Agonista

Definícia

výraz pochádzajúci z gréčtiny, ktorý označuje sval, ktorý svojou kontrakciou, teda skrátením  vyvoláva pohyb. Pri natiahnutí dolnej končatiny v kolennom kĺbe je agonistom štvorhlavý stehnový sval, pri flexii v kolennom kĺbe sú agonistami svaly zadnej strany stehna.  

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

biomechanika telesných cvičení