Plavci Špeciálnych olympiád vo Vlčom hrdle v Bratislave

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Významnú úlohu predovšetkým v športovej oblasti v začiatkoch Špeciálnych olympiád zohrali SOUch Slovnaft Bratislava a Slovnaft, a. s. so športovým areálom vo Vlčom hrdle s nadštandardnými športovými podmienkami. Športová oblasť SOUch Slovnaft bola dlhodobo na výbornej úrovni, čo športovci školy potvrdzovali svojimi výbornými výsledkami aj v dlhodobej celoslovenskej súťaži Dní učňovskej mládeže Slovchémie, preboroch Ministerstva priemyslu SR, na Letných a Zimných olympiádach učňovského dorastu a v iných súťažiach a podujatiach. Okrem nadštandardných športových podmienok bola mimoriadne dôležitá podpora športových aktivít materským podnikom Slovnaft, a. s. a vedením SOUch Slovnaft, ktorého vedúci predstavitelia mali veľmi blízko ku športu - riaditeľ Jaroslav Koukal bol dlhoročný predseda hádzanárskeho oddielu Interu Bratislava, jeho zástupca pre OV Ivan Čimbora bol basketbalový tréner Lokomotívy Bratislava, zástupca pre VMV Peter Stránsky bol absolventom FTVŠ UK Bratislava a neskôr pôsobil i vo funkcii riaditeľa školy. Okrem kladného vzťahu ku športu im nechýbalo ani humánne cítenie a tak pedagogický pracovník školy Miroslav Izakovič, člen Rady zdravia Slovnaftu, a. s. pre športovú oblasť, mal "zelenú" pri darcovstve krvi v rámci tradičných hromadných odberov, či pomoci spoluobčanom s intelektovým i so zdravotným znevýhodnením pri ich pohybovej aktivite a súťažení. Vo Vlčom hrdle trénovali a súťažili i špeciálni atléti, futbalisti, stolní tenisti, tenisti, či plavci zo Slovenského hnutia špeciálnych olympiád (SHŠO). Plávanie tradične patrilo medzi najobľúbenejšie a najúspešnejšie športové odvetvia SHŠO. Plavci dosahovali výborné výsledky a získavali medailové ocenenia nielen v rámci Slovenska, ale i na významných zahraničných podujatiach akými boli Svetové letné špeciálne olympijské hry. V rámci Programu zdravia Slovnaftu, a. s. sa v športovom areáli vo Vlčom hrdle konalo množstvo kvalitných jednorázových, krátkodobých, či dlhodobých športových podujatí a aktivít. Medzi nimi boli i tradičné športové podujatia ako Beh okolo Slovnaftu, (uskutočnilo sa 58 ročníkov podujatia, ktorý patril medzi najstaršie bežecké podujatia na Slovensku a konal sa ako majstrovstvá Bratislavy v cezpoľnom behu), Pohár Slovnaftu v halovom futbale (uskutočnilo sa 25 ročníkov podujatia), Pohár mládeže v halovom futbale ( uskutočnilo sa 32 ročníkov najstaršieho halového mládežníckeho futbalového podujatia na Slovensku) a iné. Veľmi pestrá bola ponuka najmä v plávaní, kde sa v špeciálnych kategóriách v rámci integrácie často prezentovali aj športovci SHŠO – pravidelne sa konali preteky na krátkych tratiach, plavecké štafety, preteky na dlhých tratiach - Slovnaftárska hodinovka a celoročná súťaž Zdatný plavec Slovnaftu (v jednom ročníku bolo zapojených 102 účastníkov z radov žiakov SOUch Slovnaft, pracovníkov Slovnaftu, a. s. a ich detí, potápačov Astacusu, účastníkov zdokonaľovacích plaveckých výcvikov, plavcov SHŠO a ďalších záujemcov), konali sa Základné a zdokonaľovacie výcviky pre deti zamestnancov podniku, koncoročná rozlúčka s bazénom, ukážky potápačskej činnosti na plavárni a ďalšie aktivity. Ako člen Rady zdravia podniku mal športovú oblasť pod palcom pedagogický pracovník SOUch Vlčie hrdlo Slovnaft Miroslav Izakovič, ktorý patrí medzi priekopníkov Slovenského hnutia špeciálnych olympiád a bol prvým športovým riaditeľom SHŠO. V roku 1994 položil základy aj pre vznik Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft (KŠ Slovnaft). KŠ Slovnaft "zastrešil" aj tzv. staršie gardy hádzanárok - vo veľkej miere išlo o bývalé viacnásobné majsterky republiky z Interu Bratislava aj ich mužských