Agaton

Definícia

otáčavý záves telocvičných kruhov, ktorý spája závesné lana, resp. závesné popruhy s remeňmi pomocou dvoch kotúčov a guličkového ložiska. Toto zariadenie umožňuje otáčanie sa cvičiaceho a zároveň bráni otáčaniu sa závesov kruhov. Zariadenie dostalo pomenovanie po Agatonovi Hellerovi, ktorý bol náčelníkom Československej obce sokolskej v rokoch 1932 až 1933.   

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

športové náradie, športová gymnastika