Hasala, Peter

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 25.2.1948
 Miesto narodenia: Trenčín
 Športové odvetvie: futbal

Image

Vzdelanie:

Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

Športová kariéra:

Energia Bratislava, 1964 - 1966

FO Inter Bratislava, 1967 - 1971 – hráč kategórie dorastu

Dukla Nováky, 1971 - 1973

Studienka a Šajdíkove Humence – hrajúci tréner

 

Trénerská kariéra:

Trnávka, 1990 - 1992

Dunajská Lužná, 1993 - 1995

Borský Mikuláš

Studienka

Šaštín Stráže

Šajdíkove Humence

 

Funkcie:

Pedagogický pracovník SOUch Slovnaft Bratislava, 1974 - dlhodobá spolupráca pri zabezpečení športových podujatí v rámci súťaží Dní učňovskej mládeže Slovchémie

Člen Výcvikového strediska brancov (výrazný dôraz na na pohybové a branné aktivity žiakov, potápačské ukážky, humanita formou darcovstva krvi, či pomoci občanom s intelektovým znevýhodnením) SOUch Slovnaft, ktoré patrilo k najúspešnejším a súčasne najaktívnejším v Bratislave.

Peter Hasala pôsobil pri zabezpečení Programu zdravia Slovnaftu, a. s., ktorého športovú oblasť výrazne zabezpečovalo SOUch Slovnaft a od roku 1994 najvýraznejšie Klub športov ZO ZTŠČ Slovnaft vo Vlčom hrdle v Bratislave, ktorého športový riaditeľ Miroslav Izakovič bol súčasne členom Rady zdravia podniku.

Klub športov ZO ZTŠČ Slovnaft, 1994 – člen klubu, najväčšia aktivita vo futbalovej oblasti, atletiky a Špeciálnych olympiád

Slovenské hnutie Špeciálnych olympiád, 1994 – bol výrazným členom Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft, ktorý patril medzi najaktívnejšie a najúspešnejšie kluby organizácie

Beh okolo Slovnaftu (uskutočnilo sa 58 ročníkov podujatia) – celé desaťročia spolupracoval pri zabezpečení Behu okolo Slovnaftu, ktorý patril medzi najstaršie bežecké podujatia na Slovensku a konal sa ako majstrovstvá Bratislavy v cezpoľnom behu, jeho súčasťou boli v rámci integrácie aj špeciálne kategórie pre občanov s intelektovým znevýhodnením zo Slovenského hnutia špeciálnych olympiád (SHŠO).

Pohár Slovnaftu v halovom futbale (uskutočnilo sa 25 ročníkov podujatia) v Bratislave – na tradičnom podujatí pôsobil ako hráč kvalitného družstva zamestnancov SOUch Slovnaft (dvojnásobný víťaz podujatia a viacnásobný finalista turnaja), spoluorganizátor i rozhodca. Na veľkom a kvalitnom podujatí prichádzalo ku konfrontácii športovej výkonnosti najlepších družstiev Slovnaftu, družstiev súťažného futbalu na úrovni 3.ligy Bratislavskej lokality, ale i Rakúska, sálovkárov i družstiev osobností zo športového a spoločenského života.

Pohár mládeže v halovom futbale (uskutočnilo sa 32 ročníkov podujatia) v Bratislave, - dlhoročný spoluorganizátor podujatia, ktoré patrila k najstarším halovým futbalovým mládežníckym turnajom na Slovensku a úspešný tréner domácich účastníkov turnaja z SOUch Slovnaft a jeho viacnásobný víťaz

Szilly Cup v Budapešti v Maďarsku (športové hry žiakov družobných stredných škôl) - bol trénerom úspešného družstva futbalistov vo výprave žiakov SOUch Slovnaft Bratislava, ktorá viackrát získala víťaznú trofej za celkové prvenstvo

Telovýchovná jednota (TJ) Humanitas pri DSS Javorinská v Bratislave, 1989 – v tejto TJ, ktorá bola prvou TJ tohto druhu v Československu pre občanov s intelektovým znevýhodnením, pôsobil hlavne pri zabezpečení jednorázových i dlhodobých atletických a futbalových aktivitách členov TJ Humanitas.

