Unifikovaný futbal v Special Olympics Slovakia v rokoch 1993 – 2002

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

   Pojem Unifikovaný futbal" je na Slovensku pomerne málo známy a to dokonca aj v radoch telovýchovných pracovníkov,  športových redaktorov, či iných pracovníkov masmédií. Touto formou by som  rád priblížil podstatné informácie z Pravidiel Unifikovaných športov Special Olympics, ktorých súčasťou je aj Unifikovaný futbal". A taktiež informácie z Unifikovaného futbalu na Slovensku v Special Olympics v rokoch 1993 – 2002 z pozície športového riaditeľa Špeciálnych olympiád, priekopníka slovenského Unifikovaného futbalu a trénera slovenskej reprezentácie Unifikovaného futbalu Special Olympics.
   
   Special Olympics unifikované športy obsahujú tri inkluzívne športové modely spájajúce jednotlivcov s intelektovým znevýhodnením a bez neho. Sú to Súťažné Unifikované športy, Unifikované športy Rozvoj hráča a Rekreačné unifikované športy. Vo všetkých troch sa športovci (jednotlivci s intelektovým  znevýhodnením) a partneri (jednotlivci bez intelektového znevýhodnenia) zúčastňujú spolu ako spoluhráči. Zatiaľ, čo všetky tri modely majú ako hlavný cieľ sociálne začlenenie, štruktúra a formát každého modelu sa líši. Bez ohľadu na model, tímy Unifikovaných športov by sa nikdy nemali skladať len z jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením.

1. Súťažné Unifikované športy
Model Súťažné Unifikované športy kombinuje približne rovnaký počet športovcov Special Olympics (jednotlivcov s intelektovým znevýhodnením) a partnerov (jednotlivcov bez intelektového obmedzenia) ako spoluhráčov v športových tímoch na tréningoch a súťažiach. Všetci športovci a partneri tímu Súťažných Unifikovaných športov musia dosahovať potrebné športové schopnosti a taktiky, aby mohli súťažiť bez úprav súčasných športových pravidiel Special Olympics. Tím Unifikovaného športu je inkluzívny športový program s približne rovnakým počtom športovcov a partnerov. Športovci a partneri by mali byť podobných schopností a veku. Prispôsobenie úrovní športovcov a partnerov z pohľadu veku a schopnosti je definované v parametroch pre jednotlivé druhy športov. Nasledujúce dva modely Unifikované športy Rozvoj hráča Unifikované športy Rozvoj hráča a Rekreačné Unifikované športy umožňujú úpravu oficiálnych športových pravidiel Special Olympics. Tieto modely sa nevykonávajú ako oficiálne disciplíny na medzinárodných, regionálnych a svetových hrách.

2. Unifikované športy Rozvoj hráča
Model Unifikované športy Rozvoj hráča kombinuje približne rovnaký počet športovcov Special Olympics (občania s intelektovým znevýhodnením) a partnerov (bez intelektového znevýhodnenia) ako spoluhráčov v športových tímoch  na tréningoch a súťažiach. V modeli Unifikované športy Rozvoj hráča spoluhráči nie sú povinní mať podobné schopnosti. Hráči s vyššími schopnosťami pomáhajú spoluhráčom s nižšími schopnosťami rozvíjať zručnosti a taktiky príslušného športu a úspešne sa začleňovať do tímového prostredia. Vekové hranice  športovcov a partnerov sú definované na základe jednotlivých športov. Tímy unifikovaných športov pre rozvoj hráča musia dodržiavať pravidlá Unifikovaných športov s výnimkou pravidiel týkajúcich sa podobných schopností spoluhráčov. Úprava pravidiel by mala slúžiť ku zmyselnému zapojeniu všetkých spoluhráčov.

3. Rekreačné Unifikované športy
Rekreačné Unifikované športy sú inkluzívne športové akcie (tréningy alebo súťaže) pre športovcov Special Olympics a Unifikovaných partnerov. Disciplíny Rekreačných Unifikovaných športov nemusia spĺňať minimálne požiadavky pre tréningy, súťaže a zostavu tímu tak, ako je to pri modeloch Súťažných Unifikovaných športov a Unifikovaných športov Rozvoj hráča, ale musia byť realizované programom Special Olympics alebo implementované v priamom partnerstve so Special Olympics programom. Tieto akcie sa môžu konať v školách, kluboch, komunitách a v iných súkromných a verejných organizáciách. Minimálne 25 % účastníkov akcie Rekreačných Unifikovaných športov by mali byť jednotlivci s intelektovým znevýhodnením a minimálne 25 % by mali byť jednotlivci bez intelektového znevýhodnenia. Zvyšných 50 % môžu tvoriť jednotlivci s intelektovým znevýhodnením a bez intelektového znevýhodnenia.
   
