Stráňai, Karol

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 13.10.1905     † 31.7.1999
 Miesto narodenia: Rajec

Image

 

Odborná kariéra a funkcie:

Prírodovedecká fakulta KU v Prahe  1930

Gymnázium v Kežmarku - stredoškolský profesor  1930 - 33

Gymnázium Michalovce - stredoškolský profesor  1933 - 35

Učiteľský ústav Bratislava - učiteľ   1935 - 38

Telovýchovný ústav Filozofickej fakulty UK v Bratislave  - lektor  1939 - 53, 1945 - 50 - vedúci ústavu

Vysoká škola pedagogická - profesor  1953 - 58

Filozofická fakulta UK v Bratislave - profesor 1958 - 59

ITVŠ ( neskôr FTVŠ UK ) v Bratislave - profesor   od r .1960

Výskumný ústav telesnej výchovy - riaditeľ  1972 - 77

Zisk titulu profesor  1947

Zisk titulu DrSc.  1967

Člen Predsedníctva ÚRO  1946 - 49

Dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave  1945 - 53

Vysoká škola pedagogická v Bratislave - prorektor   1953 - 58

Dekan ITVŠ ( neskôr FTVŠ UK ) v Bratislave  1960 - 63

 

Publikačná činnosť :

Telovýchovná prax.Bratislava 1942

Telesná výchova vo výstavbe socializmu.Bratislava 1949

Počiatky revolučného robotníckeho telovýchovného hnutia .Bratislava 1951

Dejiny telesnej výchovy .Bratislava 1952

Teória telesnej výchovy .Bratislava 1955

Telesná výchova a práca v živote človeka socialistickej spoločnosti . Bratislava 1965

Teória telesnej výchovy v sústave vied.Bratislava 1965

O potrebe študovať zákony telesnej výchovy.Bratislava 1966

Formovanie vedeckého jazyka teórie telesnej výchovy .Bratislava 1975

 

Zaujímavosti:

Účastník protifašistického odboja , po vypuknutí SNP príslušník Slovenskej národnej partizánskej brigády

 

Najvyššie ocenenia:

Českoslovenksý vojnový kríž 1947

Rad SNP I.triedy  1947

Rad 25.februára 1948

Rad práce  1965

Rad červenej hviezdy  1969

Laureát Slovenskej národnej ceny za vedu  1971

Medaila J.A.Komenského  1973

Rad víťazného februára  1975

Medaila J.F.Chaloupeckého  1962 , 1975

Čestný člen SOV 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (71 votes)