Parkour

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Základná charakteristika: Parkour (Le parkour, skrátene PK) sa označuje aj ako l’art du déplacement  ( po francúzsky: umenie pohybu, alebo umenie premiestňovania) je umenie, resp. diciplína, ktoré vzniklo vo Francúzsku. Základným princípom tejto netradičnej fyzickej aktivity je schopnosť dostať sa bezpečne, plynulým pohybom a čo najefektívnejšie z jedného určeného bodu do druhého určeného bodu iba prostredníctvom, resp. iba využitím pohybu vlastného tela. Umožňuje prekonávanie akýchkoľvek prirodzených, resp. vybudovaných prekážok v okolitom prostredí. Praktizovať parkour  je možné v mestách i na vidieku.  Muž, ktorý vykonáva parkour sa nazýva traceur, žena sa nazýva traceuse. Nejedná sa o extrémny šport v pravom slova zmysle, skôr je to obdoba ázijských bojových umení zameraných na sebaobranu. Parkour je tréningom na útek v kritických situáciách, keď je jedinec v ohrození a nechce situáciu riešiť konfliktom. Definovaný bol Francúzom Davidom Belleom. Jeho mottom je "byť a zostať, byť a vydržať". Podľa neho je parkour "jedinečný a nemôže byť súťažným športom, pretože tak ignoruje svoj nesebecký základ seba rozvoja. Keby sa parkour stal športom, bolo by ťažké učiť a šíriť parkour ako nesúťažnú aktivitu. A nový šport by sa šíril pod menom parkour, ale už nie s jeho základnou filozofiou."

Stručná história: parkour sa vyvinul najmä z prirodzenej metódy Georgesa Héberta, ktorá vznikla na začiatku XX. storočia. Farncúzski vojaci vo Vietname vytvorili tzv. parcours du combattant - prekážkovú trať. David Belle, propagátor parkouru,trénoval viaceré športové disciplíny, napríklad bojové umenia či gymnastiku, a zároveň hľadal možnosti ich uplatnenia v bežnom živote človeka. Po tom čo sa presťahoval v roku 1987 do predmestia Paríža - Lisses sa k jeho tréningu pridala skupina, ktorá s ním trénovala a rozvíjala svoje schopnosti.  V roku 1997 tak vznikla skupina Yamakasi (názov pochádza z jazyka Lingala a znamená silné telo, silná duša, silný človek). Okolo roku 1998 sa začal používať terajší názov disciplíny "parkour". David Belle neskôr opustil skupinu po natočení filmu "Yamakasi" s ktorým sa nestotožnil. V roku 2003 v Anglicku bola vysielaná reportáž s názvom "Jump London", ktorá podporila rýchle šírenie parkouru v krajine. Zároveň vznikla z parkúru nová disciplína s názvom "Free running". 21. júla 2004 bol založený internetový portál Parkour.net. V roku 2005 založil David Belle Svetovú parkourovú asociáciu PAWA (Parkour Worldwide Association), ktorej základná úloha bola šíriť myšlienku parkouru vo svete. Organizácia však časom  prestala plniť svoju funkciu a David Belle ju v roku 2006 opustil, aby sa  vyhol  komerčnému a filozofickému zneužitiu parkouru. 

Technika: predstavuje fyzickú časť parkúru zameranou na celkový fyzický rozvoj a koordináciu pohybov tela,  a na učenie sa, resp. tréning efektívnych pohybov, ktoré umožňujú jedincovi zvládať s prehľadom a rozvážne všetky vzniknuté i kritické situácie pri prekonávaní prekážok na určenej trase. Pri tréningu jedinec začne zároveň premýšľať o dôvodoch, prečo parkúr vykonáva, aké má pohnútky na tréning, a pod. V parkoure je málo preddefinovaných techník. Každá prekážka predstavuje pre traceura unikátnu výzvu k jej prekonaniu efektívnym spôsobom, v závislosti najmä na stavbe tela traceura, rýchlosti pohybu, uhlu nábehu, tvaru prekážky a pod. Parkour sa zaoberá tréningom tela a mysle za účelom zlepšenia schopnosti reagovať na prekážku vlastnou technikou. Vo mnohých prípadoch závisí efektivita pohybu na rýchlom presúvaní ťažiska traceura a využitia jeho pohybovej energie k rýchlemu vykonaniu mimoriadne náročných telesných pohybov. Absorpcia a presúvanie energie je najdôležitejším faktorom. Vykonanie parašutistického kotúľa znižuje náraz na nohy a chrbticu a dovoľuje traceurovi skoky z často nepredstaviteľných výšok.  Traceur musí byť schopný dostať sa naspäť do východsikového bodu. Použitie tých istých techník pri návrate nie je nevyhnutnou podmienkou. Existuje niekoľko základných obľúbených techník v parkoure pre ich všestrannosť a účinnosť. Najdôležitejšiou časťou je zvládnuť skok a dopad. Parakotúľ, používaný pre zmiernenie dopadu a prenos pohybovej energie vpred, je často zdôrazňovaný ako úplne najdôležitejšia technika. Predovšetkým neskúsení traceuri sa stretávajú s problémami kĺbov kvôli skokom z veľkých výšok a zlým dopadom.