   Tímy Unifikovaných športov musia byť zaradené do súťažných skupín s inými tímami Unifikovaných športov podľa veku a schopnosti v zmysle zavedených postupov pre jednotlivé divízie Special Olympics. Pre Súťažné Unifikované športy Special Olympics sú vymedzené parametre podľa druhu športov. V prípade futbalu s 5 hráčmi počas súťaže môžu byť naraz na ihrisku traja športovci a dvaja partneri, pri futbale so 7 hráčmi môžu byť na ihrisku štyria športovci a traja partneri a pri futbale s 11 hráčmi môže byť na ihrisku šesť športovcov a päť partnerov. Vo všetkých troch prípadoch je požadovaný podobný vek a podobné schopnosti.
    
   Výrazným stimulom pre začiatky unifikovaného futbalu na Slovensku sa stal seminár, ktorý sa uskutočnil na predmestí Paríža v roku 1993. Zúčastnili sa ho pozvaní futbaloví tréneri Special Olympics z viacerých štátov Európy. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád (SHŠO) reprezentoval športový riaditeľ a súčasne tréner futbalovej reprezentácie SHŠO Miroslav Izakovič. Stretol sa tam aj s viacerými kolegami a kamarátmi zo Svetových letných špeciálnych olympijských hier v Minneapolise v USA 1991 i z ďalších podujatí – s Gunnarom Tveitom z Nórska (bol súčasne pracovníkom Nórskeho futbalového zväzu), Eugenom Walterom zo Švajčiarska, Johnnym Rayneartom z Belgicka. či so Stanom Urbanom z Čiech. Podujatie veľmi dobre koordinoval športový riaditeľ Special Olympics International (SOI) Michael Smith, taktiež náš dobrý známy a veľký prívrženec futbalu. Popri prednáškovej časti seminára sa veľký dôraz kládol na praktické ukážky z futbalu, do ktorých boli zapojení všetci tréneri.
     Na vydarený seminár v Paríži úzko nadväzovala Svetová exhibícia Special Olympics International v Unifikovanom futbale v New Jersey v USA 1994. Uskutočnila sa v čase konania Majstrovstiev sveta vo futbale a symbolicky sa aj na tejto exhibícii predstavili reprezentanti z 24 štátov sveta. Slovensko reprezentovali športový riaditeľ a reprezentačný futbalový tréner Special Olympics Miroslav Izakovič so športovcom Romanom Kocúrom a partnerom Petrom Paxnerom z Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft.
   Veľmi bohatý bol nielen športový, ale i spoločenský program veľkolepého podujatia. Medzi najvýznamnejšie aktivity patrila návšteva Bieleho domu a recepcia vo Svetovej banke vo Washingtone, D. C. s osobným privítaním všetkých účastníkov exhibície guvernérom Svetovej Banky pánom Lewisom Prestonom, či pobyt v New Yorku. Veľmi príjemné bolo prvé stretnutie so sestrou amerického prezidenta JFK a zakladateľkou SOI pani Eunice Kennedy Shriver a jej manželom, prezidentom SOI pánom Sargentom Shriverom, ale i  mnohými ďaľšími výraznými osobnosťami zo športového i spoločenského života.
   Vďaka výborným kontaktom Gunnara Tveita z Nórska boli všetci účastníci exhibície pozvaní na tréning Nórskej futbalovej reprezentácie, ktorá bola účastníkom prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale  a potom aj na osobné stretnutie s hráčmi. Tieto chvíle bude slovenským športovcom pripomínať i spoločná fotografia s nórskym reprezentantom Alf-Inge Haalandom, bývalým hráčom Manchesteru City. Nie je bez zaujímavosti, že išlo o otca úspešného Erling Braut Haalanda z Borusie Dortmund (v súčasnosti už pôsobí v Manchester City v Anglicku), ktorý už v mladom veku strelecky žiaril na klubovej i reprezentačnej úrovni  na európskych futbalových trávnikoch.
   Poznatky zo seminára v Paríži i Svetovej exhibície v New Jersey boli priamo v praxi využité ešte v tom istom roku v rámci medzinárodného Vianočného turnaja v malom futbale, ktorý sa tradične konal vo Vlčom hrdle v Bratislave. Už vo 4. ročníku podujatia v roku 1994  sa tak prvý raz hrali zápasy turnaja v kategórii malého futbalu (turnaja len so športovcami s intelektovým znevýhodnením (a tiež unifikovaného turnaja) kombinácia športovcov s intelektovým znevýhodnením a tzv. partnerov podľa stanovených pravidiel).
