Kríž, Zdenko

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 13.10.1950
 Miesto narodenia: Slanec (okres Košice)

Image

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

SVŠ Vazovova 38 v Bratislave

Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky v Bratislave – absolvent

Získanie titulu PhDr. v r. 1978 na FFUK v Bratislave

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky v Bratislave – ako externý učiteľ 20 rokov vyučoval športovú žurnalistiku

Fakulta masmédií BVŠP v Bratislave – 2 roky externe vyučoval športovú žurnalistiku

Paneurópska univerzita v Bratislave – 5 rokov externe vyučoval športovú žurnalistiku

 

Zamestnanie:

Denník Šport, 1969 - 1989 – počas 20  ročného obdobia pôsobil v rôznych funkciách,  vypracoval sa od eléva cez redaktora, vedúceho oddelenia, vedúceho vydania až po zástupcu šéfredaktora, ako novinár sa venoval predovšetkým cyklistike, stolnému tenisu a atletike.

Ako novinár sa o. i. zúčastnil 10-krát na cyklistických  Pretekoch mieru a 10-krát na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska.

Slovenské združenie telesnej kultúry, 1990 – 1995 – hovorca SZTK 

Image

Autor: Jozef Hrušovský

Asociácia športových zväzov SR /AŠZ SR /, neskôr Konfederácia športových zväzov SR (KŠZ SR), 1995 – 2019 – spolu s Antonom Ihringom bol zakladateľ a neskôr generálny sekretár tejto organizácie.

Odborník SOŠV pre oblasť olympizmu a športové zväzy (2020-2023). Pričlenením KŠZ SR  k SOV sa  podieľal spolu s Antonom Siekelom a Mariánom Kukumbergom sa na vytvorení strešnej organizácie slovenského športu  – SOŠV (2019).

Kritickým pripomienkami v záujme športových zväzov sa pričinil o niektoré pozitívne zmeny v Zákone o športe.

 

Športová kariéra:

ČH Bratislava – v klube pôsobil od r. 1962 v mládežníckych kategóriách, od mladších žiakov až po ligový dorast

TJ Slovan Pravda Bratislava – mužské futbalové družstvo

Lokomotíva Bratislava – člen stolnotenisového oddielu

Lokomotíva Rača – člen stolnotenisového oddielu

TSMB Trnávka – člen stolnotenisového oddielu

ŠK Mostex Rača – člen stolnotenisového oddielu

 

Funkcie v športe:

Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (SSN) od roku 1971 – člen a od roku 2022 – člen výkonného výboru KŠR SSN

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠ), dlhoročný dobrovoľný funkcionár,  od roku 1997 - 2021 člen výkonného výboru  SOV (SOŠV), v r. 2016 – 2021 pôsobil ako viceprezident pre olympizmus

Slovenský stolnotenisový zväz, 1983 - 1986 – na konferencii vo Zvolene v r. 1983 ho zvolili za predsedu, pred tým bol 2 roky členom VV,  (stal sa vtedy najmladším predsedom spomedzi športových zväzov na Slovensku)

Československý stolnotenisový zväz (vtedy mal  presný názov Výbor zväzu stolného tenisu ÚV ČSZTV) 1986 - 1990 – predseda

Slovenský stolnotenisový zväz, 1990 – 2021, na čele československého, resp. slovenského stolného tenisu bol 38 rokov, vo svetovom stolnom tenise (ITTF má 227 členských krajín) je to historický rekord v dĺžke výkonu funkcie predsedu národného zväzu. Všetky funkcie  vykonával ako neplatený funkcionár.

Akreditačná komisia MŠVVŠ SR, 1998 – 2010 – člen

Rada riaditeľov Medzinárodnej stolnotenisovej federácie  (ITTF) – člen za Európu

Veteránska komisia ETTU (1999 – 2024) – predseda

Mediálna a edičná komisia SOŠV,  v r. 2001 - 2010 – člen a neskôr od 2016 do 2023 jej predseda

Múzejná rada SOŠV, v r. 2016 -2021 - predseda

ENGSO (European Nongovermental Sports Organisations) –  v r. 1995 - 2023 zastupoval Slovensko  (najskôr AŠZ SR , potom KŠZ SR a SOŠV) v tejto mimovládnej  strešnej organizácii európskeho výkonnostného a masového športu. ENGSO úzko spolupracuje  s EU a zameriava sa aj  na športovanie mládeže, dobré riadenie športu, inklúziu prostredníctvom športu, dvojakú kariéru športovcov a reflektuje aj ďalšie aktuálne témy.

Diplomacia spolu so športom patrila medzi jeho koníčky. Popri žurnalistike zvažoval aj  štúdium diplomacie. Oblasť domáceho i svetového športu mu poskytovala veľký priestor na využitie týchto vedomostí  a skúseností  v jej  zákulisí, osobitne v stolnotenisovom hnutí.

V rôznych funkciách sa zúčastnil celkovo na 9 olympijských hrách, napr. v Londýne bol tlačovým atašé slovenskej výpravy: 1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Atény,  2006 Turín, 2008 Peking, 2012 Londýn, 2016 Rio de Janeiro, 2018 Pjongčang, 2021 Tokio.  V r. 2018 bol aj na OH mládeže v Buenos Aires a v r.1992 na paralympiáde v Albertville.

Na letnom EYOF – v Esbjergu 1999 a Paríži 2003 bol vedúcim slovenskej výpravy. Bol aj a členom výpravy SR na EYOF v 2005 v Lignane a 2007 v Belehrade.

