Verzia pre tlač

Plavci Špeciálnych olympiád vo Vlčom hrdle v Bratislave

Významnú úlohu predovšetkým v športovej oblasti v začiatkoch Špeciálnych olympiád zohrali SOUch Slovnaft Bratislava a Slovnaft, a. s. so športovým areálom vo Vlčom hrdle s nadštandardnými športovými podmienkami. Športová oblasť SOUch Slovnaft bola dlhodobo na výbornej úrovni, čo športovci školy potvrdzovali svojimi výbornými výsledkami aj v dlhodobej celoslovenskej súťaži Dní učňovskej mládeže Slovchémie, preboroch Ministerstva priemyslu SR, na Letných a Zimných olympiádach učňovského dorastu a v iných súťažiach a podujatiach.

Rodina Stehových v rodinnom programe Special Olympics

Pani Eunice Kennedy Shriver, sestra bývalého amerického prezidenta JFK, stála v roku 1968 pri zrode Special Olympics International (SOI), najväčšieho medzinárodného programu pre občanov s intelektovým znevýhodnením. Vďaka jej úsiliu a nadšeniu sa začal výrazne meniť pohľad na takto znevýhodnených občanov.

Svetová futbalová exhibícia 1994

  Vrcholným futbalovým podujatím v roku 1994 boli majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa konali v USA. Počas konania tohto veľkolepého športového sviatku sa konala aj Svetová exhibícia Special olympics international (SOI) v unifikovanom futbale v New Jersey, nad ktorou mala záštitu FIFA.

Svetové letné špeciálne olympijské hry v Minneapolise v USA, 1991

Špeciálne olympijské hnutie, ktorého základy položila v roku 1968 pani Eunice Kennedy Shriver (sestra bývalého amerického prezidenta JFK), malo v dňoch 19.-27.júla 1991 veľkolepé vyvrcholenie. Boli ním 8. svetové letné špeciálne olympijské hry  v Minnesote v americkom dvojmestí Minneapolis-Saint Paul v štáte Minnesota.

Svetové letné špeciálne olympijské hry v New Havene v USA, 1995

    Keď sa v roku 1968 uskutočnili v Chicagu prvé špeciálne hry, zúčastnilo sa ich 1 000 športovcov s intelektovým  znevýhodnením z USA a Kanady. Na 9. svetových letných špeciálnych olympijských hrách v americkom New Havene v  štáte Connecticut 1995, nastúpilo na slávnostný otvárací ceremoniál vyše 7 000 športovcov zo 143 štátov sveta.

Svetové letné špeciálne olympijské hry v Raleigh v Severnej Karolíne v USA, 1999

V Raleigh v Severnej Karolíne 1999 v USA sa uskutočnili 10. Svetové letné špeciálne olympijské hry za účasti 7 000 športovcov zo 150 štátov sveta. Informovalo o nich 1500 novinárov z celého sveta. Podujatie bolo najväčším športovým podujatím v dejinách Severnej Karolíny a súčasne i najväčším športovým podujatím roku 1999 na svete. Mimoriadne významným faktorom bola dobrovoľnícka činnosť, keď najrôznejšie služby poskytovalo 35 000 ľudí. Všetci pracovali dobrovoľne a bezplatne, nejeden z nich si na to bral svoju dovolenku. Dobrovoľníci sa prihlasovali na podujatia už rok pred jeho konaním. Aj vďaka nim hlavné motto olympiády, ktoré nosili na svojich tričkách „Všetko závisí od postoja!“ dostávalo veľmi konkrétnu podobu.

Svetové zimné špeciálne olympijské hry na Aljaške v USA, 2001

   Aljaška je 49. štátom USA s hlavným mestom Anchorage. Najväčším medzinárodným športovým podujatím v histórii Aljašky boli 7. svetové zimné špeciálne olympijské hry v marci 2001, na ktorých sa predstavilo 2 750 športovcov z 80 štátov sveta súťažiacich v siedmich športových odvetviach. Tento veľkolepý športový sviatok zabezpečovalo viac ako 4 500 dobrovoľníkov.

Svetové zimné špeciálne olympijské hry v Toronte a Calingwoode v Kanade, 1997

Special olympics international (SOI) je najväčšou športovou organizáciou sveta pre deti a dospelých, ktorá zabezpečuje v rámci Národných programov 172 štátov sveta celoročné školenie a čo najkvalitnejšie podmienky pre celoročné pohybové aktivity občanov s intelektovým znevýhodnením a partnerov Unifieds sport.

Špeciálne olympiády

   S myšlienkou špeciálnych olympiád sa ako prvá začala zaoberať pani Eunice Kennedy Shriver, sestra bývalého amerického prezidenta JFK. V roku 1963 usporiadala v mieste svojho bydliska v  Marylande v USA jednodňový tábor so súťažením pre 100 občanov s intelektovým znevýhodnením.

TJ Humanitas Bratislava a Špeciálne olympiády

    Priekopníčkou Špeciálnych olympiád Slovensko bola špeciálna pedagogička z DSS Javorinská v Bratislave Mgr. Erika Holotová. Šírila myšlienky Special olympics international (SOI), ktorých zakladateľom bola pani Eunice Kennedy Shriver, sestra bývalého amerického prezidenta JFK.

Unifikovaný futbal v Special Olympics Slovakia v rokoch 1993 – 2002

   Pojem Unifikovaný futbal" je na Slovensku pomerne málo známy a to dokonca aj v radoch telovýchovných pracovníkov,  športových redaktorov, či iných pracovníkov masmédií.

Vianočný turnaj v malom a unifikovanom futbale v Bratislave, 1991 - 2001

K najpopulárnejším a súčasne k najúspešnejším športovým odvetviam Slovenského hnutia špeciálnych olympiád (SHŠO) vždy patril futbal. Slovenskí futbalisti sa ako prví slovenskí športovci predstavili už v spoločnej reprezentácii ČSFR na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v Minneapolise v Minnesote v  USA v roku 1991. Pri svojom debute na takomto veľkolepom športovom sviatku občanov s intelektovým znevýhodnením obsadili 4.miesto v 3. divízii v malom futbale. Účasť na takomto významnom športovom podujatí sa stala výrazným stimulom pre ďalší rozvoj športu a hlavne futbalu v rámci SHŠO.