Beh okolo Slovnaftu

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

    Beh okolo Slovnaftu bol najstarším športovým podujatím Slovnaftu, a. s., súčasne patril medzi najstaršie bežecké podujatia na Slovensku a bol tradičným bežeckým vítaním jari v Bratislave. Jeho mnohé ročníky sa súčasne konali ako majstrovstvá Bratislavy v cezpoľnom behu. Tento tradičný bežecký sviatok bol veľmi vhodným podujatím nielen pre výkonnostných bežcov, ale i pre bežcov rekreačných, ktorí si v kvalitnej konkurencii mohli preveriť úroveň svojej fyzickej zdatnosti a bežeckej výkonnosti.
    Prvé ročníky podujatia boli úzko spojené s areálom podniku v Slovnafte, kde bola pre potreby podujatia dočasne otvorená aj časť oplotenia podniku. Je určite veľmi symbolické, že prvý ročník podujatia vyhral Ivan Kopernícký, neskorší riaditeľ Slovnaftu, a. s. a 2. miesto obsadil slovnaftár Gustáv Erdelský, ktorý sa tohto tradičného podujatia zúčastnil celkovo rekordných 50-krát.
   Výrazne zasiahol do organizácie podujatia výborný bežec a prvý atletický tréner v Interi Bratislava Karol Potocz, ktorý bol mimochodom aj husľový virtuóz. Predovšetkým jeho osobnou zásluhou sa počas pôsobenia riaditeľa slovnaftárskeho odborného učilišťa Ota Brhlíka podarilo presunúť miesto konania podujatia priamo na atletický štadión školy.
    Ako športový inštruktor SOUch Slovnaft a člen Rady zdravia podniku pre športovú oblasť bol Miroslav Izakovič pri organizácii podujatia celkovo 36 rokov, od 20. ročníka po 56. ročník tohto bežeckého sviatku. Klasickým termínom podujatia bývala najčastejšie prvá aprílová streda a bežci pohybovou aktivitou symbolicky prispievali k oslavám oslobodenia Bratislavy sovietskou armádou. Podujatie sa prakticky konalo za každého počasia s výnimkou jedného ročníka, kedy napadla vrstva snehu a tak organizátori pružne posunuli termín konania podujatia o dva týždne.
   Hlavným organizátorom podujatia bolo dlhodobo SOUch Slovnaft, ale v posledných rokoch sa podujatie konalo predovšetkým v réžii Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft vždy v úzkej spolupráci so Slovnaftom, a. s. Význam podujatia umocňovala skutočnosť, že mnohé ročníky sa konali priamo pod patronátom Generálnych riaditeľov Slovnaftu, a. s. V rámci spolupráce sa podujatia zúčastňoval bratislavský atletický zväz, SOŠ chemická, Atletický oddiel Inter Bratislava, ZO ZTŠČ Slovnaft, v posledných rokoch pribudlo i Združenie klubov Apollo a ďalšie organizácie. Samotné podujatie sa konalo v športovom areáli vo Vlčom hrdle a jeho priľahlom okolí.
     V začiatkoch spomínaného obdobia sa vybiehalo priamo z antukovej dráhy z atletického areálu cez časť poľa na horný chodník a po ňom bežali bežci súbežne s tokom Malého Dunaja, potom sa z vrchného chodníka zbiehalo na spodný chodník, bežalo sa proti toku Malého Dunaja, nasledoval výbeh na horný chodník a odtiaľ sa už bežci presunuli priamo na bežeckú dráhu atletického štadióna, kde bol cieľ. Posledné ročníky sa výrazne zmenil povrch okruhu, keď bol priamo na ovál atletickej dráhy položený červený tartan a zo spodného chodníka bol ešte v predchádzajúcom období urobený asfaltový cyklistický chodník.