    Veľkolepé športové podujatie s kvalitnou medzinárodnou účasťou bolo pevnou súčasťou Národného programu SHŠO. Ako najtradičnejšie športové podujatie SHŠO patrilo medzi najväčšie a najkvalitnejšie podujatia tohto druhu v Strednej Európe. Význam podujatia umocňovala každoročná audiencia u primátora hlavného mesta SR Bratislavy, priamo na podujatí ako čestní hostia prítomných futbalistov povzbudzovali skutočné osobnosti zo športového i spoločenského života. Medzi nich patrili futbalové legendy Jozef Barmoš, Dušan Tittel, Szilly Németh, Jozef Majoroš, Štefan Maixner, Ján Luža, či Milan Dolinský, hokejový reprezentant Daniel Babka, tenisový olympijský víťaz Miloš Mečíř, speváci Marcella Molnárová, Janko Kuric so skupinou Vidiek a mnohí ďalší. Na profesionálnej úrovni bola činnosť moderátorov, v roli ktorých pôsobil známy športový rozhlasový redaktor Peter Buček i športový aktivista Zdeno Kmetek.
   Výraznou mierou sa o kvalitnú úroveň Unifikovaného futbalu na Vianočnom turnaji  v unifikovanom turnaji zaslúžili hlavne domáci futbalisti Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft, ale zdatnými súpermi boli i družstvá Šarinasu, Ladiec, z Česka sa turnaja zúčastňovali družstvá Kyjova a Albrechtíc, družstvá z Nórska, Maďarska, Poľska, Slovinska a ďalší. Ako športovci boli v družstve Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft viacerí mladí futbalisti bývajúci v bratislavskej Vrakuni – Ladislav Rigo, Roman Komlósi, Jaroslav Cirok, Roman Rigo, Ján Rigo, ale pridal sa ku nim aj Roman Kocúr z Tvrdošína, Balázs Petykó z Rohoviec, Martin Kuchár z Ladiec, Roman Guľáš a Miroslav Manduľák z Prešova, či Alexander Droppa, Jozef Stojka, Vojtech Grunfeld a ďalší. Ich partnermi boli hlavne absolventi SOUch Slovnaft – najčastejšími boli  Peter Paxner a Miroslav Faltus, ale spoluhráčmi našich športovcov boli i Martin Knezu, Marián Meszáros, Pavol Vranko, Marek Bončo, Roman Krucký a Miroslav Tichý, slovnaftári Pavol Hojný, Marián Komžík a Roman Polák, či pedagogickí pracovníci SOUch Slovnaft Peter Hasala a Viktor Tichý (poslední dvaja však pôsobili skôr ako rozhodcovia, či organizátori na turnajoch).         
    Futbalisti Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft mali každoročne veľmi kvalitnú prípravu so silnými a náročnými športovými súpermi. Na regupole športovej haly vo Vlčom hrdle mávali v priebehu roka pravidelné tréningy. V rámci dlhodobej prípravy sa pravidelne zúčastňovali Pohára Slovnaftu v halovom futbale v konkurencii najlepších družstiev Slovnaftu, sálovkárov, súťažných družstiev z okolia Bratislavy, či družstva osobností. Okrem toho absolvovali viaceré priateľské i exhibičné zápasy - jeden z takýchto exhibičných zápasov s prítomnosťou futbalových legiend Dušana Tittela a Štefana Maixnera bol skutočne výbornou osvetou Unifikovaného futbalu Špeciálnych olympiád, s bratislavskými športovými novinármi, žiakmi SOUch - Slovnaft, či v Dunajskej Lužnej s miestnymi dorastencami.       
    Zásluhou ústretovosti a humanity agilného Juraja Jánošíka (bol absolventom školy a neskôr pracovníkom SOUch Slovnaft, v súčasnosti pôsobí vo funkcii predsedu Bratislavského futbalového zväzu) i ďalších kompetentných osôb v Dunajskej Lužnej dostala reprezentácia malého i unifikovaného futbalu SHŠO, ale i futbalová reprezentácia Slovenského zväzu športovcov s intelektovým znevýhodnením možnosť prípravy a sústredení na kvalitnom trávniku v Dunajskej Lužnej pred konaním viacerých významných svetových futbalových podujatí. V Dunajskej Lužnej sa uskutočnil i Unifikovaný futbalový turnaj, ktorý bol súčasťou 5. Letných Národných špeciálnych olympijských hier v Bratislave v roku 2022. Prvenstvo v turnaji získalo družstvo Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft.
