Janček, Vladimír

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 25.9.1947   † 25.1.2012, Košice
 Miesto narodenia: Kežmarok
 Športové odvetvie: atletika
 Športová disciplína: beh na 60 m, 100 m a 200 m

Image

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku, 1977 – 1997 – pôsobil vo funkcii pedagóga a trénera

 

Športová kariéra:

TJ Jednota Kežmarok, 1960 – atletické začiatky v rodnom meste už od mládežníckych kategórii, mal šťastie na učiteľov telesnej výchovy – na ZŠ to bol Rudolf Gurka, na Gymnáziu v Kežmarku zase Mária Skupinová – Potašová. Tréner Mikuláš Nevický vypozoroval jeho predpoklady pre atletiku, ktorej sa Vladimír Janček naplno venoval.

Slávia Košice, 1964 – 1967 – trénoval pod vedením trénera Jozefa Kočiša (vynikajúceho štvorstovkára), vo veku 17 rokov prekonal československý rekord starších dorastencov časom 10,4 s, v roku 1965 to bol najlepší svetový výkon v tejto kategórii, v behu na 60 m dosiahol čas 6,9 s. a v roku 1967 dosiahol na 200 m čas 21, 5 s.

Image

Autor: Jozef Hrušovský

Slávia SVŠT Bratislava, 1968 – 1973 – počas štúdia na FTVŠ UK v Bratislave trénoval pod vedením trénerov Jána  Netopílika a Pavla Gleska, dňa 14. júna 1968 štartoval Vladimír Janček na atletickom mítingu Praga Academica a v semifinále behu na 100 m vyrovnal časom 10,2 s. československý rekord Viléma Mandlíka, pred Vladimírom Jančekom bol československým rekordérom v behu na 100 m zo Slovákov len Andrej Engel, slovenský rekord Vladimíra Jančeka 10,2 s. v behu na 100 m je platný dodnes.

 

Reprezentácia:

Európske juniorské hry (predchodca juniorských atletických ME v atletike), 1966 - účasť

Atletická reprezentácia ČSSR, 1968 – 1969 – reprezentoval v štyroch medzištátnych stretnutiach

Atletický míting vo švajčiarskom Zurichu – časom 10, 2 s. vyrovnal československý rekord v behu na 100 m

 

Trénerská kariéra:

Dukla Banská Bystrica, 1976 - 1977 – po skončení aktívnej kariéry pôsobil ako asistent trénera šprintov Ivana Čierneho, spolupracoval napr. s Marošom Pelachom (zabehol 100 m za 10,3 s.)

Vladimír Janček trénoval viacerých československých i slovenských atletických reprezentantov (Maroš Pelach, Ján Chebeň, Stanislava Janečková, Viktória Kotoučková a ďalší)

 

Funkcie v športe:

ČSZTV v Poprade, 1975

TJ Jednota Dukla Kežmarok, 1990 - 1999 – pôsobil ako predseda TJ

Asociácia slovenského športu, 1991 – spolu s kolektívom spolupracovníkov vypracovali Kalendár školských športových podujatí v okrese, ktorého šablóna sa používa dodnes

Štátna školská inšpekcia, 1996 – 2003 – pôsobil ako inšpektor

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok - riaditeľ

 

Najvyššie ocenenia:

Držiteľ titulu Majster športu, 1969

Najlepší športovec okresu Kežmarok

 

Publikačná činnosť:

Snom Vladimíra Jančeka bolo napísať knihu o Kežmarskom športe. Za spoluautorku si vybral pani Zuzanu Kollárovú, pracovníčku Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad. Dohodli si, zhruba ako to ,má vyzerať a časové horizonty odovzdania práce. Vladimír Janček vážne ochorel a predčasne odišiel na večnosť. Kniha ešte nebola hotová, ale pani Zuzana Kollárová bola rozhodnutá dielo dokončiť. Podporil ju pri tom bývalý primátor Kežmarku Igor Šajtlava a výrazne pomohla Vladova manželka pani Mária Jančeková. Prezrela a usporiadala manželovu pozostalosť a po vzájomnej dohode písala dejiny kežmarského športu po roku 1945. Chcela splniť manželovu túžbu a sen. Kniha 500 rokov športu kežmarského vyšla v roku 2014. V súťaži Slovenská kronika 2016 získala kniha Hlavnú cenu v kategórii vedecká alebo vedecko – popularizačná monografia.
Knihou 500 rokov športu kežmarského bol vzdaný hold životu a práci Vladimíra Jančeka a do „kežmarskej siene športovej slávy" boloi uvedených i mnoho ďalších kežmarčanov, na ktorých by sa možno zabudlo.