kolegov, futbalistov, basketbalistov, atlétov a ´ďalších. Pod hlavičkou KŠ Slovnaft sa konali kvalitné športové podujatia, tradičné turnaje i športové aktivity vo Vlčom hrdle. Samozrejme, konalo sa to s výraznou spoluprácou hlavne SOUch Slovnaft, vedením ZO ZTŠČ Slovnaft v čele s Milošom Revúsom a Edmundom Rujslom a s podporou materského podniku Slovnaft, .a. s. KŠ Slovnaft "zastrešoval" i športovcov s intelektovým znevýhodnením (išlo hlavne o futbalistov, ktorí patrili medzi absolútnu svetovú špičku na súťažiach Special Olympics International a sa stal pevnou súčasťou SHŠO. V rámci Národného programu SHŠO zabezpečoval mnohé športové podujatia a aktivity. Z podujatí konaných vo Vlčom hrdle v Bratislave bol najvýznamnejší halový Vianočný turnaj v malom a unifikovanom futbale s medzinárodnou účasťou, ktorý patril medzi najväčšie a najkvalitnejšie športové podujatia občanov s intelektovým znevýhodnením v rámci Strednej Európy. Veľmi kvalitným podujatím boli Beh okolo Slovnaftu so špeciálnym kategóriami pre športovcov SHŠO a obľúbené boli najmä plavecké preteky na krátkych tratiach. Členovia KŠ Slovnaft výrazne pomáhali personálne i mimo športového areálu vo Vlčom hrdle, zohrali významnú úlohu pri zabezpečení Národných letných špeciálnych hier v Bratislave 1994. Medzi agilných dobrovoľníkov patrila bývalá československá reprezentantka v hádzanej Soňa Zemanová, bývalý československý futbalový reprezentant Jaroslav Červeňan, a futbalisti Peter Hasala a Viktor Tichý, pedagogička Bibiana Kytková, atlét Jaromír Zigo, rekreačný bežec Ján Žilák a jeho dcéra Simona Žiláková, telocvikárka Mária Kviečinská – ako atletická trénerka SHŠO úspešne súťažila a získala medailové ocenenia so svojimi zverencami i na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v New Havene v Connecticute v USA 1995 (išlo o najväčšie športové podujatie toho roku na svete). Personálne pomáhali i viacerí slovnaftári – volejbalový tréner Miroslav Mičian, futbaloví rozhodcovia Viktor Martiš a Pavol Hojný, futbalový funkcionár Ivan Steh, futbalisti Roman Polák a Miroslav Faltus, redaktorka podnikového časopisu Slovnaftár Danka Mikulová, fotografi Vladimír Bizík, Dušan Karlík i Ladislav Gajdošík, riaditeľ reprografie Slovnaftu Marián Gondár, potápač Miroslav Matyska s dcérou Petrou Matyskovou Minarčikovou, cvičiteľka plávania Antónia Lagronová, Miroslava Majková, Rozália Szikhartová s dcérou Zuzanou Reisenbuchlerovou a ďalší. Ako dobrovoľníci sa vo veľkom množstve angažovali mnohí žiaci SOUch Slovnaft – boli to Peter Paxner, Martin Knezu, Petra Lénartová, Veronika Molnárová, Lucia Bartošová Šmikalová, Danka Ondrejkovičová, Marianna Veiglová, Jana Armaiová, Vladimíra Prachniarová, Jana Straková, Richard Izakovič, Marián Meszáros, Tatiana Gogoľová, Roman Krucký, súrodenci Pavol a Katarína Vrankovci a mnohí ďalší. Ako dobrovoľníci SHŠO aktívne pôsobili i viacerí vysokoškoláci napr. František Bakoš a Andrea Kolarčíková so skupinou kamarátok z FTVŠ UK, študentka VŠE Danka Benková , Danka Dobišová, Lívia Holovičová, Slávka Hríbová, Elena Vargová, Ivona Bogárová Kissová a mnohí ďalší. Prínosom pre Špeciálne olympiády bol i plavecký oddiel TJ Slovchémia pri SOUch Slovnaft, ktorý vznikol v roku 1982. Pod vedením trénerov Leopolda Takáča a Miroslava Izakoviča dosahovali jeho plavci v žiackych kategóriách výborné výkony a patrili medzi najlepších nielen v rámci Bratislavy. Agilní organizátori plaveckého oddielu TJ Slovchémia úspešne zorganizovali na plavárni vo Vlčom hrdle v Bratislave i majstrovstvá Slovenska žiakov v kategórii "C". Členmi plaveckého oddielu TJ Slovchémia boli napr. Katka Záhonová, Marianna Kaderová, Milan Schwarz, Tibor Tosser. Dôležitou členkou klubu bola Ľubica Valachovičová, ktorá sa zo 6-ročnej adeptky plávania vypracovala na skutočnú oporu