Základné techniky sú: základná technika určená k prekonaniu prekážky (vault, passement), vault, obsahujúci otočku o 180° k získaniu lepšej pozície na opačnej strane prekážky, napríklad pre zníženie výšky následného zoskoku (turn vault, demitour), prekonanie prekážky v rýchlosti, telo je takmer vodorovne nad prekážkou jedným ramenom dole, kontakt s prekážkou má iba jedna ruka (speed vault), prekonanie prekážky šikmo za použitia jednej ruky, švihnutia nohami cez prekážku a odraz preč druhou rukou (lazy vault), dopad na zem vždy iba na prsty a brušká nôh ( landing, atterrissage / réception), chôdza po úzkej prekážke, po jej hrane ( balance, équilibre), pohyb po štyroch po hrane úzkej prekážky ( cat balance, équilibre de chat), zoskok z visu na zábradlí, stene, strome s dopadom na zem alebo zachytením do iného visu (dismount, swinging jump, lâché), preskok cez medzeru pod prekážkou alebo v prekážke (underbar, jump through, franchissement),  prekonanie steny s jedným alebo viacerými odrazmi nohami od steny a rukami položenými hore na prekážke (pop vault, wall hop, passe muraille), vault, skok dopredu cez prekážku, keď sa telo dostáva do vodorovnej pozície nad prekážku, s následným odrazom rúk, telo a nohy sa pretiahnu nad prekážkou a medzi rukami (cat jump/pass, monkey vault, (king) kong vault, saut de chat), vault s otočkou o 360°, niekedy aj nedokončenou, s otočením chrbtom nad prekážkou, používa sa pri potrebe zmeny smeru pohybu po dopade (reverse vault),  parakotúľ vpred, pri ktorom sa zeme dotknú paže a chrbát, robí sa šikmo cez chrbát  a využíva sa na zníženie a presun energie zo skoku (roll, roulade), pohyb z pozície visu na rukách do pozície, s trupom nad hranou prekážky, podporovaný rukami, ktorý sa využíva na lezenie smerom hore na prekážku (muscle-up / climb-up, planche), doskok na stranu, resp.stenu prekážky do polohy visu, resp. podrepu pričom ruky sa držia hornej hrany a nohy bránia nárazu tela do prekážky (arm jump, cat leap, saut de bras), zoskok na zem z prekážky (drop, saut de fond), skok z jedného objektu presne na druhý pričom traceur zostává po dopade stáť na druhe prekážke (precision jump, saut de précision), skok z jedného  objektu na druhý cez medzeru (gap jump, saut de détente), odraz od steny k získaniu potrebnej výšky, alebo vzdialenosti, ktorý často slúži aj k výskoku na protiľahlú prekážku (tic tac).      

Taktika: je zameraná najmä na tréning vyrovnaného myslenia, posilňovanie vyrovnanosti a sebadôvery jedinca. Parkour výrazne ovplyvňuje procesy myslenia a jedinci, ktorí ho vykonávajú zaznamenávajú zmenu v myslení, ktoré im pomáha prekonávať v živote prekážky materiálne i psychické. Mottom je "buď silný, aby si bol užitočný".  Dôležitou súčasťou je efektivita, resp. účinnosť vykonávania parkouru. Traceur sa snaží pohybovať čo najrýchlejšie a zároveň najpriamejšie a s minimálnou spotrebou vlastnej energie.  efektivita zahrňuje predchádzanie zraneniam krátkym aj dlhodobým.

Parkour na Slovensku: 31. mája 2008 bol spustený na internete portál Traceur.sk, ktorý obsahuje informácie o parkoure na Slovensku. 

 

Image

 

 

UKÁŽKY JEDNOTLIVÝCH TECHNÍK VYUŽIVANÝCH V PARKOURE

 

Technika "Passement"

 

Technika "Speed Vault"

 

Technika "Lazy Vault"

 

Technika "Landing"

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (2 votes)