    Jeden takýto okruh mal 1 500 m a tak sa bežalo na tratiach od 1500 m (jeden okruh), 3 000 m (dva okruhy), mužov míliarov 4 500 m (tri okruhy) až po mužov vytrvalcov 9 000 m  (6 okruhov). Spoľahlivým vytyčovateľom bežeckej trate bol Pavol Kuruc a po ňom predovšetkým Jaromír Zigo, bývalý úspešný bežec a absolvent SOUch Slovnaft. Vekové kategórie boli od mladších žiakov a žiačok, cez dorastenecké kategórie, žiakov domáceho SOUch Slovnaft v kategóriách chlapcov a dievčat bez rozdielu veku, žiakov SSOŠ GASMO a SHA GASMO v kategóriách chlapci a dievčatá bez rozdielu veku,  juniorske kategórie, pre zamestnancov Slovnaftu, a. s. boli k dispozícii špeciálne kategórie podľa veku a pohlavia. Hlavnými kategóriami boli kategórie mužov míliarov a mužov vytrvalcov, v rámci integrácie boli vytvorené i špeciálne kategórie pre pre športovcov Slovenského hnutia Špeciálnych olympiád (SHŠO).
     Ku kvalitnej športovej úrovni tohto bežeckého sviatku hlavne v začiatkoch podujatia prispieval i častý účastník podujatia Karol Potocz, v priebehu rokov ku zvýšeniu športovej úrovne podujatia výrazne prispeli aj československý reprezentant v atletike Jozef Lenčeš (v kategórii juniorov patril medzi absolútnu svetovú špičku – vo svetových tabuľkách v behu na 1 500 m v roku 1976 figuroval na skvelom 5. mieste na svete a v európskych atletických tabuľkách mužov v roku 1977 bol na 3.mieste), československý reprezentant v atletike Štefan Polák (okrem viacerých prvenstiev v podujatí bol známy aj netradičnou formou tréningu, keď takmer denne v rámci bežeckého tréningu absolvoval cca 12,5 km trasu zo svojho bydliska v Rači  do práce v Slovnafte a po ukončení smeny nasledovala cesta späť; tempo behu bolo naozaj veľmi solídne, napr. bežecký čas pri návrate domov bol o cca 10 minút kratší ako keby cestoval MHD - cestovanie autobusom + električka). Veľmi kvalitnú výkonnosť mali československí reprezentanti v atletike Miroslav Bečka, 3-násobný majster republiky v maratóne a Alexander Schmidt, juniorsky reprezentant Marco Adrien Drozda a mnohí ďalší účastníci podujatia.
     Mimoriadne kvalitná bola bežecká skupina žiakov domáceho  SOUch Slovnaft – okrem Jozefa Lenčeša a Alexandra Schmidta boli žiakmi školy aj Jaromír Zigo Pavol Kuruc, československý reprezentant v chôdzi Ján Záhončík, päťbojár Milan Martin Šimečka, Ladislav Asványi a mnohí ďalší. Ako žiak školy sa podujatia zúčastnil i československý reprezentant v hode diskom Imrich Bugár (účastník troch letných olympiád, strieborný olympijský medailista v hode diskom v Moskve v SSR 1980 a majster sveta v hode diskom v Helsinkách vo Fínsku 1971).
   Významný podiel na bežeckých aktivitách žiakov patril bývalému bežcovi a aktívnemu učiteľovi TV na slovnaftárskom odbornom učilišti Miroslavovi Sekerovi. Po svojom nástupe do funkcie športového inštruktora v roku 1972 výrazne podporoval pohybové aktivity žiakov Peter Stránsky, absolvent FTVŠ UK v Bratislave. A platilo to aj počas jeho pôsobenia vo funkcii zástupcu riaditeľa pre VMV na SOUch Slovnaft od roku 1980 a nakoniec i vo funkcii riaditeľa školy.
