Vianočný turnaj v malom a unifikovanom futbale v Bratislave, 1991 - 2001

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

K najpopulárnejším a súčasne k najúspešnejším športovým odvetviam Slovenského hnutia špeciálnych olympiád (SHŠO) vždy patril futbal. Slovenskí futbalisti sa ako prví slovenskí športovci predstavili už v spoločnej reprezentácii ČSFR na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v Minneapolise v Minnesote v  USA v roku 1991. Pri svojom debute na takomto veľkolepom športovom sviatku občanov s intelektovým znevýhodnením obsadili 4.miesto v 3. divízii v malom futbale. Účasť na takomto významnom športovom podujatí sa stala výrazným stimulom pre ďalší rozvoj športu a hlavne futbalu v rámci SHŠO.
   Začiatky SHŠO sú úzko spojené s DSS Javorinská Bratislava, predovšetkým s ich priekopníčkou na Slovensku pani Erikou Holotovou a riaditeľom ich zariadenia Jánom Škottom. Športová časť sa zase odohrávala hlavne v športovom areáli SOUch Slovnaft vo Vlčom hrdle v Bratislave, kde vo funkcii športového inštruktora pôsobil Miroslav Izakovič, absolvent FTVŠ UK v Bratislave, člen Rady zdravia Slovnaftu, a. s. pre športovú oblasť a súčasne aj športový riaditeľ SHŠO.
   A predovšetkým z iniciatívy Jána Škotta a Miroslava Izakoviča bola založená tradícia veľmi kvalitného športového podujatia pre športovcov s intelektovým znevýhodnením. Toto športové podujatie sa stalo každoročným vyvrcholením kalendárneho roka aktivít SHŠO  a bolo pevnou súčasťou Národného programu SHŠO.
    Organizátori z domáceho SOUch Slovnaft Bratislava mali veľmi dobré skúsenosti s organizáciou kvalitných tradičných športových podujatí aj s medzinárodnou účasťou. Z futbalových podujatí to bol hlavne Pohár mládeže v halovom futbale (išlo o jedno z najstarších halových podujatí pre školy II. cyklu na Slovensku, celkovo sa uskutočnilo 32 ročníkov podujatia), či Pohára Slovnaftu v halovom futbale (turnaj s účasťou kvalitných družstiev viacerých prevádzok zo Slovnaftu v konfrontácii s družstvami sálovkárov, súťažných družstiev, či družstiev osobností, celkovo sa uskutočnilo 25 ročníkov podujatia) a ďalšie .
   V zápasoch turnaja ako rozhodcovia pôsobili domáci kvalifikovaní rozhodcovia - aktivisti SHŠO s väzbou na SOUch Slovnaft Bratislava z radov bývalých aktívnych futbalistov -  Pavol HojnýPeter Hasala, bývalý hráč Petržalky Viktor Tichý, či Tomáš Mokoš (neskôr sa dostal  až na pozíciu medzinárodného futbalového rozhodcu FIFA). Navyše v rámci spolupráce a kvalitných osobných kontaktov sa na turnaji s rozhodcovskou píšťalkou predstavili i bývalý československý medzinárodný futbalový rozhodca Ivan Grégr z Prahy a Vladimír Lhotka z Kyjova (obaja  z ČR).
   Veľká vďaka za podporu a vytvorené podmienky patrila Slovnaftu, a. s., keď pre potreby konania turnaja nezištne poskytoval športové i spoločenské priestory v areáli na SOUch Vlčie hrdlo v Bratislave.  
