Kosorin, Stanislav

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 19.10.1947   † 8.3.2013
 Miesto narodenia: Starý Tekov
 

Image

 

Vzdelanie:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) v Bratislave

Získanie titulu PaedDr. v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: teória vyučovania telesnej výchovy, 1983

 

Funkcie:

FTVŠ UK v Bratislave, 1974 - 1984 – vo funkciách asistent, odborný asistent a neskôr  fakultatívny učiteľ na Katedre teórie, pedagogiky a didaktiky TV

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), 1984  - pracovník Odboru učňovského školstva

Gestor a spracovateľ zásadných vystúpení pracovníkov MŠVVaŠ SR pre oblasť športu

Akreditačná komisia špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry MŠ SR - predseda

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia štátnej starostlivosti o šport, 1999 - 2001 – vedúci oddelenia Športu pre všetkých

Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) - Stanislav Kosorin a František Chmelár boli zakladateľmi a iniciátormi  SAŠŠ, ktorej program  obsahuje ponuku pre základné a stredné školy Slovenska a spolu s ďalšími aktivitami propagačného, metodického a motivačného charakteru vytvára program, ktorý  prispieva k rozvoju školského športu SR.

Vedecká rada FTVŠ UK, 1997 - bol viac ako 10 rokov jej členom

Rada pre vzdelávanie pracovníkov MŠVVaŠ SR - člen

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) - člen

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2002 – 2006 - Generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport

Pravidelne pôsobil pri slávnostnom vyhodnotení ankety Športovec Slovenska na Úrade vlády SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2006 - riaditeľ prierezových činností v športe

Slovenský olympijský výbor (SOV), 2007 - funkcionár organizácie

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ), 2007 – 2012  - funkcia sekretára pre šport

 

Významné podujatia:

V rámci Rady Európy so 49 štátmi sa viackrát zúčastnil Európskeho dohovoru pre boj proti dopingu v športe vo francúzskom Štrasburgu.

Príprava celosvetového dokumentu boja proti dopingu v Paríži vo Francúzsku - účasť slovenskej delegácie, teda ministra školstva Martina Franca, Stanislava Kosorina a Zdena Kmeteka na významnom celosvetovom podujatí, ktorého sa zúčastnilo viac ako 180 štátov sveta.

Zúčastňoval sa na rokovaniach európskych ministrov zodpovedných za šport v 28 krajinách Európskej únie, 2002 – 2006 - miesto konania sa menilo vždy po polroku, podľa toho, ktorý štát predsedal EU.

V súvislosti s rokovaniami o novej Európskej ústave sa v talianskej Florencii uskutočnilo stretnutie ministrov a predsedov Národných olympijských výbor (NOV) – na základe pozvania predsedu Európskych olympijských výborov Mária
Pescanteho sa podujatia zúčastnila i slovenská delegácia pod vedením riaditeľa Sekcie financovania a riadenia športu MŠVVaŠ SR Stanislava Kosorina a predsedu Slovenského olympijského výboru (SOV) Františka Chmelára.

Akademické majstrovstvá sveta SAUŠ vo vodnom slalome a zjazde v Čunove v Bratislave, 2008 - člen organizačného výboru podujatia.

Akademické majstrovstvá sveta SAUŠ v karate v Bratislave, 2012 – člen organizačného výboru podujatia

 

Najvyššie ocenenia:

Who is who v Slovenskej republike – zaradenie PaedDr. Stanislava Kosorina do Životopisnej encyklopédie významných žien a mužov Slovenska.

Písomné poďakovanie od Ministra školstva Milana Ftáčnika za výbornú spoluprácu a prínos v rokoch 1998 - 2002, ktorým prispel k činnosti MŠVVaŠ SR a k plneniu národných úloh, ktoré si stanovili.

Písomné poďakovanie za spoluprácu v rokoch 1992 – 2008 od AD Slovakia

Cena starostu Starý Tekov za významnú pomoc pri rozvoji obce, 2005

Strieborná  medaila dekana FTVŠ UK, 2007

Bronzové kruhy SOV, 2008

Ocenenie rektorom UK za 1. miesto v tenise

Čestný člen TSF Karpatia Bratislava

Čestný občan obce Starý Tekov

 

Zaujímavosti:

Zo športov najviac inklinoval k futbalu, ale obľuboval aj bežecké lyžovanie. Viackrát sa zúčastnil Bielej stopy v Skalke pri Kremnici. Úroveň svojej telesnej zdatnosti a bežeckej výkonnosti si overil v kvalitnej konkurencii v rámci Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v roku 1997.

Stanislav Kosorin bol s Ladislavom Čambalom, René Bábelom, Jurajom Urbanom, bývalým hádzanárskym reprezentantom Marianom Kukumbergom, bývalým volejbalovým reprezentantom Ľuborom Halandom a ďalšími členom organizácie TSF Karpatia Bratislava, v ktorej sa pri tenisovej aktivite na Slovensku, ale i za hranicami našej vlasti združovali osobnosti zo športového i spoločenského života Slovenska.

Na jeseň v roku 2012 vystúpil na najvyšší vrch Slovenska (Gerlachovský štít) spolu s bratom Ferom a synovcom Stanislavom.

V rámci Humanity sa ako čestný hosť zúčastnil Vianočného turnaja v malom a unifikovanom futbale vo Vlčom hrdle v Bratislave, tento veľkolepý sviatok  športovcov s intelektovým znevýhodnením bolo najväčším podujatím svojho druhu v Strednej Európe.

Veľmi kladný vzťah ku športu po otcovi zdedil i jeho potomkovia. Dcéra Mirka je známou slovenskou celebritou v oblasti spoločenských tancov a je manažérkou tanečnej školy Mirky Kosorinovej, dcéra Alena je pracovníčkou Národného športového centra (NŠC), dcéra Stanka pracuje v oblasti starostlivosti o znevýhodnené deti ako špeciálny pedagóg a syn Stanislav sa športu venuje rekreačne.

 

 

Stanislav Kosorin (vpravo) na vyhlasovaní ankety Športovec roka na Úrade vlády SR

 

Spolupracovníci na MŠVVaS SR, S.Kosorin (tretí zľava v stoji)

 

Sekretariát SAUŠ. Zľava: Stanislav Kosorin, Dana Maslejová, Helena Malgotová a Mikuláš Ortutay

 

Futsalisti SK UMIC. St. Kosorin druhý sprava v stoji

 

Tenisti TSF Karpatia. St. Kosorin tretí sprava v druhom rade

 

Stanislav Kosorin (v strede) s manželkou Jankou a kamarátom Miroslavom Izakovičom 

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (103 votes)