     Podujatia sa zúčastňovala celá plejáda výkonnostných bežkýň, medzi ktorými boli aj Lena Štancelová a Božena Gerhátová, kvalitná trojica atlétok Interu Silvia Pajanová, Marta Vorosová a Jana Kochová (ako žiačky SOUch Skalická dosahovali výborné výsledky v atletických súťažiach Dní učňovskej mládeže Slovchémie), všestranná Svetlana Šimeková (bola aj reprezentantkou Bratislavy v celoštátnom finále v plnení odznaku zdatnosti v Brne v roku 1988) a mnohé ďalšie.      
     Najúspešnejšími bežcami 56.ročníka Behu okolo Slovnaftu v hlavnej kategórii muži vytrvalci v behu na 9 000 m v konkurencii 39 bežcov boli víťazný Alexander Jablokov z AK Slávia UK Bratislava časom 00:30.15 min., druhé miesto obsadil René Valent z BEHÁME.SK časom 00:32:38 min. a tretie miesto patrí Petrovi Ambrusovi z I-riders s časom 00:33:20 min.  Najlepšieho vytrvalca Alexandra Jablokova chválil i hlavný rozhodca Miroslav Hélia, ktorý vyzdvihol fakt, že tento vyznávač bežeckej aktivity si výborne počína nielen na otvorenej dráhe štadiónov, ale i priamo v atletických halách.
     Pre zamestnancov Slovnaftu, a. s. boli vytvorené špeciálne kategórie podľa veku a pohlavia. Medzi tradičných mužských účastníkov patrili futbaloví rozhodcovia Viktor Martiš a Peter Martinkovič, tenisti Jaromír Zigo a Stanislav Páleník, Alojz Ľachčina, Alexander Rjachovský, Róbert Čerňanský, Ján Žilák, Juraj Hečko, Pavol Kuruc, Jozef Mlčúch, Pavol Hančin, Miroslav Žák, Róbert Lieskovec, Stanislav Bárta, Zoltán Daniel, Anton Molnár, Ľubomír Minarčík, Ivan Kachnič, Matúš Horváth, Ivan Vyšváder, Branislav Palus, Jozef Szabo a iní.
     V ženských kategóriách sa zase predstavili slovnaftárky Erika Burianová, Miriam Jašová, Marta Kinclová, Adriana Dubovská, Paulína Lieskovcová, hádzanárky Katarína Foglsingerová, Mária Kviečinská, Anna Kadnárová, Eva Bagiová a Michaela Pomichalová Bagiová, Ľubica Toroková, Angelika Némethová, Katarína Baginová, Zuzana Dikaczová, Eszter Lengyel  a ďalšie.
     Osobitnou kapitolou boli najpravidelnejší účastníci podujatia v kategórii 60 rokov a starší. Medzi nimi hral prím predovšetkým bývalý vodák  a majster odborného výcviku na SOUch Slovnaft Gustáv Erdelský s 50 účasťami na podujatí, Ivan Hrebíček sa podujatia zúčastnil 38-krát a Štefan Hedera, ktorý mal počas aprílového termínu konania podujatia súčasne narodeniny, absolvoval bežeckú dráhu podujatia 25-krát.
    Beh okolo Slovnaftu mal pevné miesto v kalendári športových podujatí SOUch Slovnaft nielen počas pôsobenia významného športového funkcionára v Interi Bratislava a riaditeľa školy Jaroslava Koukala, ale neskôr rovnako i jeho nástupcu Petra Stránskeho. Počas pôsobenia absolventa FTVŠ UK Bratislava a bývalého atletického funkcionára v Interi Bratislava Petra Stránskeho vo funkcii riaditeľa školy bol kladený veľký dôraz nielen na výkonnostnú úroveň bežcov, ale aj na masovú účasť žiakov v behu.  
  Z chlapcov školy si na podujatí výborne počínali napr. aj futbalisti Ivan Burcel, Ivan Brezík a Vladimír Rybár, basketbalisti Vladimír Masár, František Vančík a Jozef Nagy, plavci Ľubomír Šramek a Dominik Vajda, Vladislav Blažo, Štefan Holeš, Martin Nevařil, Ivan Vyšváder, Peter Paxner, Peter Rožár, Anton Horváth, Róbert Lieskovec, Miloš Beňačka, Ľubomír Ilavský, Róbert Meňhart a medzi najúspešnejšie bežkyne patrili hádzanárky Ivana Juščáková, Mária Barteková, Edita Petrovičová Franíková, Renata Géczová Tomeková, Eva Molnárová Wagenhoferová, Renáta Zubajová a Mária Eliášová, basketbalistky Andrea Pochylá a Andrea Smolinská, volejbalistka Iveta Mikušová, tenistky Michaela Uhnáková a Liane Šormová, branné viacbojárky Andrea Székelyová, Adela Račeková, Mária Szabóová, Denisa Kyselicová, Marianna Božiková, Ľubica Hanzlovičová, Svetlana Filípková, Marianna Sadloňová, Ingrid Ondrejkovičová Rybárová, Katarína Hyžová, Renata Kredatusová a ďalšie.