    Výbornou previerkou športovej výkonnosti Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft bol i turnaj v Sjednocené kopané v Kyjove, ktorý sa konal v rámci podujatí Českého hnutia špeciálnych olympiád. Slovenskí futbalisti získali palmu víťazstva na trávnatej ploche v Kyjove a rovnako úspešne si počínali i v halovom turnaji v Sjednocené kopané v Zlíne. Blažej Petykó sa navyše stal najlepším strelcom turnaja a prebral ocenenie od známeho prvoligového futbalového
rozhodcu Ivana Grégra (predstavil sa i v zápasoch Vianočného turnaja Bratislave).
  Futbalisti Klubu športov ZO ZTŠČ Slovnaft tradične tvorili základ úspešnej slovenskej reprezentácie unifikovaného futbalu SHŠO. Svedčí o tom i zisk bronzových medailí na Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v Severnej Karolíne v USA v roku 1999, či zisk zlatých medailí a titulu majstra Európy na Európskych letných špeciálnych olympijských hrách v holandskom Gronningene v roku 2000.
   Svetové letné špeciálne olympijské hry v Raleigh v Severnej Karolíne v USA 1994 bol najväčším športovým podujatím toho roku na svete. Reprezentácia Špeciálnych olympiád  získala celkovo 15 medailí – 3 zlaté, 4 strieborné a 8 bronzových medailí. Ku tejto medailovej žatve prispeli bronzovou medailou aj Unifikovaná futbalová reprezentácia SHŠO, ktorá pôsobila pod taktovkou trénera Miroslava Izakoviča. Pred podujatím ich morálne i materiálne podporil trojnásobný najlepší futbalista SR Dušan Tittel , ktorý im prostredníctvom agentúry All Sports venoval novú sadu skutočne reprezentačných dresov.
    Poveternostné podmienky turnaja v Raleigh boli mimoriadne náročné (35-40°C v tieni, 95 % vlhkosť vzduchu). Slovenskí futbalisti absolvovali svoj najnáročnejší turnaj v histórii Špeciálnych olympiád. Absolvovali dve eliminačné kolá (celkovo 8 zápasov), v ktorých získali najvyšší bodový zisk zo všetkých družstiev. Po eliminačných zápasoch sa naši futbalisti predstavili v elitnej divízii. Mimochodom, pri všetkých svojich účastiach hrala Unifikovaná slovenská futbalová reprezentácia Special Olympics v tej najvyššej divízii. V elitnej divízii v Raleigh  sa hralo systémom každý s každým 2 x 20 minút. Slovenskí futbalisti postupne porazili Anglicko 3:1, Argentínu 7:4, Švédsko 5:2, Chorvátsko 1:0 a v najkvalitnejšom zápase Brazíliu 5:1. Podľa slov riaditeľa turnaja Gunnara Tveita z Nórska odohrali excelentné zápasy. Na zápasoch turnaja bol prítomný i známy slovenský športový redaktor Peter Buček, ktorého spravodajstvo sa dostávalo do éteru i masmédií  na Slovensku. Ku kvalitnej športovej úrovni turnaji prispeli i rozhodcovia Ivan Gréger z Česka, Camacho z Mexika i ďalší.
    Unifikovaný turnaj pokračoval semifinálovými zápasmi. Slovensko hralo už 3-krát s Argentínou a po dvoch víťazných zápasoch s ňou v pomere 2:1 a 7:4 tentoraz nešťastne podľahlo 2:3 gólom v posledných sekundách hry. Znamenalo to, že ďalej hrali už len v zápase o 3. a 4. miesto s Brazíliou, ktorú zdolali v pomere 2:1. Víťazom turnaja sa stala Argentína, pred Chorvátskom a Slovensko obsadilo 3.miesto a získalo bronzové medaily za 3. miesto.
    Svoju výbornú športovú výkonnosť potvrdila slovenská reprezentácia Unifikovaného futbalu Special Olympics i na Letných Európskych špeciálnych olympijských hrách v holandskom Groningene. V eliminačných zápasoch porazila Anglicko 2:1, Nórsko 2:0, Španielsko 2:0, Belgicko 8:0, Maďarsko 2:0, Švédsko 7:1 a Chorvátsko 1:0. Znamenalo to postup do 1.divízie, kde si naši futbalisti počínali rovnako úspešne, Porazili Cyprus 6:2, Anglicko 4:0, Maďarsko 5:0 a Chorvátsko 4:0. V kvalitnom finálovom stretnutí s Anglickom zvíťazili 4:2 a stali sa tak majstrami Európy. Zverenca trénera Miroslava Izakoviča a asistenta trénera Stanislava Kreta tak prispeli zlatými medailami k medailovej žatve Special Olympics Slovakia. Celkovo bolo získaných 34 medailí, z toho 14 zlatých, 8 strieborných a 12 bronzových.

