Mikula, Jozef

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia
Image

 Dátum narodenia: 26.3.1938
 Miesto narodenia: Zlaté Klasy (okr. Dunajská Streda)

Image

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

Slovenská vysoká škola technická (SVŠT) v Bratislave – strojnícka fakulta, absolvent, 1962

Zisk titulu – strojný inžinier, SVŠT strojnícka fakulta v Bratislave, 1962

Zisk titulu – kandidát vied CSc., Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene (VŠLaD), 1973

Zisk titulu – PhD., VŠLaD vo Zvolene, 1992

Štátny drevársky výskumný ústav v Bratislave – pracovník, 1962 – 1968, konštruktér drevárskych strojov, samostatný vedecký  pracovník, námestník riaditeľa, 1987 – 1990

Projektový ústav poľnohospodársky v Bratislave – pracovník, hlavný projektant, 1968 – 1970

Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave – špecialista v drevovýrobe, 1990 – 1992

Národný inšpektorát práce v Bratislave – hlavný radca, 1992 – 2004

 

Funkcie:

Rozhodca v športovej gymnastike od r. 1958

Predseda oddielu športovej gymnastiky Slavoj Vinohrady Bratislava, 1965 – 1967

Člen predsedníctva zväzu športovej gymnastiky SÚV ČSTV, predseda komisie rozhodcov, 1962 - 1977

Člen predsedníctva zväzu športovej gymnastiky ÚV ČSZTV, predseda komisie rozhodcov, 1978 – 1989

Člen VV SGF, predseda komisie rozhodcov, predseda KK SGF, 1990 – 2008

Člen KK SGF, 2008 – 2012

Medzinárodný rozhodca FIG, (držiteľ 11 Brevet FIG)  1970 (Minsk), 2012

Člen výpravy čs. gymnastov svetovej výstavy EXPO v Kanade (V. Čáslavská, K. Špaček, I. Laurenc,Vl. Pláteník a i.), 1967

Hlavný rozhodca medzinárodnej športovej súťaže čs. spartakiády v športovej gymnastike v Olomouci (náhrada za olympijské hry Los Angeles 1984 – bojkot), 1984

Hlavný rozhodca Svetového pohára Košice CUP OPEN VSŽ (účasť 10 medailistov z OH Barcelona 1992 na čele s V. Ščerbom a 20 majstrov sveta)

Poznámka: Prvý krát na svete ako hlavný rozhodca Svetového pohára  Košice CUP OPEN VSŽ 1995 uskutočnil -  odprezentoval sen prezidenta FIG pána Jurija Titova. Citujeme: „V jednom je už slovenská gymnastika prvá. Vďaka experimentu (podobne ako v tenise) s vylučovacím systémom mužov sa vám podarilo naplniť jeden z mojich snov, predviesť majstrovstvo na pódiach bez známkovania, v priamom súboji najlepších, čo zvyšuje objektivitu a príťažlivosť nášho športu, dodáva gymnastike nový impulz a dynamiku“.

Rozhodca Finále Svetového pohára FIG v Toronte, 1981

Rozhodca – Svetové poháre (viac ako 20 krát Paríž, Moskva, Stuttgart, Maribor a pod.)

Rozhodca – Hry XXII. olympiády v Moskve, 1980

Rozhodca – stredomorské hry Almeira, 2005

Rozhodca – Majstrovstvá sveta: Fort Wort (1979), Moskva (1981), Budapešť (1983), Montreal (1985), Rotterdam (1987), Brisbane (1994), Loosane (1997), Tianjin (1999), Gent (2001), Anaheim (2003), Stuttgart(2004), Amsterdam (2007), London (2009)

Rozhodca – Majstrovstvá Europy: Grenoble (1973), Essen (1979), Moskva (1987), Budapešť (1992), Ženeva (1993), Praha (1994), Kodaň (1996), Petrohrad (1997), Brémy (2000), Patras (2002), Montpelier (2012)

 

Najvyššie ocenenia:

Za zásluhy o rozvoj čs. telesnej výchovy I. stupňa, 1984

Diplom prezidenta IOC (odovzdal p. Juan Antonio Samaranch), 2000

Honorary Juge FIG, 2003

Čestný člen SGF (Slovenská gymnastická federácia), 2003

Bronzové kruhy SOV, 2003

Pamätná medaila FIG, 2010

Strieborný odznak SOV, 2013

 

Zaujímavosti:

V roku 1980 a 1984 vydal prvý raz v histórii Československa  pravidlá v športovej gymnastike v slovenskom jazyku.

 

 Zľava: J. Mikula (rozhodca), J. Tabák (bronzový medailista), Kolejka (rozhodca), Netušil (tréner). OH Moskva 1980.

Image
Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (51 votes)