Marček, Tibor

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 13.4.1941  † 10.6.2012
 Miesto narodenia: Trnava

Image

 

Vzdelanie a odoborná kariéra:

Osemročná základná škola, Majcichov 1947-1955

Jedenásťročná stredná škola, Trnava 1955-1958

Lekárska fakulta Masarykova univerzita, Brno 1959-1965

Atestácia I.stupňa, odbor interná medicína 1973

Nadstavbová atestácia z telovýchovného lekárstva 1976

Hodnosť „kandidát vied“ 1983

Hodnosť docenta 1985

Licencia antidopingového komisára 1992

Menovanie mimoriadnym profesorom v odbore telovýchovného lekárstva 2004

 

Zamestnanie:

Okresná hygienicko-epidemiologická stanica, Sereď 1958-1959

Výskumný ústav epidemiológie a mikrobiológie, Bratislava 1966-1969

Katedra infekčných chorôb LFUK, Bratislava 1969-1973

Katedra telovýchovného lekárstva LFUK – učiteľ, odb.asistent 1973

Katedra telovýchovného lekárstva LFUK – vedúci katedry 1985

Klinika telovýchovného lekárstva LFUK – prednosta 1992-2012

 

Konkrétne vedecké zameranie v oblasti športu:

Výskum fyzickej zdatnosti mládeže

Vplyv športovej záťaže na adaptačné schopnosti organizmu

Diagnostika trénovanosti a infekčného procesu

Problematika diagnostiky a liečby chronických poškodení opornopohybového systému a možnosti
zavedenia diagnostiky enzymových myopatií liečby softlaserom

Problematika dopingovej kontroly v športe

 

Funkcie:

Prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva SZU

Predseda Komisie LFUK pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác

Predseda akademického senát LFUK

Člen akademického senát UK

Člen prezídia, vedúci Exekutívy Antidopingového výboru SR

Lekárska komisia SOV pre letné olympijské hry

Hlavný lekár výpravy SOV na LOH v r.1996,2000

Viceprezident Československej volejbalovej federácie

Predseda zdravotnej komisie a šéflekár reprezentácie volejbalu

Rada expertov Regionálnej lekárskej komory Bratislava I.

Hlavný odborník MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo

Člen Rady MZ SR

Podpredseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva

Člen komisie MŠ SR pre športovú reprezentáciu

Odborný konzultant baletu SND

Člen RR periodika Medicina Sportiva Bohemia et Slovaca

Vedúci dopingovej kontroly univerziády Poprad

 

Publikačná činnosť:

Autor a spoluautor 13 vysokoškolských učebníc a skrípt

71 pôvodných vedeckých a odborných publikácií

5 citácií v zahraničných publikáciách

21 domácich citácií

Poznámka: Zoznam publikačnej činnosti nájdete v prílohe na konci strany

 

Najvyššie ocenenia:

Zlatá medaila LFUK

Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

Strieborná medaila UK

Strieborné kruhy SOV za prínos k rozvoju olympijského hnutia

Uznanie Slovenskej volejbalovej federácie za dlhodobú aktívnu spoluprácu

Cena odbornej spoločnosti telovýchovného lekárstva za najlepšiu publikáciu

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (32 votes)