Artériovenózna diferenciácia kyslíka

Definícia

Je to rozdiel medzi množstvom kyslíka v arterálnej a venóznej krvi. U netrénovaných jedincov dosahuje extrakcia pri intenzívnej svalovej práci 14 ml kyslíka na 100 ml krvi. U trénovaných športovcov dosahuje okolo 17 ml kyslíka na 100 ml krvi.  To znamená, že pri rovnakej fyzickej záťaži, keď je spotreba kyslíka v bunkách rovnaká, trénovanému jedincovi stačí na dopravenie potrebného kyslíka k bunkám menšie množtvo krvi, čo sa prejavuje nižšou pulzovou frekvenciou srdca trénovaných športovcov.

Zdroj

Spracované podľa Hamar 1989