Labudová, Jela

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 9.2.1944
 Miesto narodenia: Pezinok

Image

 

 

 

 

Vzdelanie:

Inštitút telesnej výchovy a športu UK (neskôr FTVŠ UK) - absolventka, učiteľstvo telesnej výchovy a matematiky, 1962 - 1967

FTVŠ UK - interná ašpirantúra, 1968 - 1971

Zisk titulu CSc (kandidátka vied)., 1972

Habilitácia v odbore teória a metodika telesnej výchovy, 1981

Zisk titulu Prof. (profesorka) v odbore Športová edukológia, 2000

 

Odborná kariéra a funkcie:

Pedagogická pracovníčka Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK, 1972 - dodnes

Prodekanka pre vedu a výskum, doktorandské štúdium, zahraničné styky a rozvoj FTVŠ UK, 1994 - 1996 a 2003 - 2006

Predsedníčka komisie športu pre všetkých pri Slovenskom olympijskom výbore (SOV), 1992 - 2000

Iniciátorka založenia tradície Dni športu v SR

Členka výboru Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, 1998 - 2008

Aktívna členka Medzinárodnej federácie telesnej výchovy (FIEP)

Národná koordinátorka priority zvýšenia pohybovej aktivity obyvateľstva v Národnom programe podpory zdravia SR, 1995 - 2002

Členka výkonného výboru Európskej federácie šport a zdravie (CESS), 1995 - 2008

Predsedníčka Programovo-metodickej rady Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, od r. 1980

Propagátorka a odborníčka cvičenia vo vode (ocenená v zahraničí, USA)

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Úspešné vyriešenie 6 projektov VEGA, 2 projektov KEGA a 3 zahraničných projektov podporovaných Európskou úniou so zameraním na šport zdravotne oslabených a aktivity staršieho veku

 

Publikačná činnosť:

577 záznamov, z toho 12 vedeckých monografií a 8 učebníc

 

Športová činnosť:

Volejbal - extraliga (TJ Vinohrady BSP Bratislava)

Športová gymnastika - nositeľka majstrovskej triedy

 

Najvyššie ocenenia:

Tom Cureton Award, 1992

International CESS Award (za projekt Pohybové aktivity ako súčasť kvality života), 1998

Zlatá medaila SZTK (Slovenský zväz telesnej kultúry), 2004

Bronzová medaila FTVŠ UK, 2006 (za podiel na koncipovaní a schválení systému Vied o športe)

Pamätná medaila Štátneho pedagogického ústavu, 2007 (za koncipovanie a overovanie viacerých učebných osnov školskej telesnej výchovy a zdravotnej telesnej výchovy)

Bronzové kruhy SOV, 2008

Thulin Award, 2013

 

Zaujímavosti:

Stala sa prvou profesorkou (ženou) na Slovensku v odbore športu

Jela Labudová

Image

Foto: František Seman

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (34 votes)