Footbag

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Základná charakteristika: Nový nenáročný šport, ktorého podstatu tvorí kopanie rôznymi spôsobmi a technikami do malej loptičky s rôznou tvrdosťou - hakysaku (hacky sack), ktorá sa volí podľa jednotlivých disciplín. Footbag - Hakysak je malá loptička je pletená z bavlnených vlákien a je pôvodne plnená ľahkými peletkami, alebo ryžou. Podstatou hry je kopaním udržať loptičku vo vzduchu bez dotyku so zemou a predvádzať pritom rôzne triky. Hrať sa dá individuálne (single), vo dvojiciach alebo skupinovo (team - z troch hráčov). Hra je časovo neobmedzená a  možno ju hrať kdekoľvek. Hrať sa môže rôznou intenzitou. Pre profesionálnych hráčov sa vyrába aj špeciálna footbagová športová obuv. Hru hrajú muži i ženy. Hra je vhodná už i pre najmladšie vekové kategórie. Môže sa hrať i s viacerými loptičkami

Stručná história: Začína sa v roku 1972 v americkom meste Oregon keď za doktorom Mikeom Marshallom prišiel pacient, s ktorým sa neskôr spriatelil, John Stalberger ktorý sa sťažoval na bolesti kolena. Doktor dostal po určení diagnózy nápad, že pacientovi by mohlo zlepšiť zdravotný stav kopanie do mäkkej loptičky. Tak vznikol footbag.Onedlho si Mike Marshall dal svoju loptičku patentovať a následne sa začala rýchla expanzia footbagu do ulíc, kde veľmi rýchlo získal obrovskú popularitu a mnoho priaznivcov. Bolo to hlavne kvôli jeho nenáročnosti keď na hranie footbagu stačí trochu miesta a bag. Mike Marshall založil firmu KennCorp., ktorá začala vyrábať loptičky podľa jeho nového patentu.Po jeho náhlej smrti  vo veku 25 rokov na infarkt bola založená prvá oficiálna asociácia Footbagu - World Footbag Association. V tomto mladom športe sa organizujú i majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy i majstrovstvá Slovenska. Evidujú sa i svetové rekordy. Je založená ďalšia medzinárodná footbagová organizácia  International Footbag Cometee (IFAB).

Disciplíny a základné pravidlá: Footbag má viacero disciplín, z ktorých za najatraktívnejšiu je považovaná disciplína freestyle. IFAB pre sprehľadnenie zaviedol základné pravidlá pre tento šport. Hrať sa múže na akomkoľvek povrchu, ktorý spľňa kritérium bezpečnosti. Hlavným výzbrojom hráča je footbag (hakysak). Hráč môže používať jeden, alebo viacero footbagov, ktoré vyhovujú stanoveným kritériám: 

- priemer od 2,54 cm do 6,35 cm,

- hmotnosť od 20 g do 70 g,

- guľovitý tvar,

- náplň ( piesok, peletky, ryža, broky, olovká, plastová drť a pod.),

- musí byť mäkký.  

Odev hráča nie je nijako limitovaný, hrať sa môže v akomkoľvek vhodnom oblečení, ktoré neobmedzuje techniku hráča. Veľmi dôležitý je i výber hudby, na ktorú hráč (hráči) zostavuje choreografiu.      

Single sa hrá 2 minúty, team routines sa hrá 3 minúty. Hra sa začína prvým tónom hudobného sprievodu, alebo prvým pohybom hráča. Rozhodcovia hodnotia technickú kompozíciu choreografie, jej obtiažnosť a počet spadnutí (drops) footbagu na zem (povrch).  

Hru rozhodujú:

a)  jeden Drop counter, ktorý eviduje kaťdý kontakt footbagu s povrchom, 

b) jeden contacts counter, ktorý eviduje každý kontakt hráča s footbagom (počtom kontaktov sa určuje obtiažnosť, medzi kontakty sa nerátajú kopnutia,

c) jeden alebo dvaja add counters, ktorí posudzujú originalitu  a obtiažnosť každého predvedeného triku podľa piatich bodov (ADDs), ktorými sú:

-  dellay (chytenie, stallovanie),

- dexterita (obtočenie footbagu nohou počas jeho letu),

- body ( obtočenia o 360 stupňov a výskoky vo vzduchu),

- cross-body ( pohyb vykonaný s prekríženými nohami, pričom aktívna je noha zasunutá za opornou nohou),

-  unsual surface ( zachytenie footbagu na neobvyklom mieste, napr. za lýtkom, na podrážke tenisky a pod.),

d) traja až piati presentation judges, ktorí hodnotia celkovú prezentáciu v piatich bodoch,

e) traja až piati composition judges pre každú skupinu bodov (ADDs),

f) traja až piati team judges, ktorí hodnotia team routine v piatich bodoch,

g) head judge - hlavný rozhodca,

h) multiple assignements.

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (5 votes)