Aktológia

Definícia

pojem z latinčiny, ktorý označuje náuku o pohyboch a pohybových činnostiach v športe, o ich obsahu a formách realizácie. Aktológia študuje pohybové schopnosti ako a ďalšie vnútorné predpoklady, ktoré určujú športové výsledky. Zaraďujú sa sem aj otázky športovej techniky a taktiky a športového výberu. Zakladateľom aktológie bol ruský teoretik L.P. Matvejev (1972). Aktológia sa zaraďuje do systému teórie športu.  

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

teória športu