    Prvý deň trojdňového podujatia v piatok popoludní sa vybraní športovci aj s vedením jednotlivých výprav tradične zúčastňovali slávnostného prijatia primátorom v Primaciálnom paláci na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy. Dosť špecifické to bolo hlavne v čase, keď primátorom Bratislavy bol Jozef Moravčík, ktorého manželka pani Mária Moravčíková bola čestnou členkou SHŠO. V ten istý deň sa konala technická porada vedúcich družstiev a nasledovali tzv. porovnávacie zápasy, na základe ktorých boli družstvá zaraďované podľa výkonnostnej úrovne do jednotlivých divízií. Večer si futbal v športovej hale zahrali i tréneri a vedúci družstiev, z ktorých viacerí boli bývalými aktívnymi hráčmi. A po futbale všetci veľmi uvítali aj fakt, že v rámci regenerácie sa mohli osviežiť aj v priľahlej plavárni SOUch Slovnaft.
    Vianočný turnaj v malom futbale prebiehal v Bratislave v rokoch 1991 -1993. Výrazný vplyv na štruktúru turnaja mala účasť slovenskej reprezentácie SHŠO (tréner Miroslav Izakovič, športovec Roman Kocúr a tzv. partner Peter Paxner) na Svetovej futbalovej exhibícii SOI  v unifikovanom futbale v New Jersey v USA 1994 v konkurencii 24 štátov sveta. Od roku 1994 sa Vianočný turnaj rozšíril aj o turnaj v unifikovanom futbale. Okrem malého futbalu pre športovcov s intelektovým obmedzením tak bol do turnaja zaradený aj unifikovaný futbal (družstvo bolo zložené zo športovcov s intelektovým znevýhodnením a tzv. partnerov).  Na 4. ročníku podujatia sa predstavilo celkovo 17 družstiev zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Slovinska. V kategórii malého futbalu to boli Klub športov ZO ZTŠČ Slovnaft, ÚSS Tvrdošín, ÚSS Lučenec, ÚMPM Bardejov, ÚSS Zavar, ÚSS Lipského Bratislava, ŠK Sarinas Prešov, OU Ladce a OU Snina, v kategórii  unifikovaného futbalu to boli družstvá Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft, ÚSS Tvrdošín, ÚSS Dúbravská a OŠ Karpatská. Každým rokom sa zvyšoval nielen počet účastníkov podujatia (v prvom ročníku súťažilo 5 družstiev, v 10. ročníku ich bolo už 21), ale predovšetkým  športová i spoločenská úroveň podujatia.
     Miestom zápasov turnaja v malom futbale bola športová hala vo Vlčom hrdle v Bratislave. Vzhľadom ku výraznému zvýšeniu počtu účastníkov turnaja neskôr už zápasy turnaja prebiehali vo dvoch športových halách, keď pribudla aj priľahlá športová hala SOUs Hydrostav.
   Druhý deň podujatia v sobotu ráno sa program podujatia začínal v športovej hale slávnostným nástupom zúčastnených družstiev, ktorý aj spolu s kultúrnym programom vynikajúco koordinovala Oľga Rejholcová, členka výboru SHŠO. Kultúrna časť otváracieho ceremoniálu bola veľmi pestrá – nechýbali ani vystúpenia maržoretiek, disco tance, ľudové tance, vystúpenie Divadla scénického umenia Bralén, či spevácky koncert populárnej slovenskej speváčky Marcelly Molnárovej, priateľky SHŠO .
     Moderátormi tohto veľkolepého športového sviatku boli známi aktivisti a spolupracovníci  SHŠO Zdeno Kmetek i športový redaktor Slovenského rozhlasu Peter Buček, v masmediálnej oblasti pôsobil aj známy žurnalista Jozef Bednár (neskorší hovorca na MK SR), redaktorka podnikového časopisu Slovnaftár Danka Mikulová, fotografovia Vladimír Bizík a Stanislav Draxler.
