč (vľavo) ako gymnasta TJ Slávia UK Bratislava, 1968. 

V strede tréner A. Gajdoš a vpravo St. Fiala.

Image

 

 Karol Feč pri odovzdávaní ocenení na PU v Prešove.

Image

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (157 votes)