Chovan, Július

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 17.8.1914   † 17.9.1998
 Miesto narodenia: Ružomberok

Image

 

Odborná kariéra :

Obecná škola Trenčín , Liptovský Mikuláš  1921-25

Štátne reálne gymnázium Liptovský Mikuláš , Trenčín  1925 - 33

Filozofická fakulta KU v Prahe  1933 -38

Univerzita Sorbona Paríž , 1.semester  1937

Zisk titulov:

PhDr. - 1940

Docent - 1956

Profesor pre odbor teória vyučovania telesnej výchovy  1992

 

Zamestnania :

Štátne reálne gymnázium Skalica - stredoškolský profesor 1938 - 39

Gymnázia : Dolný Kubín , Martin , Spišská Nová Ves - stredoškolský profesor 1939

Cvičné gymnázium v Bratislave - stredoškolský profesor 1939 - 40

Telovýchovný ústav pri Filozof.fakulte UK Bratislava - lektor 1940 - 48

Povereníctvo školstva v Banskej Bystrici - prednosta telovýchovného sektoru 1944

Povereníctvo školstva v Košiciach a Bratislave - prednosta telovýchovného sektoru 1945 - 48

Ústav pre telesnú výchovu na vysokých školách v Bratislave - lektor  1948

Katedra telesnej výchovy - Vysoká škola ekonomická v Bratislave - vedúci katedry  1952 - 84

 

Funkcie v športe :

Aktívny športovec - športová gymnastika , atletika , volejbal , horolezectvo

Tréner - atletika , basketbal ( ŠK Bratislava ) , ľadový hokej ( VŠ Bratislava )

 

Funkcie:

Predseda Zväzu bojujúcich vysokoškolákov a podpredseda Zväzu vojakov povstania  1945 - 49

Člen predsedníctva SÚV ČSZTV  1956 - 69

Podpredseda federálneho Zväzu základnej a rekreačnej telesnej výchovy ÚV ČSZTV 1969 - 74

Člen federálneho predsedníctva ČOS 1990 - 92

Člen predsedníctva Sokola na Slovensku

 

Publikačná činnosť :

Cvičebná sústava .Trenčín 1946

Základná telesná výchova. Bratislava 1955

Názvoslovie prostných cvičení.Bratislava 1956

Príručka pre cvičiteľa.Bratislava 1959

Vysokoškolský strážny oddiel.Bratislava 1969

Dr.Ivan Branislav Zoch.Bratislava 1971

Názvoslovie telesných cvičení a ich triedenie.Bratislava 1972

Encyklopedista z Jasenovej .Bratislava 1987

Čo je Sokol.Bratislava  1989

 

Zaujímavosti:

Od r. 1938 - 45 aktívne pôsobil v odboji proti fašizmu a v SNP

Zakladal partizánske skupiny v oblasti Martina , Liptovského Mikuláša a Bansk.Bystrice

Pracoval priamo pri ilegálnom vojenskom velení - M.Polák a J.Golian

Pripravoval s G.Rapošom rozhlasové vysielanie Slobodného slovenského vysielača  30.8.1944

Spolupracoval na zoštátnení školstva (1944) a predkladal návrh na organizovanie telesnej výchovy (1945)

Vysokoškolákov , ktorých priberal do odbojových prác v odboji pozýval do ilegálnej armády a už 26.8.1944 vytváral dobrovoľnícku vysokoškolskú jednotku - vysokoškolský strážny oddiel ,kt. sa stal v priebehu SNP štábnou rotou veľiteľstva I. ČSA

 

Najvyššie ocenenia:

Rad I.triedy SNP  1945

Československý válečný kríž  1945

Za zásluhy  1945

Za chrabrosť  1945

Za zásluhy o 1. celoštátnu spartakiádu  1955

Za zásluhy o ČSM  1958

Za zásluhy o 2.celoštátnu spartakiádu   1960

Za zásluhy o rozvoj čs.telesnej výchovy I.st.   1964

Pamätná medaila SNP  1964

Medaila Dr. M.Tyrša  1968

Zaslúžilý cvičiteľ ČSTV  1968

Za budovanie socialistickej telesnej výchovy  1970

Medaila k 50.výročiu vysokoškolského športu 1973

Za zásluhy o rozvoj VŠE  1980

Zlatá medaila Univerzity Komenského

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (58 votes)