Grexa, Ján

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 9.3.1941
 Miesto narodenia: Brezno

 Image

 

Odborná kariéra a funkcie:

Osemročná stredná škola, 1947 - 1955

Jedenásťročná stredná škola, 1955 - 1958

Filozofická fakulta UK Bratislava, 1958 - 1962 - aprobácia Slovenský jazyk - Dejepis

Zisk titulu PhDr., 1973 

Zisk titulu  CSc. / Ph. D, 1981

Zisk titulu docent, 1990

Univerzitný profesor - odbor národne dejiny, 1998

Stredná škola pre spoločné stravovanie Brezno - stredoškolský profesor, 1963 - 1969

Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava - profesor, 1969 - 2006 ( prednášal a viedol semináre z dejín športu , z olympizmu a rétoriky )

Dekan FTVŠ UK Bratislava, 1990 - 91

Katedra spoločenských vied , resp. Katedry športovej humanistiky od r.1991

Fakulta sportovních studií Masarykovej univerzity Brno - univerzitný profesor, 2006 

Člen medzinárodnej organizácie International Comittee for History of Sport and Physical Education ( ICOSH )

Člen SOV 

Predseda Slovenskej olympijskej akadémie od r. 1995 - 2009

 

Publikačná činnosť:

Naši olympionici. Bratislava, 1978

Orol na Slovensku v rokoch 1918 - 1938. - práca na doktorát filozofie, 1973

Dejiny telesnej výchovy na Slovensku do roku 1848 - kandidátska dizertačná práca, 1980

Olympisjké hnutie na Slovensku.Bratislava, 1996

Podiel športu na humanizácii jednotlivca a spoločnosti v historickom vývoji.In:Športová humanistika, 98. Zborník referátov z viedenskej konferencie ,,Vedecké a edukatívne problémy rozvoja športovej humanistiky ".Bratislava.1998

Olympijská výchovy v školách - naivita alebo realita ?.In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR.Bratislava, 2001

Olympizmus a olympijské hry.Bratislava, 2001

Olympijská výchova.Bratislava, 2006

Slovensko v znamení piatich kruhov.Bratislava, 2007

 

Najvyššie ocenenia:

Cena Vladimíra Černušáka za olympijskú výchovu, 2006

Strieborné olympijské kruhy, 2007

Cena Miroslava Procházku (SOŠV), 2018

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (24 votes)