Aktinomyozín

Definícia

Látka, ktorá svalovej bunke umožňuje kontraktilitu ( sťahovanie).