Černušák, Vladimír

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 25.11.1921   †15.1.2018
 Miesto narodenia: Nové Mesto nad Váhom

Image

   

Vzdelanie, odborná kariéra a funkcie:

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, absolvent, 1945

Pracovník povereníctva školstva, 1945 - 1948

Pedagogická fakulta UK, odborný asistent, 1948 - 1953

Vysoká škola pedagogická, docent a mimoriadny profesor, 1953 - 1961

V rokoch 1961 - 1969 pôsobil na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave ako mimoriadny profesor

V roku 1956 získal titul mimoriadny profesor

V roku 1965 získal titul kandidáta vied - CSc.

V roku 1975 získal titul riadny profesor

Vo svojej pedagogickej činnosti pracoval najmä v oblasti teórie a metodiky plávania

V rokoch 1963 - 66 bol prorektorom UK v Bratislave

Člen predsedníctva Slovenského výboru ČSZTV od roku 1957

Image

Autor: Jozef Hrušovský

Predseda SÚV a podpredseda ÚV ČSZTV, 1969 - 83

Od roku 1976 - 1986 pôsobil ako poslanec SNR

Podpredseda Československého olympijského výboru (ČSOV), 1969 - 1992

Člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV), 1981 - 2001

Čestný člen MOV od roku 2001

Predseda Slovenského olympijského výboru (SOV), 1992 - 1999

Čestný predseda Slovenského olympijského výboru (SOV) od roku 1999

 

Najvyššie ocenenia:

Za zásluhy o rozvoj čs. telesnej výchovy I. stupňa, 1964

Za vynikajúcu prácu, 1966

Za zásluhy o výstavbu, 1971

Rad práce, 1975

Zlaté kruhy SOV, 2001

Olympijský rad v striebre (MOV), 2002

Veľká zlatá medaila Univerzity Komenského, 10.november 2011

 

Zaujímavosti:

Od roku 1972 (kedy bol vedúcim čs. olympijskej výpravy na ZOH v Sappore) sa v rôznych funkciách zúčastnil na 9 letných a 9 zimných olympijských hrách.

Slovenský olympijský výbor každoročne udeľuje Cenu Vladimíra Černušáka za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese.

 

Image

 

 

Rozhovor s Vladimírom Černušákom

 

 

Turistický výlet študentov Vysokej školy pedagogickej. Vladimír Černušák, druhý sprava.

 Zdroj: Anton Gajdoš

 

Vladimír Černušák (prvý zľava v sede)

  

Vladimír Černušák (v strede)

 

 Vladimír Černušák v pracovni

 

 Vladimír Černušák (vľavo) a Jacques Rogge (bývalý prezident MOV)

 

 Vladimír Černušák (vpravo), J. A. Samaranch (bývalý prezident MOV) a F. Chmelár

 

Vladimír Černušák (vpravo) a Bohumil Golian (slovenská volejbalová legenda)

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (104 votes)