Akrobat

Definícia

cvičenec, ktorý vyniká mimoriadnou obratnosťou celého tela v akrobacii na zemi, alebo na náradí, resp. ako artista na špeciálnych náradiach, napr. šikmé, zvislé, alebo vodorovné lano, perzská tyč, voľný rebrík, visutá hrazda, vyhadzovacie tyče a pod. 

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

športové odvetvia, akrobatické cvičenia