    V niektorých ročníkoch mimoriadne vysoká percentuálna účasť žiakov triednych kolektívov školy na podujatí a najlepšie triedy boli ocenené. Navyše takáto aktivita žiakov sa oceňovala i pri výbere do každoročnej obľúbenej letnej aktivity, ktorá sa konala pri Slnečných jazerách v Senci, pre vyznávačov turistiky na Táloch, ale veľmi obľúbené boli i účasti žiakov v družobných zariadeniach v NDR, či v Poľsku.
      Popri bežcoch z domáceho SOUch Slovnaft boli pravidelnými účastníkmi podujatia hlavne v mládežníckych kategóriách bežci Interu Bratislava s trénerom Miroslavom Héliom, tréner Dušan Štancel so svojou bežeckou skupinou z MAC Rača, bývalý bežec a pedagóg SOUe Ján Surgáč prichádzal so svojimi žiakmi z SOU elektrotechnického, rovnako i telocvikári Oldo Mrázek zo SPŠ strojníckej a Anton Dvorský zo susedného SOU stavebného Hydrostav. Pri príležitosti konania jubilejného 50.ročníka Behu okolo Slovnaftu prišlo s telocvikárom Miroslavom Izakovičom z bratislavskej Petržalky na podujatie 59 bežcov (45 chlapcov a 14 dievčat) z radov žiakov SSOŠ GASMO a SHA GASMO a navyše ďalší žiaci pomáhali pri zápise a v technickej čate. Podujatie malo dobrý zvuk aj na Záhorí, odkiaľ pravidelne prichádzal plný autobus bežcov AC Malacky.
     Po rokoch sa na podujatie vrátil absolvent SOUch Slovnaft Vladislav Blažo z BK Viktória Horné Orešany, bývalý interista Petr Kučera z českých Hraníc a mnohí ďalší. V 46. ročníku podujatia sa Behu okolo Slovnaftu zúčastnili aj členovia Čestnej stráže prezidenta republiky.
     Spolu s priekopníčkou Špeciálnych olympiád Slovensko Erikou Holotovou sa podujatia pravidelne zúčastňovali športovci TJ Humanitas pri DSS Javorinská Bratislava (bola to prvá TJ pre občanov s intelektovým znevýhodnením v
Československu), veľmi početnou bývala skupina bežcov ÚPKM z DSS Lipského Bratislava s vedúcou Beátou Pavelekovou aj s Tiborom Kurucom a Jánom Živicom, Merema Svätý Jur s bežcom Viktorom Zubekom, DSS Šoporňa Štrkovec, Orava Tvrdošín s Romanom Kocúrom, Jozefom Výbochom, DSS Zavar i ďalší. Bežeckého podujatia sa zúčastňovali aj mimoriadne úspešní futbalisti, ktorí v rámci Špeciálnych olympiád patrili medzi absolútnu svetovú špičku. Svedčí o tom i zisk strieborných medailí na Majstrovstvách sveta v holandskom  Hoogevene 1994, účasť na Svetovej exhibícii SOI v unifikovanom futbale v New Jersey v USA 1994, zisk olympijského zlata na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v New Havene v USA 1995, zisk bronzových medailí na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v Severnej Karolíne v USA 1999, či titul majstrov Európy v unifikovanom futbale na Európskych letných špeciálnych olympijských hrách v holandskom Groningene 2000. V Behu okolo Slovnaftu si bežecky z nich najúspešnejšie počínali Roman Kocúr s Petrom Paxnerom, Roman Guláš, Miroslav Manduľák, Ondrej Hudák, Ladislav Rigo, Roman Komlosi, Blažej Petykó i ďalší.
