Anaeróbna kapacita

Definícia

Schopnosť organizmu vykonávať pohybovú činnosť, telesnú aktivitu, pri prevážne anaeróbnom získavaní energie pri nedostatku prísunu kyslíka. Je charakterizovaná prítomnosťou a úrovňou hladiny laktátu v krvi, poklesom pH a veľkosťou kyslíkového dlhu po telesnom zaťažení. Rozvoj tejto schopnosti je znížený u detí.  Schopnosť rozvíjať anaeróbnu kapacitu sa zlepšuje postupom veku jedinca. Vrchol dosahuje medzi 12 až 16 rokom života jedinca. Pri rozvoji tejto schopnosti existujú markantné rozdiely medzi pohlaviami, keď dievčatá výrazne zaostávajú za chlapcami.