Malovič, Pavel

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 23.7.1952
 Miesto narodenia: Bratislava

Image

 

 

Odborná kariéra a vzdelanie:

SVŠ Juraja Hronca, Novohradská v Bratislave – absolvent s maturitou, 1970

Lekárska fakulta UK Bratislava – absolvent, všeobecné lekárstvo, 1976

1.atestácia – interná medicína, titul internista, 1980

2. atestácia – telovýchovné lekárstvo, titul internista-telovýchovný lekár, 1983

Dvojročné štúdium angličtiny JASPEX na FFUK Bratislava, 1985 – 1987

Individuálne štúdium športovej medicíny na Viedenskej univerzite, 1987 – 1988

3. atestácia – posudkové lekárstvo, titul internista – telovýchovný a posudkový lekár, 2000

Zisk titulu Master of Public Health (MPH), 2002

4. atestácia - všeobecné lekárstvo, titul internista – telovýchovný, posudkový a všeobecný lekár, 2003

Zisk titulu PhD (Philosophiae doctor), 2007

Medical education programme UEFA in Football Medicine – absolvent, 2012

Ľudová škola umenia – absolvent, odbor husle

ImageAutor: Jozef Hrušovský

 

Funkcie/Prax:

Primár Kliniky telovýchovného lekárstva FN Bratislava, 1990 - 2012

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor telovýchovné lekárstvo, 2000 – 2007

Člen Výkonného výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, 1994 – 2006

Viceprezident Antidopingového výboru SR, 2000 – 2009

Predatestačná príprava na II.internej a kardiologickej klinike FN Bratislava, 1976 – 1980 (od roku 1980 pracuje na Klinike telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice v Bratislave)

Pedagóg a prednášateľ na Slovenskej zdravotníckej univerzite (telovýchovné a posudkové lekárstvo, psychosomatická a behaviorálna medicína, škola verejného zdravotníctva), Národnom centre podpory zdravia, Fakulte telesnej výchovy a športu UK a Telovýchovnej škole SZTK. Pôsobí aj ako odborný asistent na katedre Telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UK

Odborný konzultant v oblasti Health promotion pre Park zdravia, s.r.o., V rokoch 1996 – 1998, v rokoch 1996 – 2003 pre Divadlo Nová scéna, 2004 – 2005 pre Volkswagen Group, 2006 – 2012 pre Občianske združenie Športom proti drogám v programe Play True

Lekár hokejistov Dukly Hodonín, 1996 – 1998

Lekár futbalových mládežníckych družstiev Slovana Bratislava, 1974 – 1990. V tom čase pôsobil aj ako lekár zápasníkov (voľný štýl) v klube Dunajplavba Bratislava a lekár turnajov československej reprezentácie karate. Od roku 2000 bol osobným lekárom tenistu Dominika Hrbatého

Lekár reprezentačných mládežníckych výberov Slovenska a Československa, 1980 – 1985, v rokoch 1986 – 1993 bol lekárom československej futbalovej reprezentácie a ako prvý slovenský lekár sa zúčastnil sa MS 1990 v Taliansku (5.miesto na svete). V rokoch 1994 – 2001 bol lekárom slovenskej futbalovej reprezentácie. Od roku 2002 je lekárom slovenskej futbalovej reprezentácie “21”

Tajomník Zdravotnej komisie SFZ, 1978 – 1982. V rokoch 1983-1987 pôsobil v Prahe ako podpredseda Zdravotnej komisie Československého futbalového zväzu a v rokoch 1988 – 1993 ako jej predseda. Vedie Zdravotnú komisiu Slovenského futbalového zväzu ako predseda od roku 1983 nepretržite

Dopingový komisár pre UEFA, od roku 2002. V tejto funkcii sa zúčastnil na ME 2008 a ME 2012

 

Publikačná činnosť:

Odborné publikácie o výžive a špecializovaných obväzových technikách - Výživa športujúcich detí a mládeže /1998/, Tejping /1996/, Spevňovanie kĺbov špeciálnymi lepiacimi páskami /1993/ a je spoluautorom publikácií Masáž ako prostriedok regenerácie /1994/, Telovýchovnolekárske vademecum /1997, 2006/, Sila osobnosti alebo ako neprehrať sám so sebou... (2004, 2007) a Psychológia zdravia v praxi /2009/

Preklad knihy Zdravé kosti, svaly a kĺby (2007)

Napísal knihu poézie Prírodný materiál /1998/, zbierku beletrizovaných odborných textov pre vodičov Jazdím, teda som (fit) /2001/ a publikáciu modernej zdravotnej osvety Mlado až do staroby (a ešte aj v nej) /2003/. Je spoluautorom zbierky piesňových textov Slnovrat /1995, 2004/ a esejí 36 otázok súčasného sveta /1996/, Milénium 2000 /1999/.

Spoluautor multimediálneho výchovno - vzdelávacieho projektu Play True - Ži pravdivo, neklam sám seba /2007, 2009/

V súčasnosti pripravuje niekoľko odborne - osvetových publikácií: Futbalová medicína pre všetkých, Tímový lekár, Spomienky futbalového lekára, Mlado aj v starobe a knižku poézie Tvar mojej tváre

 

Ako telovýchovný lekár sa špecializuje v nasledovných oblastiach:

- diagnostiky výkonnosti
- výživy a pitného režimu
- potravinových doplnkov a podporných prostriedkov pre zvyšovanie pracovnej, športovej a osobnej výkonnosti
- preskripcie pohybovej aktivity
- zdravého pracovného štýlu
- primárnej a sekundárnej prevencie
- prognostiky výberu vhodných druhov a typov pohybových aktivít a športov pre všetky generácie

 

Zaujímavosti:

V Európe patrí medzi služobne najstarších reprezentačných lekárov vo futbale. Absolvoval 139 oficiálnych zápasov ako lekár československej a slovenskej reprezentácie “A” a 93 oficiálnych zápasov s československou a slovenskou reprezentáciou “21”. Okrem toho má na konte viac ako 200 oficiálnych zápasov s najrozličnejšími československými a slovenskými mládežníckymi výbermi.

Ako prednášateľ sa pravidelne viackrát ročne zúčastňuje svetových, európskych a domácich kongresov športovej medicíny a príbuzných odborov. Spoluorganizuje semináre pre lekárov, masérov a fyzioterapeutov spojené so špecializovanými tréningovými programami v aplikovanom telovýchovnom lekárstve.

Od roku 1990 pripravuje individuálne špecializované programy telovýchovného lekárstva pre podnikateľskú sféru.

Pravidelne publikuje v odbornej a populárnej tlači – denníky (Šport, SME, Pravda, MF DNES), dvojtýždenník PROFIT, mesačníky (Zdravie, Playboy, Futbal magazín, Golf revue, Automagazín, ARCH, Medicínsky monitor, Biler, Cyklorelax, Bedeker zdravia) a štvrťročníky Medicina sportiva bohemoslovaca ako medicínsky a kultúrny publicista.

Od roku 1979 je členom pesničkárskeho združenia Slnovrat, s ktorým vydal niekoľko CD.

 

Články:

Telovýchovný lekár Pavel Malovič odporúča sex pred športovým výkonom (sme.sk)

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (45 votes)