Antala, Branislav

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia:  28.2.1963
 Miesto narodenia: Bratislava

Image

 

 

 

 

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

Základná škola Nevädzova 2, Bratislava, 1969 - 1978

Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, 1978 - 1981

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - ukončený štúdijný odbor učiteľstvo vzdelávacích predmetov, aprobácia telesná výchova – biológia - zisk titulu PaedDr., 1981 - 1986

Kandidátska dizertačná práca - obhajoba, udelená hodnosť kandidáta pedagogických vied (CSc.), v súčasnosti titul PhD., 1994

Habilitácia a menovanie za docenta na Univerzite Komenského v Bratislave, 2009

Udelenie hodnosti Visiting profesor na Fakulte kineziológie na Univerzite v Záhrebe v Chorvátsku, 2009

 

Funkcie:

Prezident Medzinárodnej federácie telesnej výchovy (FIEP) v Európe a Medzinárodný vice-prezident FIEP – World

Člen Exekutívy Medzinárodnej rady športovej vedy a telesnej výchovy  (ICSSPE)

Člen Medzinárodnej komisie športovej pedagogiky (ISCP) pri ICSSPE

Čestný člen a člen Poradného výboru Rady športovej vedy a telesnej výchovy Indie (IndCSSPE)

Zástupca SR v Medzinárodnej spoločnosti pre porovnávaciu telesnú výchovu a šport (ISCPES)

Zástupca SR v Európskej asociácii pre bezpečnosť (EAS)

Predseda Ústrednej predmetovej komisie pre telesnú a športovú výchovu pri Štátnom pedagogickom ústave

 

Vedecko - publikačná činnosť:

Vo vedecko-výskumnej práci sa orientuje predovšetkým na hodnoteníe žiakov a tvorbou kurikúl pre školskú telesnú a športovú výchovu. Výsledky svojej práce publikoval vo viac ako 100 vedeckých a odborných publikáciách doma a ďaľších 16 štátoch sveta ako USA, Brazília, Čína, Alžírsko, Venezuela, Mexiko, Francúzsko, Veľká Británia, Srbsko a i. Po celom svete sa zúčastnil viac ako 30 medzinárodných vedeckých kongresov a konferencií, na 10 z nich bol pozvaný ako keynote speaker, na viacerých viedol sekcie alebo bol členom Vedeckých alebo Čestných výborov.

Je autorom a spoluautorom 1 vysokoškolskej učebnice, 3 vedeckých monografií a 3 vysokoškolských skrípt.

Členstvo v redakčných radách:

Telesná výchova a šport (Slovensko)

Kinesiology (Chorvátsko)

FIEP Bulletin (Brazília)

Revue EPS (Alžírsko)

Gymnasium (Rumunsko)

SportLogia (Bosna and Herzegovina)

Fitness Performance Journal (Brazília)

Croatian Journal of Education (Chorvátsko)

Graduate Journal of Sport, Exercice & Physical Education Research (Veľká Británia)

 

Najvyššie ocenenia:

FIEP International Gold Cross of Honor - Za príspevok na rozvoji telesnej výchovy vo svete   

Medalha Sylvio Raso - Za príspevok na rozvoji telesnej výchovy, športu a rekreácie v Brazílii a Latinskej Amerike, 2009

Zlatni džentleman - Za príspevok na rozvoji hry Jadžent v Európe, 2009

Águila de Oro2009 - Za príspevok na rozvoji telesnej výchovy, športu a vied o telovýchovných aktivítách vo svete, 2009

Pico Bolivar Award - Za príspevok na rozvoji telesnej výchovy v Latinskej Amerike, 2009

Diploma of Excellency - Za príspevok na reforme v telesnej výchove, 2010

Bronzový odznak SOV - Za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu, 27.4.2018

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (22 votes)