Akcelerometer

Definícia

prístroj k priamemu meraniu zrýchlenia pohybu. Zistené dáta sa ukladajú do pamäte počítača.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

biomechanika telesných cvičení, športový tréning