Verzia pre tlač

30 rokov zrakovo znevýhodnených športovcov v paralympijských športoch – 47 medailí

Autor textu: Ing. Štefan Kopčík, 7.9.2020, Poprad

Samostatný športový zväz športovcov so zrakovým postihom vznikol 29.8.1990 s názvom Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska. Bol som vyzvaný aby som spracoval „moje dospelé dieťa“ a jeho význam v parašportoch. Materiálu je veľa a pohľad na ich dôležitosť môže byť rôzny. Toto je môj pohľad. Sekcia bola v názve zväzu preto ponechaná, lebo zrakovo znevýhodnení športovci potrebujú ku svojej činnosti vidiacich spolu športovcov, navádzačov, asistentov atď. a samozrejme trénerov, rozhodcov atď., a tak sa cítia súčasťou všetkých športovcov a zároveň aj súčasťou všetkých zrakovo znevýhodnených, ich rodín a priateľov.

Ešte pred pandémiou zapríčinenej COVID-19 18.2.2020 boli oslavy 25.výročia SPV.

História paralympizmu

Image

História paralympíjských hier

 Paralympijské  hry sú obdobou olympijských hier. Sú určené pre vrcholových  športovcov z celého sveta, ktorí sú zdravotne znevýhodnení.  Význam slova "paralympijské" znamená „paralelné, súbežné“ s olympijskými, nie je to teda slovo odvodené od slova paraplegik, paraplegický. Paralympijské hry sa konajú každé dva roky, pričom sa pravidlene striedajú letné a zimné paralympiády, a to bezprostredne po klasických letných a zimných olympijských hrách. Od roku 1988 sa paralympijské hry tradične konajú v mieste usporiadania klasických olympijských hier a to na základe uzatvretia dohody medzi Medzinárodným olympijským výborom a Medzinárodným paralympijským výborom (pred rokom 1992 sa nazýval Medzinárodný koordinačný výbor ).

Paralympijské  hry uznávajú v prvom rade športové výkony účastníkov, nie ich postihnutie. Športovci na paralympijských hrách sa delia do kategórií na paraplegikov, kvadruplegikov, amputovaných, zrakovo postihnutých, spastikov, športovcov s ostatnými postihnutiami pohybového aparátu („les-autres“) a športovcov s mentálnym postihnutím (v súčasnosti na PH neštartujú).

Paralympijský šport na Slovensku

 

Image

 

Roško, Samuel

Image

 Dátum narodenia: 24.12.1964
 Miesto narodenia: Michalovce
 

Image