 

Zaujímavosti:

Vladimír Janček bol všestranným športovcom – začínal s futbalom, neskôr prešiel i na  basketbal, volejbal, hádzanú i hokej, ale prvoradá sa stala predovšetkým atletika.

Bol známy ako Kežmarčan s Owensovským časom alebo „kométa v tretrách".

Na základe svojich výsledkov a činnosti zanechal v rodnom Kežmarku hlbokú stopu:
- Dňa 31.8.2022 sa uskutočnila výstava Vladimír Janček -športovec srdcom. Výstava sa konala pri príležitosti jeho nedožitých 75. narodenín a bola súčasťou podujatia Kežmarok – Európske mesto športu 2022, Výstava obsahovala archívne dokumenty, zbierkové predmety, fotografie z činnosti Vladimíra Jančeka, jej organizátorom bol Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad a Prešovský samosprávny kraj – Múzeum v Kežmarku.
- uskutočnilo sa už 11. ročníkov Memoriálu Vladimíra Jančeka v basketbale žiakov,
- bol zakladateľom Olympiády materských škôl od roku 1984 (od roku 2012 je to súčasne Memoriál Vlada Jančeka),
- Mestská športová hala nesie názov Vladimíra Jančeka, mesto tak vyjadrilo vďaku pri vynaloženom úsilí a získaní bývalej haly v kežmarských kasárňach do vlastníctva mesta Kežmarok.

Vladimír Janček bol spoluzakladateľom a spoluorganizátorom vyhlasovania ankety Najlepší športovci okresu Kežmarok
Jeho dlhoročný vzťah ku športovej histórii mesta Kežmarok sa prejavil pátraním a záchrane dokumentov, kroník i rôznych predmetov súvisiacich so športom.

V roku 2009 sa zaslúžil o zachovanie vzácnej zástavy Podtatranských hier mládeže z roku 1964 a jej darovanie Múzeu v Kežmarku.

Obetavá záchranárska činnosť pokračovala aj v rokoch 2010 a 2011 sprostredkovaním a zreštaurovaním zástavy Streleckého meštianskeho spolku v Kežmarku, najstaršieho športového spolku na Spiši a knihu histórie Streleckého spolku z roku 1557 zo Štátneho archívu v Prešove – pracoviska Archív Poprad.

Zdroj:
- Zo súkromného archívu Vladimíra Jančeka spracovala jeho manželka pani Mária
  Jančeková
- Zuzana Kollárová, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

 

Atlét Vladimír Janček

Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

 

Československý reprezentant Vladimír Janček v tréningovom procese

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Štart šprintérov z blokov. V. Janček, tretí sprava (v okuliaroch)

 

 

Víťazný finiš do cieľa V. Jančeka

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Reprezentační kolegovia. V. Janček, tretí zľava

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Suverénne víťazstvo V. Jančeka (vľavo v okuliaroch)

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Karikatúra V. Jančeka (Autor: J. Hrušovský)

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Vladimír Janček (vpravo) so spolužiakmi z FTVŠ UK na Opalisku

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

 

V. Janček (vľavo) s hokejistami Richardom Šechným a brankárom Martinom Klempom

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Mestská výstava - Športové začiatky V. Jančeka

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Mestská výstava - Tablo V. Jančeka I.

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Mestská výstava - Tablo V. Jančeka II.

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Mestská výstava - Tablo V. Jančeka III.

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

V. Janček (vpravo) s hokejovou legendou Júliusom Šuplerom, v pozadí Mestská  
       Športová hala v Kežmarku pomenovaná po V. Jančekovi

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Mestská výstava - Ocenenia V. Jančeka

Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Článok o V. Jančekovi v tlačovinách I.

Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Článok o V. Jančekovi v tlačovinách II.

Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Článok o V. Jančekovi v tlačovinách III.

Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

 

Článok o V. Jančekovi v tlačovinách IV.

 Zdroj: Súkromný archív Vladimíra Jančeka

  

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.9 (60 votes)