     Z kultúrnej obce sa podujatia zúčastnili aj takí vyznávači bežeckej aktivity, akými boli prominentní herci Milan Kňažko a päťbojár Vladimir Černý.
   Rozhodcami tohto tradičného podujatia bývali kvalifikovaní rozhodcovia známi svojím pôsobením na vrcholných slovenských atletických podujatiach - Ľubomír Olvecký, v posledných rokoch to bola hlavne zostava Miroslav HéliaIvanom Sujom a Bartolomejom Rusinom, či Rudolf Mada.
    K organizačnému i materiálnemu zabezpečeniu podujatia výrazne prispievali predovšetkým športoví inštruktori SOUch Slovnaft: Miroslav Izakovič (organizátor podujatia v rokoch 1980 – 2016), Pavol Kuruc (podujatia sa v minulosti úspešne zúčastňoval ako aktívny bežec v hlavných kategóriách a neskôr viackrát zvíťazil i v kategóriách Slovnaftárov, organizoval aj tri predchádzajúce ročníky podujatia), Leopold Takáč, Stanislav Bagin a ich športová spolupracovníčka, hádzanárska legenda Soňa Zemanová, v niektorých ročníkoch na podujatí pôsobili i Ladislav Hrušč a bývalý československý futbalový reprezentant Jaroslav Červeňan, učitelia TV Juraj Hečko, Mária Kviečinská, Jana Jardanházyová, Pavol Jankovský, Jaroslav Malaník, Anton Smolárik, pracovníci VMV Ľudmila Kuchenová (dcéra výraznej atletickej osobnosti a vedúceho katedry atletiky na FTVŠ UK v Bratislave Andreja Kuchena), Zdenka Lenická Barcajová, Oľga Wurfelová, Jana Tomášiková, basketbalový tréner Jaroslav Pavlovič, Ján Kopčok a mnohí ďalší.
      So športovým riaditeľom Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft Miroslavom Izakovičom pri zabezpečení podujatia dlhodobo spolupracovali pedagogickí pracovníci SOUch Slovnaft a neskoršie SOŠ chemickej Bibiana Kytková (bola súčasne aj medzinárodná rozhodkyňa raftingu a jej manžel Jozef je dokonca predsedom celej svetovej komisie rozhodcov) a futbalový tréner Peter Hasala aj so svojimi žiakmi školy, bývalý atlét a absolvent SOUch Slovnaft Jaromír Zigo, Ivan Steh a mnohí ďalší.
    Veľmi významnou bola dobrovoľnícka činnosť, ktorú najviac zabezpečovali žiaci SOUch Slovnaft, neskôr žiaci SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle, v rokoch 2008 – 2013 i žiaci SSOŠ GASMO a SHA GASMO a v 56.ročníku podujatia aj dobrovoľníci zo ZK Apollo.
     Ako čestní hostia sa tradičného bežeckého vítania jari zúčastňovali viaceré výrazné osobnosti zo športového i spoločenského života. Medzi nich patril víťaz prvého ročníka podujatia a bývalý riaditeľ Slovnaftu, a. s. Ivan Kopernícký,
riaditeľka Ľudských zdrojov podniku Erika Burianová, ktorá sa podujatia zúčastnila aj ako aktívna bežkyňa ako bežec sa predstavil aj koordinátor Ľudských zdrojov Zoltán Izrael, viceprimátorka HM Bratislava pani Iveta Plšeková, čestný hosť podujatia riaditeľ SOUch Slovnaft Peter Stránsky (podujatia sa pravidelne zúčastňoval ako čestný hosť i po odchode do dôchodku) so zástupkyňou školy pre TV Angelou Šírkovou a zástupcom pre OV Ivanom Čimborom, riaditeľka SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle Silvia Loffayová, predsedkyňa ZK Apollo Oľga Kubaliková, bývalý riaditeľ Inštitútu vzdelávania Slovnaftu , a. s. a  neskôr aj ako riaditeľ SSOŠ GASMO a SHA GASMO Oldřich Mrkývka, riaditeľ tanečného divadla Bralén Rastislav Letenay, viacnásobným čestným hosťom bola slovenská speváčka Marcella Molnárová.