   Význam podujatia umocňovala aj prítomnosť viacerých čestných hostí z spoločenského i športového života na slávnostnom otvorení podujatia. Medzi nich patrili pani Mária Moravčíková, manželka bývalého premiéra SR a čestná členka SHŠO, Generálny riaditeľ SPP Peter Kršiak, Alojz Medár z MK SR, Eduard Grescho z MO SR, riaditeľ Bratislavskej informačnej služby Csaba Racsko, predseda VTS Slovnaft Miloš Revús, predseda ZO ZTŠČ Slovnaft Edmund Ruisl, predseda Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím Pavol Straka a mnohí ďalší. Zo športovej oblasti sa podujatia zúčastnili Generálny riaditeľ športu MŠVVŠ SR Stanislav Kosorín, olympijský víťaz v tenise Miloš Mečíř, bývalý slovenský futbalový reprezentant a trojnásobný najlepší futbalista SR Dušan Tittel, bývalí futbaloví slovenskí reprezentanti Jozef Majoroš, Szily Németh, Ján Luža, Štefan Maixner a Milan Dolinský, bývalý hokejový reprezentant Daniel Babka a mnohí ďalší. Prítomní boli aj vedúci pracovníci Slovnaftu a. s. - výrobný námestník Ján Kavec, výrobný riaditeľ Ivan Rybár, riaditeľ železničnej dopravy Ľuboš Čonka, riaditeľ Inštitútu vzdelávania Oldřich Mrkývka, tajomník OZCH Slovnaft Miloš Nešpor, či riaditeľ domáceho SOUch Slovnaft Bratislava Peter Stránsky.
    Počas konania Vianočného turnaja v Bratislave v kategórii unifikovaného futbalu boli najúspešnejší futbalisti Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft, keď v roli tzv. partnerov boli predovšetkým žiaci, či absolventi SOUch Vlčie hrdlo Slovnaft. Toto tradičné športové podujatie športovcov s intelektovým znevýhodnením si udržiavalo veľmi kvalitnú športovú i spoločenskú úroveň.
   K vysokej športovej úrovni výrazne prispievali predovšetkým slovenskí športovci futbalovej reprezentácie SHŠO v našich družstvách. Oni totiž roky patrili medzi absolútnu svetovú špičku – svedčí o tom i titul olympijských víťazov zo Svetových letných špeciálnych olympijských hier v New Havene v Connecticute v USA v roku 1995, 3. miesto na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v Raleigh v Severnej Karolíne v USA v roku 1999 i titul majstrov Európy na Európskych letných špeciálnych olympijských hrách v Groningene v Holandsku, 2000. Viacerí futbalisti mali skúsenosti aj z 1. Majstrovstiev sveta vo futbale športovcov s mentálnym postihnutím v Hoogevene v roku 1994, kde slovenská reprezentácia získala strieborné medaily, Blažej Petyko sa stal najlepším strelcom a Ľuboš Matija bol vyhodnotený ako najlepší hráč šampionátu. Okrem toho dlhodobo výborne reprezentovalo SHŠO unifikované družstvo Klubu športov ZO ZTŠČ, ktoré zvíťazilo v Čechách na kvalitných futbalových turnajoch v Kyjove i Zlíne, a dosahovali sa úspechy na futbalových turnajoch na zelených trávnikoch i v športových halách na domácej pôde i v zahraničí.
    Jedným z najúspešnejších ročníkov Vianočného turnaja bol jeho 7. ročník v roku 1997, kedy sa turnaja zúčastnilo 19 družstiev. Súťažilo sa na dvoch športoviskách -  v hale SOUch Slovnaft a tiež v  hale SOUs Hydrostav. Veľkou výhodou bola výborná dostupnosť pre športovcov i  divákov, nakoľko obe haly boli v dvoch priľahlých objektoch. Rovnako i ubytovanie a stravovanie účastníkov turnaja bolo zabezpečené priamo v areáli SOUch Slovnaft vo Vlčom hrdle.