klubu a neskôr si formovala športovú výkonnosť aj pod trénerskou taktovkou Otta Urbana v plaveckom oddieli SVŠT Bratislava. Ľubica Valachovičová sa ako dospelá výrazne angažovala v Špeciálnych olympiádach a stala sa aj úspešnou trénerkou plaveckej reprezentácie SHŠO. Spolu s ňou v klube plávala i Ivana Stehová, dcéra dlhoročného športového nadšenca slovnaftára Ivana Steha. Jej sestrou je sympatická športovkyňa s intelektovým znevýhodnením Silvia Stehová, ktorá získala základy plávania práve na plavárni vo Vlčom hrdle v rámci tradičných základných a zdokonaľovacích plaveckých výcvikov pre deti zamestnancov Slovnaftu, a. s. Pod vedením trénerky Ľubice Valachovičovej si Silvia pravidelným tréningom na plavárni vo Vlčom hrdle výrazne zlepšila svoju plaveckú výkonnosť a dosiahla to až na olympijské zlato na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v New Haven v Connecticute v USA 1995. Spolu s ňou sa v samotnom dejisku podujatia tešila reprezentačná trénerka Ľubica Valachovičová i z ďalších úspešných členov zlatej plaveckej štafety na 4 x 25 m vsp. – Simonne Sadloňovej, Pavla Straku a Juraja Černáka. Silvia Stehova sa v plávaní predstavila celkovo na troch Svetových letných špeciálnych olympijských hrách (v New Havene v Connecticute v USA 1995, v Raleigh v Severnej Karolíne v USA 1999 a v Šanghaji v Číne 2007), na ktorých získala celkovo tri zlaté medaily, 1 striebornú a 3 bronzové. Silvia Stehová sa výrazne presadila i na spoločenskej úrovni, keď po skončení aktívnej činnosti sa aj spolu s otcom Ivanom Stehom stali členmi predstavenstva SHŠO, ktoré bolo v roku 2017 premenované na Špeciálne olympiády Slovensko. Jedným z členov plaveckého oddielu Slovchémia bol aj plavecký tréner športovcov s intelektovým znevýhodnením Martin Sadloň, absolvent FTVŠ UK v Bratislave, ktorý sa však výraznejšie angažoval v Slovenskom zväze športovcov s intelektovým znevýhodnením (SZŠMP). A práve SZŠMP bol jednou z troch organizácií, z ktorých v roku 1995 vznikol Slovenský paralympijský výbor (SPV). V SZŠMP pôsobil ako predseda Pavol Straka, ktorý dlhodobo úzko spolupracoval so Špeciálnymi olympiádami. Pavol Straka bol otcom Pavla Straku, úspešného a všestranného športovca SHŠO, brankára futbalovej reprezentácie ČSSR na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v Minneapolise v Minnesote v USA 1991, úspešného športovca Špeciálnych olympiád s olympijským zlatom z bežeckého lyžovania na Svetových zimných špeciálnych olympijských hrách v v rakúskom Salzburku a Schladmingu v roku 1993, plavca so zlatou medailou zo Svetových letných špeciálnych olympijských hier v New Havene v Connecticute v USA 1995 a plavca na Svetových letných špeciálnych olympijských hier v Raleigh v Severnej Karolíne v USA 1999. Členom výboru SZŠMP bol aj Pavol Černák, otec veľmi úspešného všestranného športovca SHŠO Juraja Černáka, účastníka štyroch Svetových zimných špeciálnych olympijských hier (v bežeckom lyžovaní súťažil rakúskom Salzburgu a Schladmingu 1993, v Toronte v Kanade 1997, v Nagane v Japonsku 2005 a Pyeong Chang v Južnej Kórei 2013) a troch Svetových letných špeciálnych olympijských hier (v plávaní sa predstavil v New Havene v Connecticute v USA 1995, v Raleigh v Severnej Karolíne 1999, v Dubline v Írsku 2003 a v Šanghaji v Číne 2007). Impozantná je aj medailová bilancia Juraja, keď na uvedených podujatiach spolu získal 6 zlatých a 5 strieborných medailí. Úspešnou športovkyňou z TJ Humanitas bola aj Simonne Sadloňová, ktorej matka Naďa Sadloňová bola veľmi aktívnou dobrovoľníčkou SHŠO. Simonne sa zúčastnila 5 Svetových zimných špeciálnych olympijských hier (v rakúskom Salzburgu a Schladmingu 1993, v Toronte v Kanade 1997, v Anchorage na Aljaške 2001, v Pyong Chang v Južnej Kórei 2013 a v rakúskom Grazi a Schladmingu 