pH

Definícia

záporný dekadický logaritmus koncentrácie, resp. aktivity vodíkových iónov vo vodnom roztoku aH + = 10-pH.  V chemicky čistej vode pri teplote 25° C je aH + = 10-7 mol. dm3 , preto pH = 7, roztok je neutrálny. Pri pH menšom ako 7 je roztok kyslý, pri pH väčšom ako 7 je roztok zásaditý. Krvná plazma má, za fyziologických podmienok a pri telesnej teplote 37°C, pH = 7,36 až 7,44. Hraničná hodnota pre metabolickú acidózu, ktorá je zvyčajne podmienená vzostupom koncentrácie kyseliny mliečnej po telesnej záťaži, je pH = 7.1. Pre alkalózu, väčšinou respiračnú, ktorá je spôsobená neúmerne zvýšenou pľúcnou ventiláciou, je hraničná hodnota pH = 7,6. Udržiavaním stáleho pH krvnej plazmy je zabezpečené tzv. nárazníkovými sústavami (ústroje, pufry), v úzkej súčinnosti s funkciou pľúc a obličiek.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

fyziológia telesných cvičení