Streicher, Pavol

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image Dátum narodenia: 28.8.1957
Miesto narodenia: Topoľčany
Športové odvetvie: hádzaná
 

Image

Vzdelanie:

Fakulta telesnej výchovy a športu v Bratislave, 1981 – Telesná výchova a šport, špecializácia: hádzaná

Fakulta telesnej výchovy a športu v Bratislave, 1988 – Štátna rigorózna skúška z teórie športového tréningu, didaktiky športového tréningu a športovej psychológie

 

Trénerská kvalifikácia:

Tréner 1. triedy Slovensko, 1981

Tréner licencia A Nemecko, 1985

Master Coach EHF, 2009

Tréner licencia A Švajčiarsko, 2010

Pro licence EHF, 2011

 

Športová kariéra:

Agrostav Topolčany, 1975 – 1976 - mládežnícke družstvá

Prírodovedec Bratislava, 1976 – 1978

ČH Bratislava juniori, 1978 – 1980

 

Trénerská kariéra:

Inter Bratislava staršie dorastenky, 1981 – 1982 - tréner

Inter Bratislava ženy, 1984 – 1988 – tréner družstva vo federálnej hádzanárskej lige, v roku 1987 získali bronzové medaily

Štart Bratislava, 1992 – 1993

Coimpoex Topoľníky, 1994 – 1995 – víťaz Slovenského pohára

DJK Wurzburg v Nemecku, 1995 – 1996 - tréner Bundesligového družstva

Výber Badenska juniori, 2004 – 2.miesto na Majstrovstvách Nemecka, 2006, 2007, 2010 a 2011 – 1. miesto na Majstrovstvách Nemecka

Výber Badenska juniorky, 2008, 2009, 2010 a 2013 – 2. miesto na Majstrovstvách Nemecka, 2012 – 1.miesto na Majstrovstvách Nemecka, 2014 -3. miesto na Majstrovstvách Nemecka

Výber Baden – Wurttemberska juniori, 2020 – 3. miesto na Majstrovstvách Nemecka, 2022 – 1. miesto na Majstrovstvách Nemecka

Výber Baden – Wurttemberska juniorky, 2019 a 2020 – 1.miesto na Majstrovstvách Nemecka

 

Reprezentácia a významné podujatia:

Reprezentácia kadetiek ČSSR – tréner družstva, na medzinárodnom turnaji bývalých socialistických štátov v Rumunsku so svojimi zverenkyňami obsadili 2. miesto

Reprezentácia junioriek ČSSR – tréner družstva, na Majstrovstvách sveta vo Francúzsku 1990 obsadil so svojimi zverenkyňami 7. miesto

Reprezentácia žien ČSSR – asistent trénera Františka Baka

Akademická reprezentácia SR, 1994 – tréner družstva, ktoré na Majstrovstvách sveta v Bratislave získalo zlaté medaily
Reprezentácia junioriek SR, 1996 - 1997 – tréner družstva, ktoré obsadilo 7. miesto na Majstrovstvách sveta v Pobreží Slonoviny

Reprezentácia junioriek Švajčiarska, 2010 – 2017

Reprezentácia žien SR, 2019 – 2001 – tréner družstva, ktoré obsadilo 2.miesto v Prezidentskom pohári na Majstrovstvách sveta v Španielsku 2019, čo znamenalo celkové 26. miesto (na šampionát sa dostali vďaka voľnej karte ako najúspešnejšie družstvo prvej časti kvalifikácie)

 

Pedagogická činnosť:

FTVŠ UK v Bratislave, 1988 – 1998 – odborný asistent na katedre hier, úsek hádzanej

Badenský zväz hádzanej, 2001 – 2022 – vedúci lektor školení a doškolení

Inštitút pre šport a športovú vedu v Karlsruhe, 2007 – 2019 – lektor špecializácie hádzaná

 

Funkcie:

Slovenský zväz hádzanej, 1988 – 1998 – člen TMK

Badenský zväz hádzanej, 2001 – 2022-  hlavný tréner

Badensko – Wurttemberský zväz hádzanej, 2017 – 2019 – športový riaditeľ

Európska hádzanárska federácia, 2017 – lektor

 

Prednášky v zahraničí:

Športový inštitút na Univerzite v Novom Sade, 1988 – prednášky a praktické cvičenia

Športový inštitút Univerzity v Aténach, 1990 – prednáška

Sympózium trénerov v Montreale, 1990 – prednáška a praktické cvičenia

Sympózium trénerov v Tunise, 2007 – prednášky a praktické cvičenia

 

Publikačná činnosť:

Schmid, J. - Streicher, P.: Analýza, nácvik a uplatnenie obranného systému 1 – 2 – 3 v hádzanej žien. Tréner, 34, 1990

