Hrčka, Jozef

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 13.5.1930
 Miesto narodenia: Likavka

Image

 

 

Odborná kariéra a funkcie:

Gymnázium v Ružomberku - absolvent, 1949

Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity - absolvent - študijný program: telesná výchovy a filozofia, 1953

Vysoká škola pedagogická v Bratislave - asistent, 1953

Filozofická fakulta UK - odborný asistent, 1956

Inštitút telesnej výchovy a športu (neskôr FTVŠ) - zamestnanec, 1960 - 2001

Zisk titulu PhD., 1963

Vedúci Katedry teórie a metodiky gymnastiky FTVŠ UK, 1965

Docent v odbore teória a metodika telesnej výchovy, 1967

Prodekan pre štúdium popri zamestnaní a pre výstavbu, 1969, 1972

Dekan FTVŠ UK, 1979 - 1989

Zisk titulu profesor, 1980

Zisk titulu DrSc., 1988

Čestný člen vedeckej rady a emeritný profesor na FTVŠ UK v Bratislave

Pôsobil na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave

 

Vedecká činnosť:

Rozpracoval diagnostiku telesnej zdatnosti rekreačných športovcov a metodiku rozvoja ich pohybových schopností a tvorbu cvičebných programov.

 

Publikačná činnosť:

Pracovná gymnastika. Bratislava, 1960

Príspevok k problematike vyplyvu telesnej výchovy a práce na organizmus pracujúcich (Kandidátska dizertačná práca). Bratislava, 1963

Základná gymnastika. Bratislava, 1972

Areály zdravia.Bratislava, 1978

 

Najvyššie ocenenia:

Zaslúžilý učiteľ, 1981

Výročná trofej MOV - Šport pre všetkých, 1997

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.7 (72 votes)