Csáderová, Žaneta

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 20.10.1974
 Miesto narodenia: Považská Bystrica

Image

 

 

Vzdelanie:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava - absolventka - zisk titulu PaedDr., 2019, Študijný odbor: Športová humanistika

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava - absolventka - zisk titulu PhD., 1998 – 2001, Študijný odbor: Športová humanistika

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava - absolventka - zisk titulu Mgr., 1993 – 1976, Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov, špecializácia: Telesná výchova/geografia

Gymnázium v Považskej Bystrici, 1989 – 1993

Ďalšie vzdelanie:

Trénerská licencia B - Plávanie priznaná na základe II. kvalif. triedy

Licencia trénera III. triedy v kategórii “AQUAFITNES”

Dopingová komisárka od roku 1999

Poradca pre športovú výživu (akreditovaný kurz, ukončenie 30.11.2014)

ADAMS Training Session in Vienna, Rakúsko (12. - 13. 2006)

 

Funkcie:

Antidopingová agentúra SR (SADA, www.antidoping.sk), Bratislava - riaditeľka, 2014 - súčasnosť

Národné športové centrum, Bratislava - samostatný odborný pracovník, 2010 - 2014

Antidopingový výbor SR, Bratislava - odborný referent, 2006 - 2007

Výkonný výbor SSTL (Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva) - členka

Lekárska a antidopingová komisia SOŠV (Slovenský olympijský a športový výbor, www.olympic.sk) - členka

 

Významné podujatia:

Konferencia zmluvných strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu UNESCO (ďalej Dohovor) - aktívna účasť v rokoch 2015, 2017, 2019

Svetová antidopingová konferencia Katowice - účasť, 2019

Zasadnutie monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu Rady Európy - účasť v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Mimoriadne zasadnutie ad hoc Európskeho výboru pre Svetovú antidopingovú agentúru Dohovoru proti dopingu Rady Európy - účasť v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

Významné projekty:

Erasmus +, číslo projektu 400603273, EAC-A05 - 2017, EACEA, „Národný pozorovateľ antidopingového riadenia“ do roku 2020                          
Erasmus + Sport programme "Education and Commitment as a strategy to fight against doping"

 

Významné publikácie:

Žaneta Csáderová, Ľubomír Gulán:  ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD WADA A JEHO VZŤAH K LEGISLATÍVE SR, Kardiol. Prax 2019; 17 (1): 33-36

Gulán Ľubomír, Pagáč Tomáš, Csáderová Žaneta: ANTIDOPINGOVÝ PROJEKT TESTOVANIA V KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOCH SO ZAMERANÍM SA NA NIŽŠIE VEKOVÉ KATEGÓRIE, Problematika dopingu se zamerením na sport detí a mládeže, FTVS Praha, 2016, 158 s.

Žaneta Csáderová: SPRACOVANIE PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL NA ÚROVNI SADA. Magister Officiorum online.2018. https://www.antidoping.sk/data/files/703_ucps-spracovanie-porusenia-anti...

Žaneta Csáderová: SÚČASNÉ POSTAVENIE ADA SR V ZÁKONE O ŠPORTE. Magister Officiorum online. 2017 http://www.ucps.sk/clanok-295-3171/SUCASNE_POSTAVENIE_ADA_SR_V_ZAKONE_O_...

MUDr. Ľubomír Gulán - Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.:  ANTIDOPINGOVÝ PROJEKT TESTOVANIA V KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOCH SO ZAMERANÍM SA NA NIŽŠIE VEKOVÉ KATEGÓRIE. Zborník IWF,szv, 2017 https://www.antidoping.sk/data/files/704_zbornik_iwf_szv_2017-61-68.pdf

PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD., Ing. Tomáš Pagáč, PhD: Antidoping ako prostriedok výchovy a vzdelávania v športe. Zborník príspevkov o školskom športe na Slovensku.Bratislava , 2020 https://www.antidoping.sk/data/files/698_antidoping-ako-prostriedok-vyc-...

Csáderová Ž., Pagáč T.: Telesná a športová výchova, Úvod do antidopingovej problematiky. Vydalo: nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., 2020 ISBN 978-80-8140-359-0

 

 

Svetová konferencia WADA, Katowice (Poľsko)

 

 

Žaneta Csáderová (tretia sprava) v Lausanne na konferencii WADA, Švajčiarsko

 

 

Žaneta Csáderová a Petra Vlhová

 

 

Žaneta Csáderová a Marián Vanderka, Memorandum SADA

 

 

Žaneta Csáderová a Ivona Fialková, ZOH 2018, Pchjongčchang (Južná Kórea)

 

 

Žaneta Csáderová a Miloš Mečíř, OH 2016, Rio de Janeiro (Brazília)

 

 

Žaneta Csáderová (v strede), Matej Beňuš (vpravo) a Jakub Grigar (vľavo), OH 2016, Rio de Janeiro (Brazília)

 

 

Žaneta Csáderová (v strede), OH 2016, Rio de Janeiro (Brazília)

 

 

Stretnutie WADA s prezidentom CEADO (Central European Anti-Doping Organization). Ž. Csáderová, šiesta sprava

 

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 3.8 (52 votes)