   Zo športovej oblasti bežcov pri pohybovej aktivite svojou prítomnosťou morálne podporili hlavne trojnásobní olympijskí víťazi bratia „Hochšíci“ - Peter a Pavol Hochschornerovci s ich otcom a trénerom v jednej osobe Petrom Hochschornerom, st., bývalá majsterka sveta vo vodnom slalome Jana Dukátová, úspešná olympionička v skoku do výšky a predsedníčka SAZ Mária Mračnová Faithová,  absolvent SOUch Slovnaft a československý reprezentant v atletike Slovnaft Jozef Lenčeš, ktorý vo svojom najlepšom období patril medzi absolútnu svetovú špičku v kategórii juniorov v behu na stredné trate, bývalý československý reprezentant v atletike Štefan Polák, predseda atletického oddielu Interu Bratislava Boris Žák a ďalší.
    Samozrejme, nechýbali ani viacerí vedúci pracovníci materského podniku – okrem riaditeľky Ľudských zdrojov  Slovnaftu, a. s. Eriky Burianovej sa podujatia ako bežec v kategórii zamestnancov podniku  sa podujatia aktívne  zúčastnil  riaditeľ Podnikovej komunikácie Slovnaftu, a. s. Anton Molnár. Viaccnásobným čestným hosťom podujatia výrobný riaditeľ Slovnaftu, a s. Ivan Rybár, odborárski funkcionári zo  ZO ECHOZ pri Slovnafte, a. s. predseda organizácie Tibor Kaczor a tajomník Miloš Nešpor, ktorí sa viackrát zúčastnili podujatia ako bežci, predseda ZO ZTŠČ Eduard Ruisl a jeho zástupca Miloš Revús i Dušan Bošanský.
    K výbornej atmosfére na tradičnom bežeckom sviatku najvýraznejšie prispel  aj obľúbený moderátor podujatia Milan Hric, v 56.ročníku podujatia v tejto funkcii pôsobil zase Dušan Harangozó, ktorý zabezpečil aj elektronickú časomieru. Zápolenia bežcov na trati i v športovom areáli zachycovali hlavne fotografi Dušan Karlík a Vladimír Bizík z redakcie podnikového časopisu Slovnaftár, v mnohých posledných ročníkoch to bol  predovšetkým slovnaftár Ladislav Gajdošík.
   Beh okolo Slovnaftu bol tradičný a kvalitný bežecký sviatok, ktorého sa radi zúčastňovali výkonnostní i rekreační vyznávači bežeckej aktivity nielen z Bratislavy a širokého okolia, ale i z celého Slovenska a zahraničia. Aj vzhľadom k jeho tradícii by bolo výborné, keby aj v budúcnosti bol opäť k dispozícii širokej bežeckej komunite.

 

Autor textu: Miroslav Izakovič

 

Beh okolo Slovnaftu (dorastenky) na trati pri Malom Dunaji

 

Beh okolo Slovnaftu, štart kategórie dorastencov na štadióne

 

Vyhodnotenie kategórie chlapcov z domáceho SOUch Slovnaft

 

Tradičná zostava rozhodcov Behu okolo Slovnaftu.

Zľava: Bartolomej Rusina, Ivan Suja, Miroslav Hélia, Miroslav Izakovič (organizátor) a Rudolf Mada

 

Početná skupina bežcov v špeciálnych kategóriách mužov a žien Slovnaftu

 

Športovci špeciálnych olympiád so speváćkou Marcellou Molnárovou

 

Čestní hostia na 50. jubilejnom ročníku podujatia.

 Ivan Kopernický (1.zľava), Erika Burianová (5.zľava), Peter Stránsky (6.zľava) a Miroslav Izakovič (3.sprava)

 

Najlepší bežci na 56.ročníku podujatia Beh okolo Slovnaftu

Alexander Jablokov (1.miesto), René Valent (2.miesto) a Peter Ambrus (3.miesto)

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (85 votes)