Vianočný turnaj v malom a unifikovanom (od roku 1994) futbale v športovej hale vo Vlčom hrdle v Bratislave, 1991 – 2001 – počas celej doby trvania podujatia bol spoluorganizátorom a rozhodcom výnimočného športového podujatia pre občanov s intelektovým znevýhodnením, ktoré sa konalo v rámci Národného programu Špeciálnych olympiád. Jednalo sa o najväčšie a najvýznamnejšie futbalové podujatie v Strednej Európe, na ktorom sa predstavili aj futbalisti Nórska, Slovinska, Maďarska, Poľska a v rámci výbornej spolupráce hlavne viacero družstiev z Českej republiky. Význam podujatia zvýrazňovali aj osobnosti v radoch čestných hostí - trojnásobný najlepší futbalista SR Dušan Tittel, futbalové legendy Jozef Barmoš, Szilly Németh, Jozef Majoroš, či  Štefan Maixner, olympijský víťaz v tenise Miloš Mečíř, bývalý hokejový reprezenttant Daniel Babka, speváci Marcella Molnárová a Janko Kuric so skupinou Vidiek  a ďalší.

Futbalové školenie trénerov v rámci Národného programu SHŠO vo Vlčom hrdle v  Bratislave – Peter Hasala spolu s bývalým československým futbalovým reprezentantom Jaroslavom Červeňanom prevádzali názorné ukážky v športovej hale vo Vlčom hrdle.

Letné Európske špeciálne olympijské hry v Groningene v Holandsku, 2000 – bol trénerom reprezentácie SHŠO v malom futbale, ktorá obsadila 4. miesto.

2. Národná československá špeciálna olympiáda v Bratislave, 1992 – pôsobil ako spoluorganizátor podujatia a atletický rozhodca

1. Národná letná špeciálna olympiáda v Bratislave, 1994 – spoluorganizátor podujatia

2. Národná letná špeciálna olympiáda v Trenčíne, 1996 – rozhodcovsky zabezpečoval futbalový turnaj

Medzinárodný futbalový turnaj v  rámci Dní Európy vo Vlčom hrdle v Bratislave – spoluorganizátor podujatia

3. Národná letná špeciálna olympiáda v Banskej Bystrici, 1998 – rozhodcovsky zabezpečoval futbalový turnaj

 

Najvyššie ocenenia:

Pri príležitosti jubilejného 55. ročníka Behu okolo Slovnaftu obdržal ocenenie za dlhodobé pôsobenie pri zabezpečovaní tohto významného bežeckého vítania jari v Bratislave.

Je držiteľom striebornej plakety Jánskeho za darcovstvo krvi.

Na halových futbalových turnajoch vo Vlčom hrdle v Bratislave získal viacero individuálnych ocenení ako najlepší hráč turnaja.

 

Zaujímavosti:

Svoju humanitu prejavoval pomocou našim spoluobčanom s intelektovým znevýhodnením zo SHŠO hlavne organizáciou rôznych športových podujatí a pohybových aktivít.

Pravidelne sa zúčastňoval tradičných odberov krvi žiakov a zamestnancov SOUch Slovnaft ako i ďalších humánne založených jedincov. A pri tejto chvályhodnej aktivite išiel osobným príkladom nielen svojim žiakom, ale i ostatným, medzi ktorými tvorili významnú časť športovci.

 

Peter Hasala na atletickom podujatí

 

Úspešné družstvo KS Slovnaft. Najlepší hráč turnaja - Peter Hasala (tretí zľava), Miroslav Izakovič (vpravo)

 

Peter Hasala ako darca krvi so svojou žiačkou

 

Úvodné sústredenie slovenských futbalistov Špeciálnych olympiád v roku 1991, tréner Peter Hasala (vpravo v stoji)

 

Rozhodca Peter Hasala (prvý zľava v stoji) s družstvom futbalistov na Národnej špeciálnej olympiáde v Trenčíne

  

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (120 votes)