Štancel, Július

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 22.5.1907   † 28.6.1990
 Miesto narodenia: Kremnica

Image

 

Odborná kariéra:

Štúdium na Prírodoveckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe absolvoval , 1928

Podpredseda Sokol , Zvolen , 1930 - 39

Stredoškolský profesor vo Zvolene, 1930 - 1945

Pracovník Povereníctva školstva, vied a umení ,1945 - 1947

Riaditeľ Ústavu pre telesnú výchovu na vysokých školách, 1946 - 1952

Učiteľ na Telovýchovnom ústave v Bratislave , 1945 - 1951

Náčelník Sokola na Slovensku , 1950 - 52

Vedúci Katedry telesnej výchovy SVŠT, 1952 - 1962

Pôsobil na Stavebnej fakulte SVŠT, 1962 - 1970 , 1972-72 jej pracovník

Pôsobil ako externý učiteľ na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Trnave, 1969 - 1977

V roku 1962 získal titul docent

Bol aktívnym účastníkom SNP

Počas SNP pôsobil ako tajomník okresného revolučného národného výboru vo Zvolene

V mladosti bol aj vynikajúcim gymnastom. Trénoval ho známy olympionik J. Koutný a to v TJ Sokol Zvolen

J. Štancel bol vynikajúcim telovýchovným organizátorom - autorom viacerých telocvičných skladieb pre hromadné vystúpenia

Bol prvým predsedom Sekcie športovej gymnastiky pri SV TVš a to od r. 1953 do 1956

Bol taktiež jeden z prvých slovenských medzinárodných rozhodcov v športovej gymnastike a to v r. 1967 - 1979

Počas celého svojho života bol neúnavným propagátorom zdravého, aktívneho športového života

Prvý predseda Sekcie športovej gymnastiky na Slovensku,1953

 

Iné funkcie:

Rozhodca:

Prvý Slovák, ktorý sa stal medzinárodným rozhodcom.

Rozhodoval dlhé roky mnohé domáce a medzinárodné preteky.

Patril medzi prísnych, objektívnych rozhodcov.

 

Publicista:

Prispieval aj k rozvoju teoretických poznatkov v oblasti športovej gymnastiky.

Bol autorom spoločných gymnastických skladieb.

 

Najvyššie ocenenia:

Zaslúžilý cvičiteľ, 1958

Za vynikajúcu prácu, 1968

Medaila Dr. M. Tyrša

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (27 votes)