In: Zaťková, V. a kolektív: Teória a didaktika športovej špecializácie hádzaná. Bratislava, UK 1991
Streicher, P.:
- Súčasný stav a vývojové tendencie hádzanej
- Organizácia hádzanej vo svete – IHF
- Psychologická príprava
- Nácvik a zdokonaľovanie obranných činností jednotlivca
- Nácvik a zdokonaľovanie herných kombinácii
- Nácvik a zdokonaľovanie herných systémov
- Príprava družstva na zápas a vedenie družstva v zápase
- Koncepcia práce s reprezentačnými družstvami ČSFR v hádzanej
- Využitie moderných diagnostických metód v športovej príprave v hádzanej
- Odborný cudzojazyčný slovník pre hádzanú

In: Slovík, J. a kolektív: Didaktika športových hier, Bratislava, UK1993
Streicher, P.:
- Pohybové schopnosti ovplyvňujúce výkon v športových hrách
- Delenie, metódy a formy rozvoja pohybových schopností
- Plánovanie rozvoja pohybových schopností vo výučbe  športových hier v školskej TV
- Príklady cvičení na rozvoj pohybových schopností pri výučbe športových hier

In: Argay, G. a kol. : Pohybové hry, Bratislava, UK 1994
Streicher, P.:
- Pohybové hry na nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca v hádzanej

Streicher, P.: Rozbor úročnej hry družstiev na MS 1995 v hádzanej žien. Bratislava, Hádzaná , 1996, č. 1

In: Zborník: Výučba tréningu v športových hrách. Bratislava. UK 1987
Streicher, P.:
- Tvorba úročnej koncepcie junioriek Slovenska na MS 1997 v hádzanej

In: Zaťková a kol. : Hádzaná. Teória a didaktika. Bratislava, SZH 1997
Streicher, P.:
- Vývojové tendencie v kategórii žien
- Osobitosti športovej prípravy žien v hádzanej1997
- Tréner ako efektívny manažér
- Tvorba koncepcie hry družstva v útoku

Streicher, P.: Nácvik a zdokonaľovanie protiútoku jednotlivca v športovej príprave mládeže
v hádzanej. Bratislava. Športové hry, ročník II., 1997, č. 2

Streicher, P.: Nácvik a zdokonaľovanie protiútoku skupiny hráčov v športovej príprave mládeže v hádzanej. Bratislava, Športové hry, ročník II., 1997, č. 3

Streicher, P. - Zaťková, V.: Hodnotenie vybraných ukazovateľov z ročných plánov prípravy družstiev extraligy žien v hádzanej. Hádzaná. Vol. 7, 1997, č. 3

Streicher, P. - Zaťková, V.: Vyhodnotenie testovania pohybovej výkonnosti extraligy mužov hádzanej. Bratislava. Športové hry Vol. 2, 1997, č. 4

Streicher, P. - Zaťková, V.: Hodnotenie vybraných ukazovateľov z ročných plánov prípravy družstiev extraligy žien v hádzanej. Bratislava, Športové hry, Vol. 2, 1997, č. 4

 

Zaujímavosti:

Jeho trénerským vzorom bol renomovaný tréner Ján Kecskeméthy, pedagóg z čias štúdia na FTVŠ UK v Bratislave. Pri orientácii na trénerské povolanie ho "formovali" aj ďalšie hádzanárske kapacity akými boli Jozef Slovík, či bývalá československá reprezentantka v hádzanej Viera Zaťková.

Pavol Streicher je už vyše 20 rokov hlavným trénerom Badenského zväzu hádzanej v Nemecku. K 31.8. 2022 končí svoju činnosť v Nemecku a vracia sa späť na Slovensko, kde by chcel odovzdať svoje skúsenosti v štruktúrach Slovenského zväzu hádzanej.

 

 

Pavol Streicher počas zápasu  vo funkcii trénera

 


Hádzanárske kadetky ČSSR, tréner P. Streicher (druhý zľava)

 


Dorastenky Inter Bratislava, tréner P. Streicher (prvý sprava)

 

 

Ženské hádzanárske družstvo Inter Bratislava, tréner P. Streicher (prvý zľava)

 

 

Pavel Streicher so Zuzanou Porvazníkovou (slovenská hádzanárka)

 

 

Hádzanárske uniorky Slovenska

 

 

Slovenské akademické majsterky sveta, tréner P. Streicher (stredný rad, druhý zľava)

 

 

Juniorky Švajčiarska, tréner P. Streicher (prvý sprava)

 

 

P. Streicher vo funkcii lektora hádzanej

 

 

Návšteva Olympijského múzea v Lausanne vo Švajčiarsku

 

Reprezentácia SR žien v hádzanej. Tréner P. Streicher (šiesty zľava, horný rad)

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (118 votes)