Auxotónia

Definícia

Druh kontrakcie (stiahnutia)  svalu, pri ktorej sa mení dĺžka a napätie svalu.