Holotová, Erika

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 2.1.1949
 Miesto narodenia: Bratislava
 
 Image

Vzdelanie:

Pedagogická fakulta UK Bratislava – absolventka, liečebná pedagogika

Absolvovala rôzne školenia Special Olympics International (SOI) na domácej pôde i v zahraničí, získala trénerské certifikáty v rôznych športových odvetviach v rámci Špeciálnych olympiád.

 

Odborná kariéra:

Sociálna pediatria pri 1.DK Bratislava, 1971 – 1986

Spoluúčasť na výskumnej práci problematiky Downovho syndrómu – poradenská činnosť, inštruktážne tábory s náplňou zdravotníckej a výchovnej  starostlivosti pre rodičov a detí s Downovým syndrómom.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím na Javorinskej ulici v Bratislave, 1986 – 2010. Tu pôsobila v pracovných pozíciách ako vychovávateľka, vedúca výchovy, zástupkyňa riaditeľa i sociálny terapeut.

 

Funkcie:

Priekopníčka Special olympics Slovakia na Slovensku, máj 1989

Spoluzakladateľka TJ Humanitas Bratislava, prvej TJ v Československu pre športovcov s mentálnym postihnutím ich rodičov a priateľov,  október 1989

Vedúca ŠK Humanitas pri DSS (pokračovateľ TJ Humanitas), 1999 - trénerka športovcov s MP v rôznych krúžkoch letných a zimných športov SHŠO

Spoluzakladateľka Československého hnutia špeciálnych olympiád – Praha, marec 1990

Členka výkonného výboru československého  hnutia špeciálnych olympiád, 1990

Spoluzakladateľka Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, január 1993

Členka výboru SHŠO, 1993 - 2010

 

Domáce podujatia:

1. Československá špeciálna olympiáda pre mentálne postihnutých, Praham 1991

2. Československá letná špeciálna olympiáda v Bratislave, 1992

1. Národná letná špeciálna olympiáda v Bratislave, 1994

2. Národná letná špeciálna olympiáda v Trenčíne, 1996

3. Národná letná špeciálna olympiáda v Banskej  Bystrici, 1998

4 .Národná letná špeciálna olympiáda v Košiciach, 2000

5. Národná letná špeciálna olympiáda v Bratislave, 2002

6. Národná letná špeciálna olympiáda v Trenčíne, 2006

7. Národná letná špeciálna olympiáda v Bratislave, 2010

1.Národná zimná špeciálna olympiáda na Martinských holiach, 1995

Každoročná účasť na lyžiarskych pretekoch v Kremnici alebo na Štrbskom Plese, na Vianočnom turnaji v malom  a unifikovanom futbale s medzinárodnou účasťou, či turnajoch v unifikovanom halovom hokeji.

 

Zahraničné podujatia:

2. Všepoľská olympiáda vo Waršave - prvé zahraničné kontakty v rámci medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád a účasť  8 športovcov z ČSSR  - vedúca 5 člennej slovenskej výpravy a trénerka.

Svetové letné špeciálne olympijské hry -  v New Havene v USA,1995,  v Severnej Karolíne v USA, 1999 a v Šanghaji v Číne, 2007

Svetové zimné špeciálne olympijské hry – v Salzburgu a Schladmingu v Rakúsku, 1993, v Toronte a Callingwoode v Kanade, 1997,  na Aljaške v USA, 2001, v Nagane v Japonsku, 2005 a v Idahu v USA, 2009

 

Európske podujatia:

Európske špeciálne olympijské letné hry v Glasgowe v Škótsku, 1990

10. Národná špeciálna letná olympiáda  v Bruseli v Belgicku, 1991

Európske  plavecké preteky špeciálnych olympiád v Monaku, 2002

Európske atletické preteky špeciálnych olympiád v Olomouci, ČR,  2005

Európske špeciálne olympijské hry mládeže v Ríme v Taliansku 2006

V priebehu vyše 20 rokov aktívnej dobrovoľníckej činnosti v SHŠO pôsobila v rôznych funkciách - tréner, delegát, účastník školenia SOI (Poľsko, Slovinsko, Grécko, ČR), školiteľ, účasť  na  takmer všetkých podujatiach v rámci Národného programu SHŠO (pri súťažiach prevažne ako vedúca športovej kancelárie).

 

Najvyššie ocenenia:

Prijatie reprezentácie SHŠO po výborných výsledkoch našich športovcov na Svetových zimných špeciálnych olympijských hrách v Rakúsku v prezidentskom paláci s  prezidentom SR Michalom Kováčom a prvou dámou pani Emíliou Kováčovou, Bratislava 1993.

Dostala viacero ocenení za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť v Hnutí špeciálnych olympiád z príležitosti 10., 20. a 25. výročia SHŠO.

Ocenenie od Spoločnosti Downovho syndrómu (DS) za dlhoročnú starostlivosť  a skvalitňovanie života športovcov s DS a ich rodín zapájaním do športových aktivít SHŠO pri 20. výročí Spoločnosti DS.

Zisk zlatých medailí s družstvom floor hokejistov v bielej divízii na Svetových zimných špeciálnych olympijských hrách v Toronte a Calingwoode v Kanade, 1997.

Mala podiel na mnohých športových úspechoch. Za najnáročnejšiu a priekopnícku aktivitu považuje uvedenie halového hokeja pre športovcov s mentálnym postihnutím na domácej a zahraničnej pôde v roli manažéra reprezentačného tímu (školenia ,tréningy, sústredenia, materiálne zabezpečovanie).

V SHŠO pôsobila v čase, keď to bolo občianske združenie bez platených funkcionárov, bez finančných dotácii, závislé na sponzoringu. Preto prípravy a realizácie športových aktivít boli náročné na získavanie informácii a financií. Fungovali len vďaka ochote a snahe dobrovoľníkov pracujúcich popri svojom zamestnaní, často aj na úkor svojej rodiny.

Najviac informácii o možnostiach prípravy a realizácii aktivít, ako aj pravidlách v praxi získavali tréneri a sprevádzajúci športovcov ako pozorovatelia na rôznych zahraničných súťažiach. Svoje skúsenosti potom využívali pri realizácii akcií Hnutia špeciálnych olympiád na domácej pôde.

Tým, že ju idea špeciálnych olympiád oslovila, s láskou a nadšením pracovala celé  obdobie, kým jej to zdravie dovolilo. Teší ju, že patrí k ľuďom - entuziastom, ktorí  vybudovali pevný základ Špeciálnych olympiád na Slovensku a i po niekoľkých personálnych obmenách ich myšlienky a idey pokračujú naďalej aj v súčasnosti.

 

Stretnutie zakladateľky SOI - Eunice Kennedy Shriver so slovenskou priekopníčkou SOŠH - Erikou Holotovou (vľavo)

 

Horný rad sprava: Eva Lysičanová (prezidentka SHŠO), Erika Holotová (manažérka SHŠO) a Oľga Rejholcová (členka výboru SHŠO) s našimi športovcami na benefičnom plese

 

Zľava: Erika Holotová (priekopníčka SHŠO), Miroslav Izakovič (prvý športovy riaditeľ SHŠO), Ivan Steh (člen predsedníctva Špeciálnych olympiád a Jan Skott (priekopník SHŠO)

 

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (83 votes)