Perútka, Jaromír

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 28.4.1930   †31.5.2003
 Miesto narodenia: Žilina

Image

 

Odborná kariéra a funkcie:

Gymnázium Žilina - absolvent, 1949

Pedagogická fakulta UK  - odbor telesná výchova - ruský jazyk, 1953

Vysoká škola pedagogická - asistent a odborný asistent, 1953 - 60

ITVŠ (neskôr FTVŠ UK) - docent, profesor, 1964 - 1994

Zisk titulu CSc., 1961

Zisk titulu Docent, 1964

Zisk titulu DrSc., 1986

Univerzitný profesor pre odbor teória vyučovania telesnej výchovy, 1986

Aktívny hráč - volejbal (TJ Slávia Bratislava) - 1.liga, 1951 - 1955

Člen čs.reprezentač.družstva vo volejbale, 1952 - 1954

Tréner volejbalistov TJ Slávia UK, 1955 - 1958

Katedra spoločenských vied (predtým Katedra psychológie, pedagogiky a dejín TV a Katedra všeobecnej teórie,dejín a metodiky TV) - odborný asistent, profesor

Prodekan FTVŠ UK pre študijný úsek, 1961 - 1970

Člen Pedagogickej rady rektora UK pre študentské domovy, 1963 - 1964

Prodekan FTVŠ UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, 1975 - 1978 a 1980 - 1985

Predseda komisie pre štátne záverečné skúšky na FTVŠ UK

Prednášajúci na Telovýchovnej škole SÚV ČSZTV, 1985 - 1986

Člen, korenšpondent Komisie dejín ICPES pri UNESCO

Člen asociácie vysokých škôl TV a AIESEP

Člen predsedníctva Vedeckej rady ÚV STO a ÚV ČSZTV

 

Publikačná činnosť:

Športy na Slovensku. Bratislava, 1967

Robotnícke telovýchovné hnutie na Slovensku. Bratislava, 1971

Pokrokové tradície telesnej výchovy v Československu. Bratislava, 1973

Športovci socialistických zemí na olympijských hrách. Praha, 1978

 

Najvyššie ocenenia:

Zaslúžilý učiteľ, 1980

Bronzové kruhy SOV, 2000

 

Zaujímavosti:

Bol vynikajúcim atlétom a v r.1948 sa stal dorasteneckým majstrom Slovenska vo vrhu guľou (6,25 kg - 12,59 m).

Je zakladateľom slovenskej športovej historiografie. 

 

 Jaromír Perútka - Medailón Niké Siene slávy slovenského volejbalu

 Zdroj: Slovenská volejbalová federácia

 

 

Sprava: B. Rusina, M. Zálešák, J. Perútka

 

 

Jaromír Perútka ako telovýchovný pedagóg

  

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (79 votes)