Akčná rýchlosť (acyklická rýchlosť)

Definícia

Akčná, resp. acyklická rýchlosť je definovaná vykonaním rýchleho, jednorázového pohybu v čo najkratšom čase, požadovanou technikou. Táto schopnosť si vyžaduje vysokú mieru koncentrácie a  vysokú úroveň výbušnej sily jedinca. V športe sa vo zvýšenej miere využíva napr. pri atletických vrhoch a hodoch.