2017) na ktorých získala v zjazdovom lyžovaní 3 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily a na 3 Svetových letných svetových špeciálnych olympijských hrách (v New Havene v USA 1995 a v Dubline v Írsku 2003 so ziskom 1 zlatej a 1 striebornej medaily). Z ďalších plavcov, ktorí pôsobili v plaveckom oddieli Slovchémia, sa Peter Majerík a Ľubomír Sabo neskôr stali žiakmi SOUch Slovnaft a dosahovali výborné výsledky predovšetkým na dlhých vzdialenostiach. V prvom ročníku finále celoštátnej súťaže Zdatný plavec vo Vysokom Mýte Peter Majerík zvíťazil a získal titul Superplavec ČSSR za odplávanie 10 km systémom Nonstop. O rok neskôr v druhom ročníku finále celoštátnej súťaže Zdatný plavec vo Vysokom Mýte Ľubomír Sabo nadviazal na svojho úspešného predchodcu, keď získal palmu víťazstva a získal titul Superplavec ČSSR za odplávanie 10 km systémom Nonstop. Výraznou mierou pomáhal občanom s intelektovým i zdravotným znevýhodnením aj potápačský klub Astacus zo Združenia technických športov Slovnaft s agilným predsedom klubu Tiborom Kissom. Aj vďaka kvalitnej osvete, keď náčelník Výcvikového strediska brancov SOUch Slovnaft Miroslav Izakovič a predseda potápačského klubu Astacus Tibor Kiss zabezpečili potápačské ukážky na plavárni vo Vlčom hrdle za účasti viac ako 200 žiakov školy, sa rozšírili rady členov Astacusu. Potápačský kurz si totiž spravili viacerí žiaci SOUch Slovnaft – napr. Štefan Kožka, Tomáš Molnár, Roman Hrušovský, Mário Michalčík, ale i plavkyne Ľubica Valachovičová a jej sestra Silvia Valachovičová, Mária Široká s bratom Jánom Širokým, Lucia Kaprinayová a ďalší. A neskôr aj oni prevádzali potápačské ukážky na plavárni v rámci tradičných základných a zdokonaľovacích plaveckých výcvikov pre deti zamestnancov Slovnaftu, a. s., ale i pre športovcov s intelektovým znevýhodnením, medzi ktorými boli predovšetkým členovia klubu TJ Humanitas pôsobiacej pri DSS Javorinská. Pedagogický dozor športovcov z TJ Humanitas najčastejšie zabezpečovala priekopníčka SHŠO a špeciálna pedagogička Erika Holotová, ale športovci prichádzali i s rodičmi, či rodinnými príslušníkmi. Veľkým prínosom v športovej oblasti bola jej kolegyňa špeciálna pedagogička Oľga Kvočáková-Rejholcová, ktorá vynikajúco zvládala nástupy a organizáciu pretekárov i zabezpečovala kultúrnu časť podujatí. A bolo to nielen na plaveckých pretekoch, ale i na Vianočnom turnaji v malom a unifikovanom futbale, na Letných špeciálnych olympiádach, či na ďalších podujatiach v rámci Národného programu SHŠO. Účastníkmi plaveckých podujatí z TJ Humanitas tak boli napr. Silvia Stehová, Jana Balážová, Juraj Černák, Pavol Straka, Martina Tokošová, Igor Jurkovič, Ľuboš Kollár, Peter Tóth, Majka Šišláková, Vladimír Javorský, Marián Smolčík, Darinka Krihová i ďalší. Veľmi aktívnymi boli aj športovci DSS Lipského z Ústavu profesora Karola Matulaya (DSS Lipského) s telocvikárkou Beatou Pavelekovou s Tiborom Kurucom i Jánom Živicom a ďalšími, ktorí sa vo Vlčom hrdle pravidelne zúčastňovali rôznych súťaží a podujatí. V prvom rade to bol Beh okolo Slovnaftu a Vianočný turnaj v malom a unifikovanom futbale. A práve vo futbalovom turnaji boli oporami družstva Tibor Kuruc a Ján Živica, účastníci Svetových letných špeciálnych olympijských hier v Minneapolise v Minnesote v USA 1991 (tento veľkolepý športový sviatok športovcov s intelektovým znevýhodnením bol úplne najväčším športovým podujatím roku 1991 na svete). Rovnako sa športovci z DSS Lipského zúčastňovali i plaveckých pretekov, či ukážok potápačskej činnosti na plavárni. Organizátori plaveckých podujatí na plavárni vo Vlčom hrdle pripravili pre športuchtivých záujemcov širokú škálu plaveckých pretekov, podujatí a aktivít. Najmasovejšími boli preteky na krátke trate, na ktorých súťažili kategórie od mladších