Agresivita

Definícia

Agresivitu  charakterizuje sklon k útočnosti, prejavom nepriateľstva, zároveň aj nadmernú súťaživosť, expanzívnosť a seba realizáciu na úkor druhých.  Príčiny agresivity u človeka môžu byť citová frustrácia, nenaplnené ambície, úzkostné stavy, nedostatok, resp. absencia psychickej a fyzickej relaxácie, neočakávané ohrozenie. V športe sa zvýšená agresivita od športovca často vyžaduje. Takáto agresivita sa nepovažuje za patologický prejav osobnosti, pokiaľ neprekračuje povolenú mieru určenú pravidlami športovej súťaže.