Svetové hry neolympijských športov,  6-krát sa na nich zúčastnil vo funkcii vedúceho, rep. zástupcu vedúceho slovenskej výpravy: 2001 Akita, 2005 Duisburg, 2009 Kaoshiung, 2013 Cali, 2017 Wroclaw, 2022 Birmingham (USA)

Swaythling Club International (SCI), 2023 – Zdenko Kríž sa stal členom exekutívy prestížnej stolnotenisovej organizácie Medzinárodný Swaythling klub,  združuje bývalých výborných hráčov, predovšetkým majstrov sveta a Európy, popredných rozhodcov, trénerov a funkcionárov z celého sveta. Táto organizácia pôsobí pri Medzinárodnej stolnotenisovej federácii (ITTF) od roku 1967.

Na Summite Svetovej stolnotenisovej federácie v Bangkoku v r. 2023 ho zvolili za čestného člena ITTF

Je spolu zakladateľom Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) a od jej vzniku v 2015 aj stálym členom jej exekutívy.

Zástupca Slovenska v komisii  EU v Bruseli pre dobré riadenie športu v r. 2012 – 2013

Člen komisie pri Úrade vlády SR na udeľovanie Ceny A. Dubčeka -  za oblasť športu

 

Najvyššie ocenenia:

Bronzové kruhy SOV, 2000

Čestný člen SOŠV, 2021

Zlatá raketa ETTU, 2000 a 2010

Zlatý odznak SSTZ, 2000

Čestný predseda SSTZ, 2021

Čestný člen ITTF, 2023

Čestný občan Gemerskej polomy, 2013

Badge of Honour ETTU, 2014 – najvyššie európske stolnotenisové vyznamenanie

Award of Meritt ITTF, 2016 – najvyššie svetové vyznamenanie v stolnom tenise

Vyznamenanie EOC Laurel Award, 2016 – vyznamenanie od Európskych olympijských výborov

Pamätná plaketa pri príležitosti 25. výročia UNITOPu, 2023

 

Zaujímavosti:

Ako 26-ročný zabehol na Považskom maratóne v roku 1976 základný maratónsky novinársky rekord.

Zdenko Kríž je držiteľom ojedinelého funkcionárskeho rekordu, keď na čele československého, resp. slovenského stolného tenisu bol 38 rokov. Celkove bol 13-krát volený a raz mu vyslovovali dôveru. Je to unikátny jav i vo svetovom meradle – ani v jednej z 227 členských krajín ITTF nie je podobný funkcionár.

Celkove sa zúčastnil na 28 stolnotenisových MS a 31 ME v kategórii dospelých, vrátane kongresov.

Ako čelný organizátor sa spolu podieľal na usporiadaní významných stolnotenisových podujatí na Slovensku – ako napr. ME dospelých, 5-krát ME mládeže, ME veteránov, MS juniorov atď.

Je zakladateľom medzinárodnej stolnotenisovej Superligy klubov (od r. 1993 sa hrá dodnes), kde štartujú kluby zo SR, ČR, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska.

Pred ME 1996 v Bratislave vznikla pieseň so stolnotenisovou tematikou pod názvom „Milióny lôpt“. Hudbu napísal Tibor Bázlik, text Zdenko Kríž, spev Marcela Molnárová. Pieseň sa umiestnila v najlepšej dvadsiatke v súťaži piesní so športovou  tematikou na OH v2008 v Pekingu.

Veľkou  mierou sa pričinil o to, že špecializovaná stolnotenisová hala v Bratislave – Krasňanoch spolu s pozemkami  prešla do vlastníctva Slovenského stolnotenisového zväzu a sídli  v nej okrem sekretariátu SSTZ aj Národné stolnotenisové centrum dospelých.

Spolu s Ľubomírom Součkom založili v r. 1993 Kroniku športu (vychádza dodnes), ktorá mapuje každoročne výsledky slovenských športovcov na vrcholných podujatiach. Prvých 16 rokov bol aj jej spoluautorom.

Koníčkom Zdenka Kríža je zbieranie olympijských stolnotenisových odznakov – má jednu z najväčších zbierok v strednej Európe.

 

Zdenko Kríž je nielen stolnotenisovým funkcionárom, ale ho aj hráva

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Zdenko Kríž so súčasnou najlepšou slovenskou stolnotenistkou Barborou Balážovou v Rio de Janeiro

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Zdenko Kríž (vľavo) prebral dekrét četsného člena a zlatý odznak SOŠV z rúk predsedu SOŠV Antona Siekela

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Zdenko Kríž (vpravo) so športovým redaktorom Jánom Mikulom a bývalou československou stolnotenisovou reprezentantkou Ilonou Voštovou

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Slovenskí špičkoví športoví funkcionári. Zdenko Kríž (vľavo) a Marián Kukumberg

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Športové centrum polície. 1. zľava Zdenko Kríž, 2. prezident ŠCP Juraj Minčík a vpravo jeho predchodca Marián Kukumberg

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Športové legendy. Vpravo stolný tenista Zdenko Kríž, vľavo hokejista Jozef Golonka a volejbalista Ľubor Halanda

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Zdenko Kríž (vpravo) prevzal najvyššie medzinárodné stolnotenisové vyznamenanie - Award of Merit ITTF

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Stretnutie športových funkcionárov. Zdenko Kríž v strede, Marián Kukumberg vpravo a Miroslav Izakovič vľavo

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Prijatie Zdenka Kríža za čestného cčena ITTF v Bangkoku 2023

Zdroj: Osobný archív Zd. Kríža

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.9 (67 votes)