Bossaball

Definícia

Bossaball je druh loptovej hry, ktorú v Španielsku vyvinul belgičan Filip Eyckmans. Koncept sa objavil medzi rokmi 2003 a 2005, pričom Eyckmans skombinoval prvky volejbalu, futbalu, gymnastiky, capoeiri a skákania na trampolíne. Ihrisko tvorí priestor kruhu s integrovanou trampolínou, úlohou hráčov je trafiť sa do súperovho kruhu, pričom majú k dispozícii nie viac ako 8 dotykov. Do lopty sa môže kopať alebo môžu hráči používať tradičné volejbalové techniky.

Bossaballové kluby existujú v rôznych krajinách , vrátane Brazílie, Nemecka, Holandska, Španielska, Portugalska, Rumunska, Singapúru, Kuvajtu, Ekvádoru a Saudskej Arábie.
Každý tím sa skladá z 3 až 5 hráčov . Jeden z hráčov ( útočník ) je umiestnený priamo na trampolíne, ostatní sú okolo neho na nafukovacích paneloch.  Hráčí, ako sme uviedli vyššie majú 8 dotykov, pričom jeden može použiť nie viac ako 8 kontaktov s loptou . Tieto kontakty možno uplatniť za použitia akejkoľvek časti tela ( maximálne 2 po sebe idúce kontakty s hlavou alebo prostredníctvom nôh , maximálne však jeden kontakt s rukou ) .

Zdroj

Wikipedia

Výskyt

loptová hra, moderný šport