   Na záver ešte dôležité podstatné myšlienky z filozofie Unifikovaných športových súťaží, ktoré platia aj  pre Unifikovaného futbalu Special Olympics.
Unifikované športové súťaže sa riadia oficiálnym športovými pravidlami Special Olympics. Zmysluplné začlenenie je snahou optimalizovať účasť všetkých členov tímu (športovcov a partnerov) na základe zásady, že každý člen tímu by mal prispieť k úspechu tímu. Zostava ktoréhokoľvek družstva musí obsahovať hráčov s potrebnými špecifickými športovými zručnosťami. Tímy by nemali mať hráčov, ktorí dominujú v hre a bránia  spoluhráčom, aby prispeli k úspechu tímu, alebo predstavovali riziko pre zdravie a bezpečnosť na ihrisku.
Povolenie niektorému hráčovi, aby dominoval v hre, značne obmedzí role a príležitosti iných hráčov. Týmto sa porušuje duch a zámer pravidiel a filozofie Unifikovaných športov Special Olympics.

 

Zdroje:

Special Olympics. Pravidlá Unifikovaných športov (článok)

Miroslav Izakovič

 

 

 

Účastníci seminára v Paríži. Miroslav Izakovič, druhý sprava v stoji

 

 

Praktická časť seminára. Lektor SOI - Michael Smith (vpravo)

 

 

Teoretická časť seminára. Tréner Stanislav Urban z Česka (vľavo)

 

 

Miroslav Izakovič (v strede), tréner Bernie Fagan (vľavo) a  športový riaditeľ SOI Michael Smith (vpravo)

 

 

Zakladateľka SOI - Eunice Kennedy Shiver si podáva ruku s Petrom Paxnerom, vedľa neho je Roman Kocur

 

 

 Roman Kocur (vľavo) na futbalovom zápase v New Jersey

 

 

Slovenskí účastníci Svetovej futbalovej exhibície SOI v unifikovanom futbale a norský reprezentant Alf Inge Haaland (druhý sprava)

 

 

Čestní hostia Special Olympics - Miroslav Mečíř (štvrtý sprava) a Jozef Barmoš (tretí sprava)

 

 

Úžasná atmosféra v Slovnafte na Vianočnom turnaji v unifikovanom futbale. Športový riaditeľ SOI Michael Smith (prvý sprava) a vedľa neho Zdenko Kmetek

 

 

Moderátor Vianočného turnaja Zdeno Kmetek (vľavo) a slovenská futbalová legenda Jozef Barmoš

  

 

Víťaz futbalového turnaja v Sjednocené kopané v Kyjově, družstvo KS Slovnaft

 

 

Najlepší strelec Blažej Petykó (vľavo) preberá ocenenie od medzinárodného rozhodcu Ivana Gregra v Zlíne

 

 

Bronzoví olympijskí medailisti v unifikovanom futbale v Raleigh. Slovenská reprezentácia Špeciálnych olympiád

 

 

Slovenský futbalista Miroslav Faltus (vľavo) v zápase s Anglickom

 

 

Reprezentácie Slovenska a Anglicka (v bielom). Finalisti majstrovstiev Európy v Unifikovanom futbale v Gronningene (Holandsko)

 

 

Víťaz Unifikovaného turnaja v Dunajskej Lužnej. Družstvo KS Slovnaft.  Predseda BFZ - Juraj Jánošík (vľavo, horný rad)

 

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (116 votes)