Holko, Ján

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 27.4.1952
 Miesto narodenia: Zvolen
 Funkcia: športový redaktor, funkcionár

Image

Vzdelanie:

ZDŠ (Základná 9-ročná škola) Pliešovce, 1958 - 1967

SVŠ (Stredná všeobecnovzdelávacia škola) Zvolen, 1967 - 1970

Vysoká škola politická, Bratislava, 1983 - 1988, 1989 - rigorózna skúška - RSDr. (doktor sociálno-politických vied)

 

Odborná kariéra a funkcie:

Pravda, tlačový kombinát, Bratislava, redakcia Smer, Banská Bystrica - redaktor a od r. 1976 - vedúci športového oddelenia, od r. 1980 - redaktor a  vedúci vydania

SÚV ČSZTV (Slovenský ústredný výbor výbor Československého zväzu telesnej výchovy), Bratislava - vedúci tajomník OV ČSZTV, Zvolen, 1981 - 1987

SÚV ČSZTV, Bratislava - vedúci oddelenia masového rozvoja telesnej kultúry, 1988 - 1990

SZTK (Slovenské združenie telesnej kultúry), Bratislava, 1990 - 1997 - výkonný tajomník AŠPV SR (Asociácia športu pre všetkých), 1997 - 1999 - vedúci organizačného oddelenia, 1999 - 2005 - predseda

Predseda predstavenstva a. s. Športka

Predseda redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska

 

Funkcie v športe:

Tajomník TJ Tatran Pliešovce, od r. 1967

Člen výboru hokejového oddielu TJ Iskra Smrečina Banská Bystrica, 1971 - 1981

Podpredseda VZĽH (Výbor zväzu ľadového hokeja), 1973 - 1988

Člen predsedníctva VZĽH SÚV ČSZTV, 1978 - 1983, od r. 1989 - podpredseda

Predseda SZĽH (Slovenský zväz ľadového hokeja), 1990 - 1992

Čestný člen SZĽH

 

Zaujímavosti:

Venuje sa spracovaniu histórie ľadového hokeja na území Slovenska.

Je členom medzinárodnej organizácie pre hokejový výskum so sídlom v Toronte (Kanada).

Je spoluautorom publikácie Zvolen (1993).

Je autorom mnohých odborných článkov v oblasti športu pre všetkých a histórie športu.

 

Články:

Jubilant Ján Holko: Slovenský hokej má krásnu históriu (SZĽH)

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (23 votes)