   Na základe pozvania a osobných kontaktov sa podujatia zúčastnil aj Michael Smith, športový riaditeľ Special olympics international z USA a veľký prívrženec futbalu. S Michaelom Smithom sme sa predtým osobne stretli už v Národnom futbalovom centre v Minneapolise počas konania Svetových letných špeciálnych olympijských hier v Minnesote v USA v roku 1991, na futbalovom školení unifikovaného futbalu v Paríži vo Francúzsku vroku 1993, na Svetovej futbalovej exhibícii SOI v unifikovanom futbale v New Jersey v USA v roku 1994 i na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v New Havene v USA v roku 1995. Aj účasť medzinárodnej konkurencie na podujatí bola veľmi zaujímavá – okrem slovenských družstiev nechýbali napr. tradiční účastníci z Čiech SK Slovácko Kyjov a SK Nováci město Albrechtice, družstvo z Nórska ( trénerom družstva bol Gunnar Tveit, pracovník Nórskeho futbalového zväzu), či Slovinska. Zo zahraničných účastníkov sa v predchádzajúcich ročníkoch podujatia už predstavili aj futbalisti z Poľska, Maďarska, Belgicka i ďalších českých družstiev. Aj to svedčí o skutočnosti, že Vianočný turnaj v malom a unifikovanom futbale v Bratislave patril medzi najvýznamnejšie a najkvalitnejšie podujatia tohto druhu v Strednej Európe.
    Mimoriadne veľkému úspechu v radoch zúčastnených športovcov sa tešilo vystúpenie populárneho speváka Janka Kurica so skupinou Vidiek, tanečnej skupiny Alegro, vystúpenie skupiny historického šermu Rádu sv. Galaháda a ďalšie. Veľmi obľúbenou časťou turnaja bol kultúrny program v školskej jedálni domáceho SOUch Slovnaft spojený s diskotékou.
   Významnou časťou podujatia boli dobrovoľníci, ktorí pomáhali zabezpečiť viaceré činnosti na podujatí. Medzi nimi nechýbali ani športovci SHŠO pôsobiaci v iných športových odvetviach – napr. lyžiarka Simonne Sadloňová (spolu s ňou pomáhala aj jej mama Nadežda a sestra Karin pri oceňovaní a dekorovaní športovcov), ďalší športovci SHŠO lyžiar Juraj Šuster s otcom Milanom, viceprezidentom SHŠO i plavec Juraj Černák s otcom Pavlom, žiaci domáceho SOUch Slovnaft Petra Lénartová, Veronika Mešťanová, Gabriela Schillová, Richard Izakovič, Tomáš Krucký a ďalší, študenti z FTVŠ UK Bratislava – hlavne Andrea Kolarčíková, František Bakoš, Barbora Štetková a Eva Vranková.
   Počas turnaja k ich hladkému priebehu športového podujatia prispeli aj členovia výboru SHŠO - prezidentka SHŠO Eva Lysičanová, manažérka a priekopníčka SHŠO Erika Holotová so synmi Júliusom a Gabrielom a neterou Silviou Holou, členovia výboru SHŠO Ivan Steh, Eva Kyselová a Jela Labudová, aktivisti SHŠO Slávka Zániová, Alexandra Dubíková, Alexandra VargováLarisa Jarembáková, Zuzana Rajtárová, Bibiana Kytková, Soňa Zemanová, Jaroslav Červeňan, Andrea Kviečinská, Jaroslav Malaník, Rozália Szikhartová s dcérou Zuzanou, Danka Benková, Slávka Hríbová, zdravotníčky Ivona Bogárová a Elena Vargová a ďalší.
   Vianočný turnaj v molom a unifikovanom futbale v Bratislave, ktorý sa konal vo Vlčom hrdle v rokoch 1991 – 2001, bol ozajstným reprezentačným podujatím a výrazne sa zapísal do histórie Špeciálnych olympiád.
 

Družstvo Bratislavy v 1.ročníku podujatia

  

 

Slávnostný nástup družstiev na turnaji

  

 

Úžasná atmosféra na podujatí. Vpravo Michael Smith, vedľa neho Zdeno Kmetek

  

 

Slávnostný výkop čestnej členky SHŠO pani Márie Moravčíkovej

  

 

Miloš Mečíř a Oľga Rejholcová pred Primaciálnym palácom

  

 

Víťazné družstvo KS Slovnaft v unifikovanom futbale s trénerom Miroslavom Izakovičom (prvý rad sprava), vedľa neho Ján Luža, v drepe 3. sprava Dušan Tittel, v zadnom rade Kamil Susko

  

 

Priekopníčka SHŠO Erika Holotová gratuluje Štefanovi Deméterovi, vľavo je dobrovoľníčka Simonne Sadloňová

  

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (121 votes)