žiakov zo základných a zdokonaľovacích plaveckých výcvikov pre deti Slovnaftárov cez kategórie žiakov a žiačok SOUch Slovnaft, špeciálnych kategórií pre športovcov s intelektovým znevýhodnením až po zamestnancov Slovnaft, a. s. podľa veku a pohlavia a pre kategórie pozvaných plavcov v kategóriách mužov i žien. Vyznávači dlhých tratí si prišli na svoje aj na 7. ročníku Slovnaftárskej hodinovky, kde sa plávalo celú hodinu systémom Nonstop. Výborne si vo svojej kategórii počínal Pavol Straka z TJ Humanitas, ktorý sa stal víťazom kategórie s odplávaním úctyhodných 2 300 m, 2. miesto obsadil jeho kamarát Miroslav Musil s 2025 m. Z príslušníčok nežného pohlavia z TJ Humanitas zvíťazila Silvia Stehová s 10950 m, 2. miesto patrí Martine Tokošovej s 950 m a 3. Majke Šišlákovej s 625 m. Výbornú športovú výkonnosť potvrdila reprezentačná trénerka SHŠO Ľubica Valachovičová, ktorá zvíťazila výkonom 10950 m, druhé miesto obsadila jej kolegyňa z potápačského klubu Astacus Mária Široká s 3 600 m. Najkvalitnejšou bola kategória mužov, kde zvíťazil Martin Sadloň so 4 100 m, druhé miesto obsadil potápač Štefan Kožka s 3 950 m. Trénerka Ľubica Valachovičová preukázala svoju kvalitnú športovú výkonnosť aj ako členka plaveckej štafety spolu s Máriou Širokou, Štefanom Kožkom, Máriom Michalčíkom, Ľubomírom Sabom a Miroslavom Koprnom v plutvovom plávaní na 24 hod. na plavárni vo Vlčom hrdle v roku 1991. Títo šiesti mladí športovci sa striedali po 30 minútových intervaloch. Systémom Nonstop dosiahli výborný výkon 107 km a 350 m, čo bol najlepší výkon v ČSSR. Najlepší výkon dosiahol Štefan Kožka, víťaz z Letnej olympiády učňovského dorastu v Pardubiciach, ktorý odplával 20 km 750 m, majster ČSSR z finále celoštátnej súťaže Ľubomír Sabo odplával 17 km 650 m, Mário Michalčík odplával 16 km 650 m a Miroslav Koprna (všetci štyria plavci sú absolventami SOUch Slovnaft) dosiahol rovných 17 km. Ľubica Valachovičová ku tomu prispela odplávaním vzdialenosti 17 km 750 m, Mária Široká odplávala 17 km 550 m. Na plavárni vo Vlčom hrdle sa pre športovcov TJ Humanitas i SHŠO uskutočnilo viacero ukážok potápačskej činnosti na plavárni, na ktorej si mohli vyskúšať prácu s potápačským prístrojom. Ochotní zverenci predsedu Astacusu Tibora Kissa tak zaúčali všetkých záujemcov do tajov potápania. Okrem toho sa uskutočnili aj ukážky potápačskej činnosti na plavárni na Pasienkoch, ale i v exteriéri na Zelenej vode pri Bratislave. Kladný vzťah ku humanite potvrdzovali žiaci i zamestnanci SOUch, slovnaftári i členovia potápačského klubu Astacus aj darcovstvom životudarnej tekutiny v Národnej transfúznej stanici v Ružinove. Zúčastňovali sa i tradičných odberov krvi, ktoré organizoval a išiel osobným príkladom Miroslav Izakovič, držiteľ Zlatej plakety Jánskeho. Svoj posledný 63. odber krvi absolvoval filantrop Miroslav Izakovič v rámci Vianočnej a Belasej kvapky krvi na Magistráte hlavného mesta Bratislavy symbolicky aj spolu s trojnásobnými olympijskými víťazmi bratmi Petrom a Pavlom Hochschornerovcami, trojnásobným najlepším futbalistom Slovenska a oporou reprezentácie SR Dušanom Tittelom, či absolventom SOUch Slovnaft Vladimírom Gálom, úspešným mládežníckym futbalovým trénerom Slovana Bratislava. Na plavárni vo Vlčom hrdle v Bratislave sa tak pod vedením kvalifikovaných osôb formovala športová výkonnosť i charakter mnohých plavcov s intelektovým znevýhodnením nielen z Bratislavy, ale i z iných častí republiky. Realizovali to osoby hlavne s väzbou na SOUch Slovnaft a materský podnik Slovnaft, a. s. to a robili úplne nezištne. A dialo sa to už aj pred vznikom Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, kedy priekopníčkou a šíriteľkou myšlienok Special Olympics na Slovensku bola špeciálna pedagogička Erika Holotová z DSS Javorinská.

