Holienka, Miroslav

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 25.5.1957
 Miesto narodenia: Podkriváň (okres Detva)

Image

Vzdelanie:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave - absolvent (PaedDr.), 1977 - 1982

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave - ašpirant, 1983 - 1986

Zisk titulu CSc., 1988

Licencia - tréner I. triedy (futbal), 1993

Pedagogická hodnosť po úspešnej habiltácii v odbore športová edukológia - Doc., 2004

Vedecko-pedagogická hodnosť po úspešnej inaugurácii v odbore športová edukológia - Prof., 2012

 

Odborná kariéra:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave - odborný asistent - Katedra TaD BV, 1986 - 1989

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave - odborný asistent - Katedra hier (špec.: futbal), 1990 - 2004

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave - docent - Katedra hier, 2004 - 2012

Fakulta telesnej vychovy a sportu, profesor - Katedra športových hier, 2012 - súčasnosť

 

Publikačná činnosť:

Publikačné záznamy - 228 (počas pôsobenia na Katedre hier FTVŠ UK)

Monografie:

Rozcvičenie vo futbale

Futbal. Hra, kondícia, tréning

Futbal. Kondícia, tréning – rýchlostné schopnosti

Kondičný tréning vo futbale

Analýza herného výkonu a finálnych herných činností vybraných družstiev a hráčov na MS 2014 vo futbale

Vybrané aspekty herného výkonu futbalistov kategórie U21

Vysokoškolská učebnica:

Koordinačné schopnosti vo futbale

 

Vedecká činnosť:

Riešiteľ výskumných úloh - 12

Počet vyškolených doktorandov - 4

Predseda VR FTVŠ UK, 2007 - 2015

Člen VR FSpS MU Brno, od r. 2007

Člen VR FHV UMB Banská Bystrica, od r. 2009

Člen VR FTVŠ UK, 2015 - súčasnosť

Člen VR FŠ PU Prešov, 2013 - súčasnosť

 

Funkcie:

Tréner (futbal, mládež), kluby: Vinohrady Bratislava (Rapid Bratislava), ŠK Slovan Bratislava (majster najvyššej slovenskej ligy v sezóne 2003/2004), 1990 - 2005

Asistent futbalového reprezentačného trénera, kategórie U14 - U19 (Nemecko 1997 -5.miesto, Izrael 2000 -5.miesto), 1993 - 2000

Predseda Redakčnej rady časopisu Športové hry, 1996 - 2002

Predseda AS FTVŠ UK, 1996 - 1998, 2005 - 2006

Člen trénersko-metodickej komisie Slovenského futbalového zväzu, od r. 1998

Zostavovateľ časopisu ÚFTS Tréner, 1998 - 2002

Predseda Občianskeho združenia Športové hry, od r. 2001

Člen Kolégia dekana FTVŠ UK, od r. 2001

Vedúci Katedry hier FTVŠ UK Bratislava, od r. 2001

Člen Redakčnej rady časopisu ÚFTS Pro-futbal, 2003 - 2004

Podpredseda ÚFTS, 1998 - 2004

Člen vedenia FTVŠ UK Bratislava, 2005 - 2006

Športový riaditeľ ŠK SFM Senec, od r. 2006

Dekan FTVŠ UK, 2007 - 2015

Predseda Vedeckej rady FTVŠ UK, od r. 2007

Člen Kolégia rektora UK v Bratislave, od r. 2007

Člen Vedeckej rady UK v Bratislave, od r. 2007

Člen Rady ministra školstva SR pre šport, od r. 2007

 

Odkazy:

Hosť v štúdiu TA3: Miroslav Holienka (zdroj: TA3)

 

Zdroj: prof. PaedDr. Miroslav Holienka PhD.

 

 

Miroslav Holienka, dekan FTVŠ UK, 2007 - 2015

Image

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (17 votes)