 

Autor článku: Miroslav Izakovič

 

 

Plavec SHŠO Pavol Straka

 

 

 

Plavecký oddiel Slovchémia. V stoji 1. zľava Ľubo Sabo, 3. Ľ. Valachovičová, tréner - M. Izakovič, 6. I. Stehová a vpravo P. Majerík

 

 

Jana Balážová a Igor Jurkovič na stupni víťazov

 

 

Čestný hosť Marián Holota pri dekorovaní plavcov

 

 

Rozhodcovia v bielych tričkách Leopold Takáč vľavo a Štefan Kožka v akcii

 

 

Rozhodcovia v cieli, 3. zľava bývalý futbalový reprezentant Jaroslav Červeňan

 

 

V drepe Juraj Černák, prvý rad sprava Darinka Krihová, Silvia Stehová a Simonne Sadloňová, zadný rad 1. sprava Tibor Kuruc

 

 

Účastníčky Slovnaftárskej hodinovky. Zľava Silvia Stehová, Martina Tokošová a Majka Šišláková

 

 

Zľava: Ľuboš Kollár, druhý Igor Jurkovič, víťaz Pavol Straka, tretí Vladimír Javorský a Marián Smolík

 

 

Skupinka plavcov – vpravo vzadu trénerka Beata Paveleková, Tibor Kuruc, plavčík Tomáš Molnár, vpredu deti Slovnaftárov zo ZPV

  

 

4. zľava Pavol Straka, 5. Silvia Stehová, 6. Majka Šišláková, 7. Martina Tokošová 8. tréner Martin Sadloň, vpravo je potápač Štefan Kožka

 

 

Vpredu Ľuboš Kollár, v druhom rade sprava trénerka Ľubica Valachovičová, 3. Miroslav Musil a ďalší plavci v skupine 

 

 

Zľava priekopníčka Special Olympics Slovakia Erika Holotová, športový riaditeľ SOS - Miroslav Izakovič a dobrovoľníčka Silvia Junker Holá 

 

 

Sprava spoluorganizátorka plaveckých pretekov Oľga Kvočáková Rejholcová, 2.Silvia Stehová, 3. Jana Balážová a dobrovoľníci 

 

 

Zľava: Pavol Straka, potápač Roman Hrušovský a organizátor Miroslav Izakovič 

 

 

Potápačský klub Astacus, predseda Tibor Kiss v stoji 3. sprava, v zadnom rade 1. sprava Štefan Kožka, 4. Richard Izakovič 

 

 

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (79 votes)